Jak ušetřit na překladatelských službách…I

Jak ušetřit na překladatelských službách...I
…a ztratit při tom svou dobrou pověst. Následující text doporučujeme překladatelům, kolegům z oboru i široké veřejnosti. Pomůže vám vytvořit (ze stran překladatelů), ale zejména získat (ze stran zákazníků a veřejnosti) kvalitnější překlad.

Tlumočení s výjezdem

Tlumočení s výjezdem
Tlumočníci a tlumočnické firmy se často setkávají s žádostí o tlumočení s výjezdem. Jedná se o běžné tlumočení (viz konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, doprovodné informativní tlumočení apod.), pod které lze zahrnout různé nadstandardní služby tlumočníka, u nichž jsou propláceny cestovní a další výdaje.

Konzultační služby

Konzultační služby
Překladatelské agentury mnohdy jako nedílnou součást svých služeb poskytují také konzultace. Pojem konzultační služby je velmi široký a zahrnuje obrovské množství druhů poradenských služeb k téměř všem oblastem činností.

Juvenes translatores 2009

Juvenes translatores 2009
Třetí ročník překladatelské soutěže Juvenes Translatore bude odstartován 1. září, kdy se na necelé dva měsíce otevře registrace. Soutěž si klade za cíl podpořit studium cizích jazyků a překladatelskou práci mezi mladými lidmi. Do soutěže se mohou přihlásit pouze studenti škol z Evropské unie, kterým je v letošním roce 17 let.

Slovník roku 2009

Slovník roku 2009
Kolik přihlášených slovníků se objevilo v letošním ročníku soutěže o Slovník roku? Jaké typy encyklopedií a lexikonů tento rok soutěžily? A který z nich vlastně vyhrál hlavní cenu? A co další ocenění – jak byla rozdělena? Přinášíme aktuální zprávu o výsledcích.

Tlumočení pro neslyšící on-line

Tlumočení pro neslyšící on-line
Agentura profesního poradenství pro neslyšící (APPN) zpřístupnila v nedávné době tlumočnickou službu on-line ve věcech práce pro neslyšící. Služba je poskytována každý pracovní den od 9:00-15:00 a je zcela zdarma.

CAT programy pro překládání

CAT programy pro překládání
Firmy čím dál více a stále častěji hledají způsoby a možnosti, jak snižovat své provozní náklady. Tyto snahy jsou v poslední době kořeněny každodenními informacemi o prohlubující se finanční krizi. Jednou z oblastí, kde lze významně ušetřit, jsou překladatelské služby.

Komunitní tlumočení

Komunitní tlumočení
Už jste si někdy říkali, že i v českém prostředí s česky mluvícími lidmi, potřebujete tlumočníka? Např. u lékaře, na úřadech či soudech? Jazyk oficiálních institucí není mnohdy příliš srozumitelný ani nám, Čechům. Zkuste si představit, že se do podobné situace dostane cizinec, který hovoří špatně česky či Čech se ztrátou sluchu. V těchto případech...

Nejlepší překladatelé roku 2007

Nejlepší překladatelé roku 2007
Obec překladatelů uděluje každoročně Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší překlad vydaný v českém jazyce v předchozím roce. Porota oceňuje zejména beletristická díla z oblasti prózy, poezie a dramatu, ale také literaturu non-fiction z oboru humanitních věd.

Organizace překladatelů a tlumočníků

Organizace překladatelů a tlumočníků
Překladatelé a tlumočníci se řídí etickým kodexem překladatele a tlumočníka. Dle tohoto kodexu jsou povinni navzájem spolu spolupracovat a vycházet si vstříc. V praxi se jejich spolupráce projevuje i v činnosti různých organizací překladatelů a tlumočníků, které udržují dobrou pověst překladatelské a tlumočnické profese.