Při výběru jazykové školy se ptejte na její reference

Výběr jazykové školy obvykle určuje její poloha, nabídka kurzů a jejich cena. Pokud ale máte to štěstí, že si můžete z jazykovek v okolí vybírat, dbejte také na zkušenosti studentů. Nejlepší je zeptat se přímo studentů, kteří do příslušné jazykovky chodili, nebo navštívit specializované jazykové portály.

Kde získat reference jazykových škol

Zkušenosti většího množství studentů s danou jazykovou školou získáte na tradičním zavedeném jazykovém portálu Jazykovky.cz, jehož velmi navštěvovanou rubrikou jsou on-line recenze jazykových škol a také seznam nejlépe hodnocených lektorů z konkrétních škol a jejich právě otevíraných kurzů. Důraz je zde kladen na slovní hodnocení školy, lektora a na počet hodnocení. Hodnocení jsou obsažná a zvlášť jsou hodnoceni lektoři školy. Obrázek o přístupu školy ke studentům si člověk udělá z reakcí školy na její hodnocení. Nově si nyní můžete porovnat, jaké ohlasy jsou na jednotlivé jazykové školy a lektory ve vašem městě a s výběrem tak začít právě podle toho, která jazykovka nebo lektor jsou ve vašem městě nejlépe hodnoceni. Vyberte si vaše město a srovnejte si, kde a proč se studentům v poslední době výuka nejvíce líbila. Několik větších měst jsme zde vybrali za Vás:

Zdrojem referencí jsou často studenti jazykové školy, kteří přivedou svého kamaráda, Seznam.cz, Google.cz nebo Facebook. Dalším zdrojem referencí od studentů jsou webové stránky školy. Zde už nejde o nezávislý zdroj informací, nicméně školy si zpravidla nedovolí si hodnocení vymyslet. Kvalita zpracování referencí se však velmi různí. Spíše je třeba hledět na aktuálnost referencí, protože škola je živý organismus a v čase se mění.

Jedna reference nestačí

153974589Studium jazyků stojí hodně peněz a času a jít naslepo se nemusí vyplatit. A je to i zbytečné, pokud si můžete reference jazykové školy snadno získat. Pokud se ptáte svých známých, mějte na paměti, že jedna reference nestačí. Lektor, který sedl kamarádovi, nemusí sednout právě vám a učit vás pravděpodobně bude stejně někdo jiný. To se týká i zázemí školy. Každý jsme jiný; co vyhovuje vám, nemusí vyhovovat mně a naopak.

Snažte se vybrat jazykové školy s hodně referencemi. To je jistota. I průměrná škola několik dobrých hodnocení sežene, větší množství už ale těžko. Když o některé škole reference nezískáte ani na jejích stránkách, jděte o dům dál. Berte ale ohled na velikost školy. Malá jazykovka nemůže mít stovky referencí, protože tolik studentů zkrátka nemá.

Hodnocení školy je vždy subjektivní

158910747Je třeba si uvědomit, že jazyková škola se nemůže zavděčit všem a kvalita hodnocení se různí a je subjektivní. Jazykovky hodnotí ze svého úhlu pohledu jak nadšené teenagerky omdlévající při pohledu na lektora-sympaťáka, tak nevrlí bručouni, kterým se nezavděčí nikdo a na všem si něco najdou. Proto berte jednotlivá hodnocení s nadhledem a spíše si skládejte obrázek ze střípků mnoha hodnocení.

Trochu jiná situace je u firemních jazykových kurzů, kde už kurzy školy hodnotí lidé zkušení, kteří mohou často porovnat přístup více škol a více lektorů. Tam už si uděláte obrázek i z menšího počtu hodnocení.

Pokud si budete ověřovat doporučení vybrané jazykové školy, věnujte pozornost tomu, jak škola svým studentům na zapsané hodnocení odpovídá. Vypovídá to hodně o stylu její komunikace se studenty a zájmu o jejich názor. Jazykovky.cz reference ověřují jak automatickou cestou, tak kontaktováním vybraných hodnotících.

Rozlišujte mezi kvalitou lektora a kvalitou školy

162387691

Při pročítání referencí věnujte pozornost tomu, zda student školy popisuje kvalitu zázemí školy a přístup jejích zaměstnanců nebo zda se soustřeďuje na výuku lektora. Samozřejmě platí, že vrána k vráně sedá a dobré školy mají i dobré lektory a pečují si o ně. Může se nicméně stát, že dobrý lektor zachraňuje pověst školy a nebo skvělá škola ne úplně odhadla svého nového lektora. Možná je nejlepší začít s výběrem kurzu podle hodnocení lektora, i když řada škol své lektory ještě nezveřejňuje.

 


Zeptali jsme se jazykových škol

 1. Jakým způsobem poskytujete budoucím studentům vaše reference?
 2. Jak odměňujete studenty, kteří vás doporučí svým známým?
 3. Kolik procent studentů pokračuje ve studiu na vaší škole v dalším běhu kurzu?

1. Jak školy poskytují reference studentům?

Přestože školy z 83% uvádějí, že mají na svých stránkách reference studentů, kvalita prezentace těchto referencí je velmi nízká. Nejčastější chybou je umístění referencí na neviditelné místo webu, neodkazování na reference z kurzů, reference bez uvedení jména, data pořízení a zpravidla také jejich malý (až symbolický) počet. Reference jsou často prezentovány způsobem „aby tam něco bylo“ – třeba jen jako seznam firem. Na obranu škol je třeba říci, že pravidelné, dlouhodobé a smysluplné pořizování referencí, jejich elektronické zpracovávání a efektivní publikování na webu je poměrně náročnou činností, na kterou řada škol z nedostatku času a technologií rezignuje. V lepším případě škola využije služeb portálů třetích stran (Jazykovky.cz, Fairlist), které získání, zpracování a publikování referencí zajistí. Rezignace na efektivní publikování referencí je paradox, protože 100% škol uvádí, že z referencí, tedy na doporučení, mají největší počet studentů. Školy tedy ve velké míře nevyužívají potenciálu referencí a neumějí nabídnout reference tam, kde student vybírá svůj kurz. Dobré zkušenosti studentů se školou tak zůstávají v rovině ústního podání a nedostanou se dále, než do jejich bezprostředního okolí.

Existují ale i školy, které mají na svých stránkách reference velmi dobře zpracované, rozdělené podle druhů kurzů, ve velkém množství, s uvedením jmen lidí. Tyto školy zpravidla umí propagovat reference velmi dobře a využívají k tomu i portály třetích stran.

Tlak na reference je vidět více ve větších městech, kde je konkurence větší a vztahy anonymnější. V menších městech školy často prohlašují, že reference nepotřebují. Lze spekulovat, že toto platí v městečkách, kde je jedna jazykovka. Kde jsou dvě a více, tak autentické reference s uvedením jména spokojeného studenta rozhodují ještě více než ve velkém městě. Pokud zájemce o studium na webu školy nebo oborového portálu najde reference svých známých, má škola studenta jistého.  Reference jsou tím peříčkem na vahách, které volbu rozhodne, pokud je cena za studium srovnatelná.

Graf - prezentace_referenci

Co nás nemile překvapilo:

 1. Řada škol, co v dotazníku uvedla zveřejňování referencí na Facebooku, tam neměla žádné nebo jednu až dvě (nebo jsme je nenašli).
 2. Řada škol, co uváděla dostupnost referencí na svém webu, tam také žádné reference neměla (nebo jsme je nenašli).
 3. Řada škol nepochopila otázku „jak poskytují studentům reference“, a odpovídala na otázku „jak informují studenty o své nabídce“.

2. Jak školy odměňují studenty za doporučení

Školy často nenechávají doporučování náhodě a doporučování své školy odměňují. V 57% oslovených  jazykových škol studenty za doporučení odměňují. Ve 13% oslovených škol to bývá sleva na kurzovném pro jednoho či oba studenty, v některých případech studenti dostávají hodiny zdarma. 10% škol je překvapivě striktně proti odměňování studentů za jejich doporučování. Některé šetří, jiné to označují za nečestné a jsou toho názoru, že hodnocení má být nezištné. Raději se tedy kamaráda optejte, zda za doporučení něco dostane nebo ne. Ať víte, na čem jste. Dle očekávání v Praze a v Brně odměňuje studenty daleko větší množství škol než v menších městech. Kde je menší konkurence, mohou si školy dovolit větší moralizování. Větší školy také odměňují více než menší.

Řada škol používá slevu obchodně. Nedává slevu na aktuálně zakoupený kurz, ale na kurzy navazující nebo jiné (například individuální kurzy) z nabídky školy. Jiné školy (zvláště v Praze) počítají se světem protřelými studenty, kteří nehrají na nezištná doporučení. Studenti dostávají slevu na aktuálně zakoupený kurz nebo hotovost rovnou na dřevo. Studenti mohou ušetřit 5%-30% z ceny kurzu.

Graf - odmeny-studentům

V odměňování studentů za přivedení nového studenta jsou některé školy velmi kreativní. Nespokojí se s učebnicí, lekcemi navíc nebo slevou na kurz. Studenti dostávají pexesa, sladkosti, CD, omalovánky nebo školní deštník.

3. Pokračování studentů ve studiu

Šířit doporučení všemi formami mezi studenty se jazykovým školám rozhodně vyplatí. Podle vyjádření ředitelů jazykovek pokračuje ve studiu nejčastěji 60%-70% studentů skupinových kurzů pro veřejnost  Ještě vyšší procento studentů pokračuje ve firemních, odborných a individuálních kurzech.  Kdo studenta získá do školy, má ho často na několik dalších běhů kurzu.

Pokračování studentů je věcí běžnou a často bývá chybně uváděno jako měřítko kvality školy. Některé školy správně upozorňují, že studenti častěji odcházejí z jiných důvodů než z nespokojenosti se školou. Nicméně pokud škola uvádí procento pokračujících studentů nad 90% nebo pod 50%, je to důvod k zamyšlení.

Co nám odpověděly konkrétní jazykové školy

r

Perfect World, Plzeň (školu navštíví cca 150 studentů a klientů ročně)

 1. Reference o naší jazykové škole a pokroku, který u nás studenti udělají, prezentujeme především na našich webových stránkách, a to v co nejvíce věrohodné podobě, v jaké je to jen možné- skenujeme příběhy, které studenti na konec svých kurzů či lekcí vlastnoručně píší. Tyto prezentujeme i na naší facebookové stránce.
 2. Studentů, kteří nás doporučí dále, je většina, a my je odměňujeme zpravidla individuálně. Pokud nás někdo doporučí více než 3x, získá několikero velmi lákavých výhod.
 3. Cca 90% – u nás je to většinou tak, že když k nám student nastupuje, neuvědomuje si, jak přesně a opravdově mu kurz pomůže a dodá sílu a motivaci pokračovat, a tak většina studentů, kteří zprvu ani pokračovat nechtěli, pokračují.

Dominika Pašková, jednatelka

BOHEMIA INSTITUT, Praha (školu navštíví cca 1000 studentů a klientů ročně)

 1. web, profesní portály a články věnované vzdělávání, letáky, tisk – tematické přílohy,…
 2. sleva pro oba, dle sezonních akcí i dárek, poděkování, možnost čerpání věrnostní slevy, kterou má doporučující (náš věrný student) i doporučeným studentem
 3. cca 40% studentů pravidelně meziročně pokračuje, cca 55% studentů přichází na přímou či nepřímou referenci

Eva Mocová, ředitelka

Jazyková škola Elvis, Praha 4 Nusle (školu navštíví 1500-2000 studentů ročně)

 1. Reference máme na našich webových stránkách a na facebooku. Velké procento našich nových studentů již ale s referencemi přichází, protože jim Jazykovou školu Elvis doporučili naši bývalí či současní studenti. Týká se to jak kurzů pro veřejnost, tak pomaturitního studia. Rovněž nezanedbatelné procento našich firemních klientů k nám přišlo na osobní doporučení. Obecně k nám chodí na osobní doporučení okolo 40-60% nových studentů.
 2. Namísto odměn ve formě slev se snažíme udržet velice příznivé ceny kurzů pro všechny studenty (ca 85-90 Kč/hod.). Slevy za doporučení nabízíme jen příležitostně, v rámci jednorázových akcí. O to jsme radši, že k nám přesto na doporučení studenti přicházejí. Je to forma přirozené zpětné vazby, že u nás byli lidé opravdu spokojeni.
 3. Alespoň dva návazné kurzy absolvuje u nás průměrně 80% studentů.
  Intenzivní kurzy angličtiny navštěvují především maminky na mateřské dovolené, podnikatelé, cizinci a lidé, kteří hledají zaměstnání a potřebují se v angličtině rychle zdokonalit. Ti absolvují v průměru dva až čtyři návazné kurzy, podle svých časových možností. Někteří pak přejdou studovat do méně intenzivních večerních kurzů. Minimálně dva návazné kurzy absolvuje 85% studentů.
  U večerních kurzů AJ a ŠJ studenti většinou absolvují všechny kurzy, které pokryjí školní rok. Protože nabízíme tři intenzity výuky, znamená to, že studenti absolvují během roku dva až šest návazných večerních kurzů pro veřejnost. Minimálně dva návazné kurzy absolvuje 90% studentů.
  Přípravné kurzy ke cambridgeským zkouškám z angličtiny (FCE, CAE, CPE) jsou u nás roční. Protože je příprava na zkoušky náročná, speciálně pro dospělé studenty, kteří mají práci a rodinu, přibližně 75% dospělých studentů si tuto přípravu naplánuje na dva roky, tedy absolvují dva návazné kurzy.

Michaela Miller, ředitelka jazykové školy

Další odpovědi si můžete v úplné podobě prohlédnout zde: Úplný seznam odpovědí jazykových škol.

Jak tedy studenti hodnotí výuku a atmosféru v jednotlivých školách?

Tabulka byla zpracována ve spolupráci s Jazykovky.cz.

Název jazykové školy Město Zkušenosti studentů
Kraj Hl. m. Praha
Glossa – škola jazyků Praha 1, Josefov reference
London Institute Praha Praha 1, Nové Město reference
MAVO jazyková škola Praha 1, Nové Město reference
LITE anglická škola Praha 1, Nové Město reference
Jazyková škola Stories Praha 1, Nové Město reference
EF Education First Praha 1, Nové Město reference
LINGUA SANDY Praha 1, Nové Město reference
STUDYLINE Praha 1, Staré Město reference
Wall Street English Praha 1, Staré Město reference
BIEB Praha 1, Staré Město reference
Jazyková škola Domluvte se Praha 2, Nové Město reference
INSELSBERG & WINTON Praha 2, Nové Město reference
Instituto Cervantes Praha 2, Nové Město reference
Belisha Beacon Praha 2, Vinohrady reference
Semantus Languages Praha 2, Vinohrady reference
Jazyková škola Britannika Praha 2, Vinohrady reference
Lingua Viva Praha 2, Vinohrady reference
PROGRESS Language Institute Praha 2, Vinohrady reference
Glossa – škola jazyků Praha 2, Vyšehrad reference
British Academy of language Praha 3, Vinohrady reference
Glossa – škola jazyků Praha 3, Vinohrady reference
CONFUCIUS jazyková škola Praha 3, Vinohrady reference
Jazykové studio ROLINO Praha 3, Vinohrady reference
Jazyková škola Mangguo Praha 3, Vinohrady reference
RNDr. Dana Čiháková – RODET Praha 3, Žižkov reference
Senso unico Praha 3, Žižkov reference
Deep Languages Praha 3, Žižkov reference
ACIC – Studium v Austrálii Praha 3, Žižkov reference
AKCENT International House Prague Praha 4, Michle reference
Jazyková škola Elvis Praha 4, Nusle reference
hamko events Praha 4, Nusle reference
Polyglot Praha 4, Nusle reference
Jazyková škola Channel Crossings Praha 5, Radotín reference
Glossa – škola jazyků Praha 5, Smíchov reference
INSELSBERG & WINTON Praha 5, Smíchov reference
Empire CZ Praha 5, Smíchov reference
CinemaLingua Praha 6, Břevnov reference
English Link Praha 6, Hradčany reference
Jazyková škola Channel Crossings Praha 8, Karlín reference
Kukabara Agency Praha 8, Karlín reference
PRAGUE INSTITUTE Praha 8, Kobylisy reference
Martina Vyhlídová – JŠ VISTA Praha 8, Libeň reference
Glossa – škola jazyků Praha 8, Nové Město reference
BOHEMIA INSTITUT Praha 10, Strašnice reference
Iguanalanguages Praha 10, Vršovice reference
North Training Praha 10, Vršovice reference
JS FAN Praha 11, Háje reference
Glossa – škola jazyků Praha 11, Chodov reference
Radka Malá – Giramondo Praha 12, Modřany reference
Jihomoravský kraj
Jazyková škola Jílek Brno reference
Jazykové centrum Correct Brno reference
Nepustilova jazyková škola Brno reference
Jazyková škola s právem SJZ PELICAN Brno reference
Anglické studio Brno reference
Hispánica Brno reference
MKM – Jazyková škola Brno reference
Österreich Institut Brno Brno reference
ILC International House Brno Brno reference
Jazyková škola Mundo Brno reference
Albion – jazyková škola Brno reference
Jazyková škola Hello Brno reference
AMIGAS jazyková škola Brno reference
BIEB Brno reference
STUDYMIX Brno reference
Jazykové centrum English4all Brno reference
LITE anglická škola Brno reference
NEXT languages Brno reference
Polyglot Brno reference
TUČEK ENGLISH Hodonín reference
Orange Academy plus Ivančice reference
Orange Academy plus Pohořelice reference
Orange Academy plus Rosice reference
Orange Academy plus Znojmo reference
Moravskoslezský kraj
Jazyková škola MIRAMARE Ostrava reference
Ing. Yvona Korbelová Ostrava reference
Polyglot Ostrava reference
Mezinárodní jazykové centrum Frýdek-Místek reference
Dream Foundation Havířov reference
Plzeňský kraj
Perfect World Plzeň reference
Jazyková škola Lvice Plzeň reference
Polyglot Plzeň reference
Centrum jazyků Plzeň Plzeň reference
Středočeský kraj
ENGLISHstay Beroun reference
PROGRESS Language Institute Kladno reference
LEVL languages Kolín Kolín reference
MLUVŠPANĚLSKY Mladá Boleslav reference
Cool Study Sedlčany reference
Liberecký kraj
Jazyková škola Studyline Liberec reference
LITE anglická škola Liberec reference
Amelie Liberec reference
Polyglot Liberec reference
Olomoucký kraj
Vzdělávací centrum transperfect Olomouc reference
ComPass Olomouc reference
LITE anglická škola Olomouc reference
Euvit Prostějov reference
Ústecký kraj
Clever Děčín reference
PERFECT image Most reference
Jihočeský kraj
Gaudeo CB České Budějovice reference
CC škola jazyků České Budějovice reference
Polyglot České Budějovice reference
Pardubický kraj
Jazyková škola Klub Polabiny Pardubice Pardubice reference
Angličtina – individuální kurzy Pardubice reference
Zlínský kraj
Německé jazykové centrum Zlín reference
Jazyková škola ONLY4 Zlín reference
Karlovarský kraj
Winfield, jazyková škola Cheb reference
Kraj Vysočina
Orange Academy plus Velká Bíteš reference

autor: redakce Jazyky.com

Související články

Výuka jazyků v Ostravě – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Plzni – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Českých Budějovicích – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Liberci – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Olomouci – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Pardubicích – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Hradci Králové – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Ústí nad Labem – přehled jazykových škol

Výuka jazyků ve Zlíně – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Karlových Varech – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Jihlavě – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Brně – přehled jazykových škol

Přidat komentář