Konzultační služby

Překladatelské agentury mnohdy jako nedílnou součást svých služeb poskytují také konzultace. Pojem konzultační služby je velmi široký a zahrnuje obrovské množství druhů poradenských služeb k téměř všem oblastem činností.

Konzultační služby v oblastech jazykového vzdělávání, překladů a
tlumočení proto nabízí nejen překladatelské agentury a jazykové školy,
ale také různé poradenské firmy.

Výklad pojmu konzultační služby má více variací i v překladatelské sféře a oblasti jazykového vzdělávání. Konzultace představuje jednorázovou podporu zaměřenou na řešení daného úkolu.

Konzultační služby jazykové výuky

Úvodní konzultaci poskytuje kvalitní jazyková škola před nástupem do jazykového kurzu. Většinou se však jedná o jednoduchý vstupní pohovor. Konzultační služby na vyšší úrovni využívají zejména firmy, které pro své zaměstnance zajišťují jazykovou výuku (můžete také nalézt pod pojmem jazykový audit).

Překladatelské konzultační služby

Konzultant je zákazníkovi k dispozici 24 hodin denně na e-mailu, telefonu, Skype či icq (případě osobně při naléhavých případech). Překladatel pomáhá s přípravou a určováním dokumentů k překladům a zefektivňuje tak práci.

Překladatelské agentury poskytují konzultační a poradenské služby např. při realizaci obchodních transakcí v zahraničí (srovnej tlumočení po telefonu), pomáhají s vyřízením formalit.

Národní rada pro certifikaci překladatelských služeb nabízí své konzultační služby v oblasti řízení kvality překladu. To znamená, že poradí překladatelským agenturám při získávání certifikátu CEPRES.

Konzultační služby v oblastech překladů zahrnují i takové produkty jako: optimalizace přeložených webových stránek (SEO) zákazníka (analýza klíčových slov, příprava struktury webu či dokonce grafický design). Tyto zdánlivě nesouvisející položky pomohou mnohem lépe lokalizovat a převést webové stránky do domácího prostředí. Zároveň s přeloženou stránkou tak zákazník získá dobrou pozici v internetových vyhledávačích. Všechny tyto služby samozřejmě vyžadují pečlivou přípravu a dobré konzultační služby.

Možnost konzultace s rodilými mluvčími.

Konzultační služby – jejich průběh a cena

Konzultace mohou probíhat ústně, telefonicky a pomocí internetu (e-mail, icq a Skype). Konzultační služby jsou samozřejmě zpoplatněny – někdy je samotná konzultace započítána do celkové ceny vyhotovení překladu či tlumočení. Pokud je účtována zvlášť, její cena se pohybuje okolo 500 kč/hod.

Předem se u konkrétní agentury informujte, jak definuje pojem konzultační služby a jaké služby přesně poskytuje.

Více článků k tématu překladatelství – tlumočení najdete na www.tlumoceni-preklady.cz

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář