Tlumočení svatby ve španělštině

Tlumočení svatby ve španělštině
K práci soudního tlumočníka vedle tlumočení pro soudy, Policii ČR a další státní orgány a soukromé subjekty patří i situace, kdy klient tlumočníka požádá, zda by mu mohl tlumočit na svatbě.

Rady pro začínající překladatele

Rady pro začínající překladatele
Poměrně značný počet osob se snaží prosadit a živit jako překladatelé. Pro které skupiny lidí je, ale vlastně tato profese vhodná, které osoby by se ji měly naopak vyvarovat a na co by se měli začínající překladatelé zaměřit, aby se stali profesně úspěšnými?

Do kolika jazyků byl přeložen Harry Potter?

Do kolika jazyků byl přeložen Harry Potter?
Chcete znát odpověď na tuto otázku? Pak hledejte v Index Translationum od UNESCO. Tato databáze vás dozajista okouzlí, a to zejména v případě, že se profesionálně zabýváte překladem krásné či odborné literatury nebo je pro vás překladová literatura pouze krásným koníčkem, zdrojem obživy či je základem vašeho vědeckého výzkumu.

Marketizace

Marketizace
Marketizace je v našich krajích novým pojmem. Z originálu „marketization“ (příp. „transcreation“) se doslova překládá jako „tvorba obchodně úspěšných textů na míru danému trhu“. Od copywritingu se liší tím, že základem je text v jednom jazyce, který se překládá do jazyka jiného a nakonec se upravuje na míru trhu dané země. Jedná se v podstatě...

Soudní znalec překladatel-tlumočník ve Francii

Soudní znalec překladatel-tlumočník ve Francii
„Soudní znalec je osoba která nabyla zkušeností v určitém oboru, uměleckém, vědeckém nebo řemeslném. Tato osoba je zapsaná na speciální listině tak jak to určuje zákon nebo předpisy, soudce jí pověřuje posláním, které spočívá v tom, aby dodala informace a kvalifikované mínění technického rázu, potřebné pro vyřešení určitého soudního sporu.“

Proč Asociace konferenčních tlumočníků…

Proč Asociace konferenčních tlumočníků...
Před časem jste si na stránkách jazyky.com mohli přečíst rozhovor s dvěma tlumočnicemi, které svou praxi simultánního tlumočníka vykonávají již více jak 20 let. Dnes vám nabízíme pozvání mezi tlumočníky z jiné strany. Rozhovor s paní Zuzanou Stašovou, z ASKOTu – Asociace konferenčních tlumočníků vám tuto organizaci představí.

Přesný překlad

Přesný překlad
Přesnost je základním atributem kvalitního překladu. Často je ale přesnost nesprávně chápána. Někdy panuje názor, že přesný překlad je slovo od slova přeložený text bez ohledu na mluvnická pravidla cílového jazyka. Jinak řečeno, doslovný. S jazykem ale takto zacházet nelze.

Postřehy z oblasti překládání odborných textů

Postřehy z oblasti překládání odborných textů
Po roce 1980 se začaly na našem území množit překladatelské agentury jako houby po dešti. Dělo a děje se tak jednak kvůli zvýšené potřeby překladů oproti období před rokem 1980 a jednak i proto, že překladatelské živnosti byly zařazeny mezi volné, stejně tak, jako třeba úklidové služby, takže překladatelskou živnost si může otevřít kdekdo.

Jak objednat technický překlad?

Jak objednat technický překlad?
Mohlo by se zdát, že objednat technický překlad u překladatelské agentury je banální záležitost, kterou zvládne kdokoliv. Většina lidí si myslí, že stačí najít levnou, rychlou a kvalitní překladatelskou agenturu, tzn. stanovit kritéria pro výběr, poslat poptávku na technický překlad pár vybraným agenturám, potom jednu zvolit, poslat objednávku a očekávat tu nejvyšší kvalitu.

Ceny pro nejlepší překladatele beletrie

Ceny pro nejlepší překladatele beletrie
Jako každoročně udělila odborná porota Obce překladatelů několik cen za překlady beletrie. Ve čtvrtek 30. září byla vyhlášena Cena Josefa Jungmanna + další ocenění. Anticena Skřipec, která upozorňuje na překladatelská díla špatné kvality byla oznámena již v květnu na veletrhu Svět knihy.