Jak ušetřit na překladatelských službách…II

… a dobrou pověst si zachovat. O způsobech, jakými na překladu ušetřit a následně na to fatálně doplatit, jsme informovali v minulém článku. Nyní si povíme, jak se dá na překladatelských službách ušetřit, aniž by vás to stálo pověst či potenciální klienty.

Existují rozumné úsporné programy překladatelských služeb, které ušetří značnou část firemního rozpočtu, pokud si to firma opravdu nemůže dovolit. Můžeme je stručně představit:

Kratší překlad

Opravdu potřebujete přeložit všechny texty? Není možné některé pasáže k překladu vypustit? Nechcete o tom ani slyšet? Firma IKEA ročně ušetří v přepočtu miliony korun jenom tím, že namísto složitých návodů dá srozumitelné piktogramy. Že to není váš případ?

 


 

Ve světě je běžnou praxí, že k překladu putují jen pečlivě vybrané, nejdůležitější části. Popřemýšlejte, které texty nemají pro finálního příjemce tak zásadní význam, nebo dokonce by mohly odpoutávat pozornost od hlavních cílů kampaně. Osobně máme bohaté zkušenosti s českými firmami, které náruživě trvají na snížení sazby a ve finále pošlou texty obsahující třetinu planých informací.

Rešerše

Seriózní překladatelské agentury nabízí službu rešerše textů, tedy zestruční texty a zkrátí je tak o 25 %. Nevěříte, že to funguje? Pošlete ukázku textu a po obdržení stručnějšího textu si můžete udělat svoji představu. Čeština inklinuje ke košatým výrazům a při dostatku invence se tyto dají nahradit kratšími.

Pečlivý výběr jazyků

Vše záleží na tom, jaké recipienty v jakých zemích se chystáte oslovit. Čínština asi nebude tak úplně nezbytná, jelikož každý Číňan, který umí číst a psát, umí také anglicky. Zároveň se odstraní regionální odlišnosti jazyka. Srbochorvatštinou, jakožto politicky vytvořeným jazykem, zase naopak neoslovíte ani Chorvaty, ani Srby. Holandština? Každý Holanďan umí anglicky nebo německy. Francouzština? Kupovali by vůbec Francouzi nebo Belgičané vaše produkty? A tak dále…

Obezřetnost při samotné tvorbě textů

Někteří pracovníci se v zápalu tvořivosti snaží vytvořit marketingově co nejkošatější text. Tento fakt příliš nepracuje ve váš prospěch. Mějte také paměti, že to, co je květnaté v češtině, v ostatních jazycích vyzní po překladu spíše přihlouple. A nakonec – marketingově kvalitní text je ten, po jehož přečtení je hned jasné, proč je koupě toho či onoho produktu výhodná. Na jazykovou invenci zde tedy není prostor, proto byste měli v tomto směru své zaměstnance usměrnit.

A je to!

A ani to nebolelo… Snížili jste náklady na překlad, někdy sami, někdy za pomoci překladatele, na polovinu! A obešlo se to bez nedůstojného smlouvání a ústupků.

Jediné, co vás může mrzet je fakt, že jste čtenáři v Bangladéši nemohli sdělit, že se vaše „firma v roce 1992 přestěhovala z Přerova do hlavního města“, nebo že pan doktor Wright z USA zůstal ochuzen o informaci, že ho vaše společnost „uvítá v reprezentativních prostorách obchodního centra Svět“, popřípadě že panu Raúlovi Barrossovi z Brazílie zůstalo zatajeno, že „firma se původně zaměřovala na jiný druh činnosti, než do ní vstoupil ing. Vopička“. To už je prostě život.

Autor je provozovatelem jazykové agentury ABITURIENT.cz.

 

Přidat komentář