Překladače textu zdarma?

Překladače textu zdarma?
Na rozdíl od nejrůznějšího software pro překladatele (CAT nástroje), který slouží jako podpora při překladech, na internetu lze najít i programy, které slibují automatický překlad zdarma. Jsou však opravdu zdarma?

Překlady textu písní na internetu

Překlady textu písní na internetu
Většina z nás si někdy zkusila neuměle přeložit svou oblíbenou píseň (nejčastěji z angličtiny), ale napadlo vás někdy, že profesionální překlady textů písní do češtiny mají svá úskalí a potíže jako každý jiný překládaný text? Mezi překladateli můžeme dokonce najít odborníky, kteří se specializují na překlady textů písní do češtiny.

Slovník roku 2008

Slovník roku 2008
Každý rok je udělována cena Slovník roku, která oceňuje ty nejlepší slovníky vydané během roku. O cenu Slovník roku se ucházejí anglicko-české slovníky, slovníky cizích slov, ale i běžné turistické encyklopedie se slovníkovými hesly. Která díla byla oceněna v březnu 2008?

Jazykolamy v cizích jazycích

Jazykolamy v cizích jazycích
Úsloví „Strč prst skrz krk“ zná každý. A jistě znáte i mnoho dalších podobných jazykolamů v češtině. Ovšem kolik znáte vět, při kterých se snadno zamotá jazyk, v cizích jazycích? Vybrali jsme několik zajímavých internetových stránek s různými jazykolamy.

Certifikát kvality CEPRES:2007

Certifikát kvality CEPRES:2007
Rozhovor s Josefem Vencem, jedním z tvůrců nové certifikace překladatelských služeb CEPRES:2007. Certifikát CEPRES je označován za revoluci na překladatelském trhu – měl by pomoci klientům konečně rozeznat seriozní a kvalitní překladatelskou agenturu. 

Jak spolupracovat s tlumočníkem

Jak spolupracovat s tlumočníkem
Jednota tlumočníků a překladatelů vydala pro širokou veřejnost a především pro klienty tlumočnických služeb příručku TLUMOČENÍ A JAK NA TO aneb Chcete, aby vám rozuměli posluchači (a spolu s nimi i tlumočníci)? Přinášíme ukázky toho, co by klient měl o tlumočení vědět.

Pozvánka pro tlumočníky a překladatele

Pozvánka pro tlumočníky a překladatele
Ve dnech 3. a 4. listopadu proběhne desátý ročník největší specializované akcepro tlumočníky a překladatele v ČR – Jeronýmovy dny. Překladatelé atlumočníci zde mohou získat nejen informace, ale i zajímavé„jeronýmské“ slevy na představené produkty.

Technické pomůcky pro překladatele

Technické pomůcky pro překladatele
Ve chvíli, kdy překladatel přijímá expresní nebo jinak náročnou zakázku, přijímá i určité omezující podmínky, které mohou být příčinou krize. „Do krize může překladatele přivést jak komplikovaná terminologie nebo neexistující terminologie v cílovém jazyce, práce s velkými objemy dat a nedostatečné hardwarové a softwarové vybavení…

Zvládání náročných překladů

Zvládání náročných překladů
Každý, kdo se zabývá překlady, je denně konfrontován s potřebou vyhotovit překlad v maximální kvalitě – a co nejrychleji. Tento rozporuplný trend, který se v překladatelské praxi stále výrazněji prosazuje, se stal „leit“ motivem již čtvrté překladatelské konference.

Studium pro tlumočníky a překladatele

Studium pro tlumočníky a překladatele
Již desátý rok Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá doplňkové studium pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.