Slovník roku 2009

Kolik přihlášených slovníků se objevilo v letošním ročníku soutěže o Slovník roku? Jaké typy encyklopedií a lexikonů tento rok soutěžily? A který z nich vlastně vyhrál hlavní cenu? A co další ocenění – jak byla rozdělena? Přinášíme aktuální zprávu o výsledcích.

 

Který slovník je šestnáctým slovníkem roku?

V 16. ročníku soutěže o titul Slovník roku se objevilo 94 přihlášených soutěžních slovníků (srovnání – loni jich bylo 159). Anketu pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů, která také sponzoruje finanční odměnu pro vítěze.
Jak už tomu bývá porota zasedala v odborném složení zástupců
překladatelských a tlumočnických organizací z
České i Slovenské republiky a to 23. března 2009.

Pro letošní rok byly uděleny následující ceny: 

 

Slovník roku 2009

J. Bürger: Fraus velký ekonomický slovník německo-český/česko-německý. Fraus, Plzeň 2008
J. Bürger: Fraus velký ekonomický slovník německo-český/česko-německý na CD-ROM. Fraus, Plzeň 2008   

Cena poroty za překladový slovník
J. Dubský; V. Rejzek: Španělsko-český a česko španělský slovník,
Leda, Voznice, 2008  

Cena poroty za výkladový
slovník
A. Klégr: Tezaurus jazyka českého. Slovník českých slov a frází souzvučných, blízkých a příbuzných. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2008

Cena poroty za encyklopedické
dílo
P. Janoušek: Dějiny české literatury 1945-1989 (díl I.-1945-1948, díl II.-1948-1958, díl III. – 1958-1969, díl IV. – 1969-1989). Academia, Praha 2008 

Cena poroty za biografický
slovník
L. Merhaut a kol.: Lexikon české literatury (1. díl A-G, 1985; 2. díl H-L, 1993; 3. díl N-Ř, 2000; 4. díl S-Ž; dodatky A-Ř). Academia, Praha 1985-2008

Cena poroty za elektronický
slovník
Slovník český jazyka – český znakový jazyk. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2007

Cena poroty za slovník vydaný
ve Slovenské republice
Slovník ruskej litertúry 11.-20. storočia. Vydavateĺstvo SAV, Bratislava, 2008 

Druhé a třetí ceny jednotlivých kategorií najdete na webu JTP. 

Čestné uznání bylo přiděleno:

 

P. Horáček: Encyklopedie listnatých stromů a keřů. Computer Press, Brno, 2008
F. Štraus: Slovník poetiky. Literárne informační centrum Bratislava – Slovenská národná knižnica Martin, 2007
M. Fikejz: Český film – herci a herečky, Libri, Praha 2006-2008

V. Šorel: Encyklopedie českého a slovenského letectví II. Letadlo or doku 1993 do současnosti. Historie nejvýznamnějších výrobců letadel. Computer Press, Brno, 2008

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář