Příprava na jazykové zkoušky a certifikáty

img_5559

Na kurzu angličtiny v jazykové škole Channel Crossings

Cizí jazyky nás obklopují a znalost jednoho nebo ideálně více z nich otvírá dveře do světa i k lepším příležitostem v tuzemsku. Věřte nevěřte, hodně Čechů je ale s jazyky stále na štíru. Jestli mezi takové patříte, je načase s tím něco udělat a poohlédnout se po dobré jazykové škole. V rozhodování, kterou školu zvolit, vám nejlépe pomohou zkušenosti studentů, co byli ještě nedávno ve vaší kůži.

Jestli se vám už podařilo dosáhnout úrovně, za kterou se nemusíte stydět, je dobré své znalosti ještě trochu poladit a nechat si to oficiálně potvrdit, tedy získat jazykový certifikát. A ten už pak v praxi jen co nejlépe zužitkovat. A proto:

K čemu je dobré mít certifikát?

Jen část potenciálních zaměstnavatelů je ochotna si vás přezkušovat na místě třeba z angličtiny, a tak pokud předem nedoložíte nějaký hodnověrný “papír” na to, že jazyk na určité úrovni ovládáte, k pohovoru se ani dostat nemusíte. Jazykový certifikát pro vás na trhu práce může být zrovna tak důležitý jako maturita nebo vysokoškolský diplom. Usnadní vám život i při studiu – jde jím nahradit profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka (potřebujete mít alespoň úroveň B1), certifikáty bývají uznávané při přijímačkách, mohou nahradit zápočet nebo zkoušku, někdy dokonce jazykovou zkoušku bakalářskou či magisterskou. Často jsou nutným předpokladem pro studium nebo stáž na zahraniční střední škole nebo univerzitě. Chystáte-li se přestěhovat do zahraničí za prací nebo tam absolvovat pracovní stáž či brigádu třeba jako au-pair, certifikát vám každopádně pomůže.

Není ale certifikát jako certifikát. Můžete se pyšnit všemožnými osvědčeními o absolvování kurzů různé pokročilosti i zápočty nebo áčky z vysokoškolských jazykových kurzů. Jakkoli náročné mohlo být se k nim dopracovat, zcela postrádají porovnatelnost s výsledky ostatních a nikoho zvenčí s nimi tedy příliš neoslníte. Oproti tomu se standardizovanými, široce akceptovanými certifikáty máte v rukách úplně jiný kalibr. Nezískaly svůj status pro nic za nic. Důkladně a objektivně prověřují vaši jazykovou vybavenost a spolehlivě posoudí vaši pokročilost. Každá zkouška má svůj originální výstup, ale díky navázání na Společný evropský referenční rámec (SERR, neboli Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) jsou jejich výsledky vzájemně porovnatelné (ze SERR vycházejí i všechny v článku zmiňované úrovně – A1 až C2).

Motivací ale nemusí být jen prokazovat se certifikátem navenek. Vidina složení jazykové zkoušky vám může pomoci jako osobní cíl, ke kterému se chcete dopracovat, když jinak postrádáte disciplínu pro pravidelné studium. Motivace bývá taky ústředním tématem zkoušek připravených speciálně pro děti. Jejich hlavním smyslem je podpořit zájem dětí o cizí jazyk a díky odlehčené, zábavné formě je povzbudit do dalšího zlepšování se.

Jakou zkoušku si vybrat?

Možná v tom máte jasno, protože škola, instituce nebo firma, kam chcete nastoupit, úřady země, kam se chcete přestěhovat, případně váš současný zaměstnavatel vám nedávají na výběr. Jestli to ale takto nalinkované nemáte, zvažte několik věcí:

 • Budete se chtít certifikátem někde prokazovat?

Pokud nemáte v úmyslu s certifikátem v kapse vyrazit do zahraničí, můžete si směle udělat starou dobrou českou státnici. Úroveň státních jazykových zkoušek byla nově upravena podle úrovní Společného evropského referenčního rámce, čímž se v tuzemsku státnice staly srovnatelnými s mezinárodními certifikáty. Jestliže ale potřebujete jazykovým certifikátem zapůsobit kdekoli v zahraničí nebo třeba i v zahraniční firmě se sídlem v ČR, je potřeba sáhnout po některém z mezinárodních certifikátů. Při dalším výběru je dobré zohlednit i to, jestli míříte do Británie, USA nebo třeba Austrálie, Francie nebo Kanady, Německa nebo Rakouska atd. Použitelnost např. britských certifikátů nebývá zpravidla omezena jen na Spojené království, na druhou stranu ale není ani univerzální pro všechny firmy a organizace v anglicky mluvících zemích a třeba v Americe se tak jednodušeji obejdete s certifikátem americkým. Jestli tedy už máte konkrétní cíl – vyhlédli jste si vytouženou zahraniční univerzitu nebo firmu, nejlépe uděláte, když si přímo u ní ověříte, které zkoušky a od které úrovně uznává. Pokud vaše studijní či pracovní budoucnost ještě nemá tak jasné obrysy, nenechte se tím od skládání některé ze zkoušek odradit. Zdaleka nejdůležitější totiž je, dostat se na potřebnou úroveň jazyka – což nejde ze dne na den – a následně si to jednou ze zkoušek potvrdit. Jiný certifikát si v případě potřeby operativně doplníte.

 • Použijete cizí jazyk v pracovním, akademickém nebo jiném prostředí?

Kromě univerzálních zkoušek z obecného jazyka jsou oblíbené (a firmami žádané) i zkoušky zacílené na obchodní jazyk. Pro stážisty na univerzitách nebo ve vědeckých institucích jsou zase vhodné zkoušky zaměřené na komunikaci v akademickém prostředí. Existují i zkoušky profilované ještě úžeji, které předjímají uchazečovo uplatnění např. v pohostinství, zdravotnictví, technických oborech nebo právní sféře. Mimo to se řada zkoušek dělá i ve variantách pro děti nebo mládež – ty bývají obsahově i formou přizpůsobené zájmům a myšlení právě dětí nebo mladých.

 • Chcete si nechat otestovat všechny jazykové dovednosti nebo jen některé?

Většina zkoušek se snaží posoudit všechny čtyři rozlišované jazykové kompetence uchazeče – tedy čtení, poslech, psaní i mluvení, čemuž zpravidla odpovídají i jednotlivé části zkoušky věnované porozumění čtenému textu, porozumění poslechu, projevu psanému a ústnímu. Doplňkovou částí bývá někdy ještě užití jazyka, tedy především gramatických struktur a slovní zásoby. Výstupem zkoušky je pak typicky nejen souhrnné zhodnocení jazykové úrovně, ale i separátní posouzení jednotlivých jazykových dovedností. Jsou i zkoušky, které některé moduly, např. ten testující mluvení, vůbec nemají (např. WiDaF, TOEIC Bridge, TFI), u některých je modul testující mluvení nepovinný (např. JETSET ESOL, TEF, TCF), u dalších je zase možné si moduly určitým způsobem nakombinovat (např. TOEIC, LanguageCert, EFB, ELSA).

 • Potřebujete certifikát urgentně?

Pro některé zkoušky existuje jen jeden termín do roka (např. státní jazykové zkoušky), jiné nabízejí velká testovací centra třeba i každý měsíc (např. cambridgeské zkoušky nebo LanguageCert), na konání dalších je dokonce možné se domluvit individuálně (např. TOEIC). Certifikát o absolvování zkoušky máte v ruce někdy hned v den zkoušky (např. státní jazykové zkoušky), většinou si ale počkáte několik týdnů a v extrémních případech až půl roku. Pokud tedy na certifikát spěcháte, prověřte si jak nejbližší volný termín, kdy zkoušku můžete vykonat, tak deklarovanou lhůtu pro dodání vlastního certifikátu.

 • Stačí vám platnost certifikátu 1 až 2 roky nebo se jím budete chtít prokazovat i později?

Většina současných zkoušek má doživotní platnost, není to ale univerzálním pravidlem. Tvůrci některých zkoušek totiž argumentují, že jazykové kompetence nejde časem jen nabýt, ale i pozbýt, a tak definují omezenou platnost těchto certifikátů, typicky 1 nebo 2 roky (např. IELTS, TOEFL, TCF, TEF). Po uplynutí této doby doporučují přezkoušení, tak aby garantovaná úroveň testovaného odpovídala jeho úrovni aktuální. Jestli se pak např. potenciální zaměstnavatel striktně řídí oficiální platností, nebo vezme na milost i certifikát propadlý, je už jen na něm.

 • Chcete si zkoušku udělat co nejblíže domova nebo jste ochotní kvůli tomu cestovat do vzdáleného zkouškového centra?

U nejvíce žádaných zkoušek z angličtiny můžete vybírat z řady veřejných termínů a míst konání. Často není ani třeba zamířit přímo do akreditovaného zkouškového centra, zkoušku totiž můžete vykonat i na půdě jedné z jazykových či jiných škol, kde toto centrum zkoušky pořádá. U zkoušek méně častých a obecně pro méně frekventované jazyky je výběr míst menší, omezený třeba i na jediné zkouškové centrum v ČR. Při testování v rámci firem je zase některé zkoušky možné zorganizovat pro zaměstnance hromadně a uspořádat pod taktovkou zkouškového centra přímo na pracovišti a ve smluveném termínu.

 • Jakou pokročilost zvolit?

Vybrali jste si už vhodnou zkoušku? Ještě zbývá jedno důležité rozhodnutí – zařadit se do správné pokročilostní úrovně (bývá jich až 7). Pokud se totiž přeceníte, můžete odejít s prázdnou, pokud se podceníte, vyzvednete si potvrzení o nižší pokročilosti, než byste mohli. Jednou z výhod přípravy na zkoušku v jazykové škole je, že zkušený lektor vám řekne, na jakou úroveň zkoušky realisticky máte, i kde vás nejvíc tlačí bota. Nemáte-li tuto možnost předběžného posouzení někým kvalifikovaným, kdo je pravidelně svědkem vašeho jazykového pokroku, udělejte si alespoň diagnostický test nebo si projděte ukázkovou verzi zkoušky na předpokládané pokročilosti. Ošidný je tento postup v tom, že v některých jazykových kompetencích můžete být výrazně zdatnější než v jiných, přičemž třeba ústní část zkoušky si podomácku nenasimulujete.

Riziko plynoucí ze zařazení do špatné úrovně je menší u zkoušek konaných na různých úrovních, kde se ale počítá s jejich překryvem (např. cambridgeské zkoušky). Pokud předvedete lepší výkon, než odpovídá testované úrovni (např. C1 u CAE), dostanete certifikát této zkoušky (CAE), obsahující navíc potvrzení, že jste na úrovni vyšší (např. C2). Pokud předvedete výkon o jednu úroveň horší, certifikát o složení CAE nedostanete, ale dostanete alespoň certifikát deklarující úroveň nižší (např. B2).

Jsou ale také zkoušky, které vás nejistoty ohledně vhodné úrovně zcela ušetří, protože se podle pokročilostí nečlení, zadání je jednotné a vaši pokročilost udává až dosažený bodový zisk (např. TOEIC, TOEFL, IELTS, ELSA, WiDaF, TFI, TEF, TCF).

 • Jaká je cena zkoušky?

Ceny jazykových zkoušek se nejčastěji pohybují mezi 2000 a 6000 Kč. Některé zkoušky můžete absolvovat i zdarma (např. program německých zkoušek DSD je dotovaný německou stranou a české školy zahrnuté v programu tak jejich složení nabízí svým studentům bezplatně), někdy jazykové školy, které jsou zároveň zkouškovými centry, nabízí vlastním studentům zkoušku k určitým typům kurzů jako bonus, případně za zvýhodněných podmínek.

Mám vybráno! Potřebuju před zkouškou chodit na přípravný kurz?

Větší jazykové školy pravidelně otevírají specifické přípravné kurzy na nejžádanější typy zkoušek, možné je také zaměřit individuální výuku s lektorem právě na přípravu k získání některého certifikátu. V přípravných kurzech si upevňujete dílčí jazykové dovednosti na cílové pokročilosti, lektor vás systematicky připravuje na jednotlivé části zkoušky, zkoušíte si řešit specifické typy testových otázek a procházíte si testy z minulých let. Zkušený lektor vám průběžně dává zpětnou vazbu, jak na tom jste, jak moc a v čem hlavně je potřeba přidat, abyste nakonec zkoušku hladce složili.

V rámci některých přípravných kurzů (ale třeba i některých kurzů pomaturitního studia) anebo odděleně je možné vyzkoušet si zkoušku „nanečisto“, tzv. mock test. Odehrává se v reálném čase a součástí simulace může být kromě písemné části zkoušky i část ústní. Výsledky mock testu vám naznačí, jak budete zvládat jednotlivé části ostré zkoušky včetně časového stresu a zbývající přípravu tomu můžete přizpůsobit.

Podmínkou úspěchu u zkoušky ale absolvování přípravného kurzu ani mock testu samozřejmě není. Pokud je výuka ve všeobecném jazykovém kurzu, kam pravidelně chodíte, opravdu kvalitní a všestranná, připraví vás neméně dobře. Podobně, pokud jste se cizímu jazyku naučili takzvaně životem, např. dlouhodobým pobytem v zahraničí, u zkoušky můžete excelovat, aniž byste kdy předtím strčili paty do jazykové školy. Možná také nemáte na výběr – žijete na venkově a vhodný přípravný kurz ani lektor není k dispozici, nebo potřebujete složit méně běžnou zkoušku, pro kterou se přípravné kurzy ani nedělají. Trendem ve vývoji jazykových zkoušek naštěstí je, aby se co nejvíce zaměřovaly na využití jazyka v praxi a při vlastním testování umožnily uchazečům plné soustředění se na užívání jazyka. Moderní zkoušky proto nevyžadují žádnou zdlouhavou strategickou průpravu, byť prostudovat předem strukturu testu a nerozkoukávat se až při ostré zkoušce jako úplné minimum rozhodně doporučujeme. Co naopak vyžadují, je zvládnout cizí jazyk na požadované úrovni a mít ho před zkouškou dostatečně zažitý. Certifikáty osvědčující pokročilou znalost jazyka rozhodně nedostanete zadarmo a při přípravě na ně žádné zázračné metody ani zkratky nečekejte.

Více o jednotlivých zkouškách v následujícím přehledu:

 

Jazykové zkoušky z angličtiny

 

Cambridge English neboli cambridgeské zkoušky (dříve Cambridge ESOL)

Mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, které vyvíjí Cambridge English Language Assessment (CELA) – součást Cambridgeské univerzity. Prověřuje se při nich čtení a použití angličtiny, psaní, poslech i mluvení. Znalosti všeobecné angličtiny osvědčují certifikáty KET (Key English Test) na úrovni A2, PET (Preliminary English Test) na úrovni B1, FCE (First Certificate in English) na úrovni B2, CAE (Cambridge Advanced Certificate in English) na úrovni C1 a CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) na úrovni C2. První tři z nich jsou dostupné i ve variantě obsahově přizpůsobené dětem školního věku: Key for Schools, Preliminary for Schools a First for Schools. Jejich předstupněm jsou zkoušky YLE z angličtiny pro děti (Young Learners English) na úrovních Starters (pre-A1), Movers (A1) a Flyers (A2). Jazykové dovednosti v obchodní angličtině osvědčují certifikáty BEC (Business English Certificate) na úrovních BEC Preliminary (B1), BEC Vantage (B2) a BEC Higher (C1). Certifikáty z cambridgeských zkoušek mají neomezenou platnost. V ČR zkoušky organizují autorizovaná testovací centra v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Pardubicích, Zlíně, Opavě, Frýdku-Místku a Jihlavě, složit zkoušky je ale možné i v dalších městech v partnerských institucích testovacích center.

TOEFL® – Test of English as a Foreign Language

Mezinárodně uznávaná zkouška z angličtiny pro akademické účely, kterou vyvíjí americká společnost ETS. Test posuzuje čtení, poslech, mluvení a psaní a provádí se u počítače se sluchátky a mikrofonem, jako tzv. TOEFL® iBT (internet-Based Test), kdy se nahrávky mluveného projevu uchazeče odesílají k vyhodnocení externím zkoušejícím. Pro interní testování v rámci organizace je možné využít TOEFL® ITP (Institutional Testing Programme), kde se hodnotí jen poslech, četba a slovní zásoba a gramatika, test tedy neposkytuje stejný výsledek a oprávnění jako oficiální certifikační zkouška TOEFL® iBT. Je vhodná pro středně a výše pokročilé (B1 až C1). Pro děti a mládež je určena varianta TOEFL Junior®, dostupná ve dvou režimech: Standard – písemný test, který hodnotí porozumění textu, poslechu a použití gramatických a lexikálních struktur a Comprehensive – počítačový test, který hodnotí porozumění textu, poslechu, mluvené a psané slovo. Dosaženou úroveň vyjadřuje bodové skóre v každé z měřených dovedností. Zkouška je platná 2 roky. Na zkoušku je možné se přihlásit individuálně ve veřejném zkouškovém centru v Praze nebo Ostravě, případně ji absolvovat hromadně v některé z jazykových škol, jiných vyšších škol nebo institucí spolupracujících s ETS.

TOEIC® – Test of English for International Communication

Mezinárodní zkouška prověřující schopnost komunikace v pracovním prostředí, organizovaná americkou ETS. Je možné skládat pouze část testující čtení a psaní, tedy TOEIC® Listening and Reading (TOEIC L&R), nebo pouze část testující mluvený a psaný projev, tedy TOEIC® Speaking and Writing (TOEIC S&W), nebo složit postupně obě části. Zkouška probíhá u počítače se sluchátky a mikrofonem, nahrávky odpovědí zkoušeného jsou následně vyhodnocovány náhodně vybranými vyškolenými zkoušejícími. Test měří jazykové znalosti na úrovních A1 až C1, pokročilost se určuje podle bodového skóre. Pro začátečníky až středně pokročilé (A1 až B1) je vhodná méně náročná varianta TOEIC Bridge™, která testuje pouze porozumění poslechu a čtenému textu. Platnost zkoušek je omezena na 2 roky. Ke zkoušce je možné se přihlásit individuálně ve veřejných zkouškových centrech  v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Pardubicích nebo Zlíně, případně ji absolvovat skupinově v některé z jazykových škol, jiných vyšších škol nebo firem spolupracujících s ETS.

LanguageCert

Mezinárodní certifikáty z angličtiny vyvíjené společností PeopleCert, nahrazující dříve nabízené zkoušky City & Guilds. Na obecnou angličtinu jsou zaměřené LanguageCert IESOL (International English for Speakers of Other Languages) a ISESOL (International Spoken English for Speakers of Other Languages). První z nich testuje poslech, čtení a psaní uchazeče, druhá je ústní zkouška komunikačních dovedností. Lze se přihlásit na písemnou IESOL i ústní ISESOL a pořídit si tak certifikát kompletní (přičemž druhou ze zkoušek je možné vykonat třeba až půl roku po první), nebo absolvovat jen jednu ze zkoušek a dosvědčit tak svou jazykovou úroveň v jednom typu dovednosti. Nahrávky ústní zkoušky vyhodnocují až následně externí hodnotitelé. Zkoušky je možné skládat na úrovních Preliminary, Access, Achiever, Communicator, Expert a Mastery, odpovídajících pokročilostem A1 až C2, ústní a písemná zkouška přitom nemusí být na stejné pokročilosti. Variantou těchto certifikátů přizpůsobenou dětem jsou LanguageCert Young Learners (LYL), dostupné v úrovních Basic a Elementary, odpovídajících pokročilostem A1 a A2. Je u nich opět možné zvolit písemnou část, ústní část i jejich kombinaci. Obchodní angličtinu, a specificky ústní komunikaci, hodnotí Spoken English Test for Business (SET 4 Business), dostupná ve třech úrovních, pokrývajících pokročilosti A1 až C2. Zkoušky LanguageCert mají neomezenou platnost a v ČR je organizují akreditovaná zkoušková centra v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Chomutově, Šumperku, Valašském Meziříčí a Neveklově.

IELTS – The International English Language Testing System

Mezinárodní testovací systém společně provozovaný British Council, IDP: IELTS Australia a Cambridge English Language Assessment (CELA). Zkouška hodnotí poslech, čtení, psaní a mluvený projev. Pro uchazeče o vysokoškolské studium nebo akademické profese v anglicky mluvících zemích je vhodná zkouška IELTS Academic, pro zájemce o středoškolské studium, pracovní programy nebo imigraci do Austrálie, Kanady, na Nový Zéland a do Velké Británie zkouška IELTS General Training. Test je jednotný pro všechny pokročilosti, dosaženou úroveň vyjadřuje bodové skóre od 0 do 9 pro každou ze čtyř hodnocených dovedností. Certifikát je platný 2 roky od data vykonání zkoušky. V ČR zkoušku vypisují jednou za 1-2 měsíce centra British Council v Praze a v Brně.

telc (The European Language Certificates) English

Jazykové zkoušky z angličtiny vyvíjené společností telc GmbH. Prověřují porozumění mluvenému i psanému slovu, užití gramatických struktur a slovní zásoby, písemný a ústní projev. Základní verze hodnotící obecnou angličtinu je dostupná pro úrovně pokročilosti A1 až C2. Pro mladší děti je určena telc English A1 Junior, na starší děti a mládež cílí telc English School v úrovních A2 až B2. Jazykové kompetence v pracovním prostředí testuje varianta telc English Business, kterou lze skládat na úrovních B1 či B2. Varianta telc English B1 Hotel and Restaurant je určena pro zájemce o uplatnění v hotelnictví, pohostinství a gastronomii, varianta telc English B2 Technical je vhodná pro pracující v technických oborech a varianta telc English B2-C1 University je přizpůsobená nárokům na studenty univerzit a akademické pracovníky. V ČR je zkoušky telc English možné složit třikrát do roka na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.

PTE – Pearson Tests of English

Mezinárodní zkoušky z anglického jazyka vyvíjené centrem Pearson Language Tests. Hodnotí se poslech a čtení s porozuměním, psaní a ústní projev. Pro mládež a dospělé jsou určeny PTE General, nabízené v úrovních Foundation Level a Level 1 až 5, odpovídajících pokročilostem A1 až C2. Pro děti byly speciálně vytvořené zkoušky PTE Young Learners, dostupné v úrovních Firstwords, Springboard, Quickmarch a Breakthrough, odpovídající rozpětí A1 až A2. Platnost certifikátu PTE je bez časového omezení. Zkoušku je možné v ČR skládat v květnu, červnu a listopadu/prosinci v akreditovaných testovacích centrech, případně ve školách a firmách s těmito centry spolupracujících.

LCCI – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications

Britské mezinárodní zkoušky zajišťované pro Londýnskou komorou obchodu a průmyslu společností Pearson Education Limited. Na obecnou angličtinu jsou zaměřené JETSET ESOL, které lze skládat na úrovních 1 až 7 (odpovídajících pokročilostem pre-A1 až C2). Povinné součásti zkoušky jsou test z porozumění poslechu, čtenému textu a psaní, volitelná je ústní zkouška. Pro děti a mládež je vhodná verze JET (Junior English Tests), pro dospělé verze SET (Senior English Tests). Alternativní zkouškou z obecné angličtiny je ELSA (English Language Skills Assessment), která je jednotná pro všechny pokročilosti a hodnocená bodově. Základní jazykové dovednosti – porozumění poslechu a čtenému textu, psaný a ústní projev jsou bodovány coby samostatné moduly a zkouška může sestávat z libovolné kombinace modulů. Na obchodní angličtinu je zaměřená EFB (English for Business), kterou je možné skládat na úrovních 1 až 4, odpovídajících pokročilostem A2/B1 až C1/C2. Povinně se prověřuje psaní a čtení, volitelně je možné zkoušku doplnit o část zaměřenou na poslech a/nebo část hodnotící mluvený projev. Platnost zkoušek je neomezená, v ČR je organizují akreditovaná zkoušková centra.

STANAG 6001 – Standardization Agreement 6001

Zkoušky určené pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR. Hodnotí se ústní a písemný projev, poslech s porozuměním a čtení s porozuměním. Zkoušku z angličtiny lze skládat v úrovni začátečníka (SLP 1), mírně pokročilého (SLP 2) nebo pokročilého (SLP 3). Testování v ČR zajišťuje výhradně Ústav jazykové přípravy Armády ČR.

Státní jazyková zkouška z angličtiny a Osvědčení o základní znalosti jazyka anglického

V ČR jsou oficiálním dokladem o dosažené úrovni pokročilosti v angličtině, v zahraničí nejsou uznávány. Vydávají je jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (SJZ). Úrovni B1 odpovídá Osvědčení o základní znalosti jazyka, úrovni B2 Státní jazyková zkouška základní (přezdívaná „malá státnice“), úrovni C1 SJZ všeobecná („velká státnice) a C2 SJZ speciální pro obor překladatelský a SJZ speciální pro obor tlumočnický. Na termínu zkoušky vedoucí k získání osvědčení se lze domluvit v jazykové škole individuálně, státnice základní a všeobecné se konají v květnu (písemná část) až červnu (ústní část) a speciální v listopadu. Seznam škol oprávněných k pořádání Státních jazykových zkoušek je k dispozici na webu MŠMT.

 

Jazykové zkoušky z němčiny

 

Goethe-Zertifikat (zahrnuje dřívější Zertifikat Deutsch – ZD a Zertifikat Deutsch für Jugendliche – ZDj)

Mezinárodně uznávaný doklad o znalosti německého jazyka, který vydává německý Goethe Institut. Prověřuje porozumění psanému textu i mluvenému slovu a písemný i ústní projev uchazeče. Zkoušku je možné vykonávat v kompletním spektru pokročilostí, od A1 (aneb Start Deutsch 1) po C2 (aneb Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS). Kromě této základní varianty pro dospělé je dostupná i verze tématicky přizpůsobená dětem a mládeži na úrovni A1 (Fit in Deutsch 1) a A2 (Fit in Deutsch). Na úrovni B1 je rovněž možné zvolit ze dvou variant zkoušky Goethe-Zertifikat B1, pro dospělé nebo pro mládež, které nahradily do r. 2013 provozované Zertifikat Deutsch (ZD) a Zertifikat Deutsch für Jugendliche (ZDj). Od úrovně B2 už je nabízena jen verze pro dospělé. Certifikát má neomezenou časovou platnost a v ČR je možné zkoušku absolvovat v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Pardubicích, Zlíně, Přerově, Litoměřicích, Hodoníně, Klášterci nad Ohří a Kostelci nad Orlicí v příslušných zkouškových centrech, varianty pro děti a mládež organizují navíc i některé základní a střední školy s pověřením Goethe Institutu.

ÖSD – Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (Rakouský jazykový diplom) / Österreich, Schweiz, Deutschland

Mezinárodně uznávaná zkouška certifikující znalosti obecné němčiny, kterou vyvíjí rakouské centrum ÖSD. Při zkoušce se hodnotí uchazečovo porozumění čtenému textu, volný písemný projev, porozumění slyšenému textu a ústní projev. Zkoušku lze vykonávat ve všech úrovních, od A1 po C2. Pro děti jsou určené varianty ÖSD KID A1 a A2 (Kompetenz in Deutsch A1 a A2), mládeži přizpůsobené verze existují pro pokročilosti B1, B2 a C1 – ÖSD Zertifikat / Jugendliche. V úrovních A1 až B2 je možné také složit variantu určenou pro imigranty do Rakouska ÖSD Zertifikat / Österreich. Na úrovni C2 lze kromě vysoké pokročilosti obecného jazyka testovat i odbornou jazykovou kompetenci v oblasti hospodářské problematiky a pracovního života – ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch. Navzdory přejmenování zkoušek v roce 2015 se stále můžete v praxi setkat s již neplatnými názvy zkoušek Grundstufe Deutsch 1 – nyní ÖSD Zertifikat A1, Grundstufe Deutsch 2 – nyní ÖSD Zertifikat A2, Zertifikat Deutsch (ZD) – nyní ÖSD Zertifikat B1, Mittelstufe Deutsch – nyní ÖSD Zertifikat B2 a Oberstufe Deutsch – nyní ÖSD Zertifikat C1. Časová platnost zkoušek ÖSD je bez omezení. Skládat je v ČR můžete ve zkouškových centrech v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Českých Budějovicích a Břeclavi, neveřejně – pro vlastní studenty – je pořádá ještě několik středních a vysokých škol.

TestDaF – Der Test Deutsch als Fremdsprache

Tento test německého jazyka vyvíjí TestDaF Institut ve spolupráci s Goethe Institut. Zkouška dokládá znalosti obecné němčiny na úrovni potřebné pro vysokoškolské studium, vědecké projekty a akademické profese a je tak určena především zájemcům o studium na univerzitě v Německu. V testu se hodnotí porozumění mluvenému a psanému slovu a samostatný ústní i písemný projev. Test je určený pro studenty pokročilosti B2 až C1, těmto odpovídají výsledné TestDaF úrovně TDN 3 až 5. Zkouška má neomezenou platnost a lze ji skládat v jednom z šesti termínů ročně ve zkouškových centrech v Praze, Ostravě, Plzni, Hradci Králové, Pardubicích a Ústí nad Labem.

WiDaF® – Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Mezinárodně uznávaná zkouška z němčiny zajišťovaná centrem ETS Global. Zatímco WiDaF® Basic je určena k testování znalostí z obecné němčiny na úrovních A1 až B1, WiDaF® ověřuje znalosti obchodní němčiny v pracovním prostředí na úrovních A2 až C2. U zkoušky se hodnotí porozumění poslechu a psanému textu tak, že zkoušený vybírá vždy jednu ze tří až čtyř nabízených testových odpovědí. Neprověřuje se tedy souvislý psaný ani ústní projev zkoušeného. Kandidáti všech pokročilostí skládají tentýž test, kdy výsledné bodové ohodnocení určí úroveň znalostí každého kandidáta. Z pohledu ETS jsou výsledky testu platné 2 roky, ale záleží na instituci, kde uchazeč certifikát předkládá, jestli jej akceptuje jako platný i po uplynutí této doby. Na zkoušku je možné se přihlásit individuálně ve veřejném zkouškovém centru – na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci, nebo ji absolvovat skupinově v některé z jazykových škol, jiných vyšších škol nebo firem spolupracujících s ETS.

telc (The European Language Certificates) Deutsch

Jazykové zkoušky z němčiny vyvíjené společností telc GmbH. Prověřují porozumění mluvenému i psanému slovu, užití gramatických struktur a slovní zásoby, písemný a ústní projev. Základní verze hodnotící obecný jazyk je dostupná pro úrovně pokročilosti A1 až C2. Jazykové kompetence v pracovním prostředí testuje varianta telc Deutsch B1+ Beruf a telc Deutsch B2+ Beruf, varianta telc Deutsch B1 – B2 Pflege je určena pro nelékařský zdravotnický personál v oblasti ošetřovatelské péče, varianta telc Deutsch B2 – C1 Medizin je vhodná pro lékaře, kteří se chtějí uplatnit v německých zdravotnických zařízeních a varianta telc Deutsch C1 Hochschule je přizpůsobená nárokům na studenty univerzit a akademické pracovníky. V ČR je zkoušky telc Deutsch možné složit třikrát do roka na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.

DSD – Deutsches Sprachdiplom der Kul­tusmi­nis­ter­kon­fe­renz (Německý jazykový diplom)

Deutsches Sprachdiplom je mezinárodně uznávaná zkouška z němčiny garantovaná stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Zkouška se skládá z porozumění poslechu, písemné i ústní komunikace a porozumění textu. DSD I (Stufe 1) osvědčuje znalosti a dovednosti v němčině na úrovni A2/B1, mimojiné nezbytné pro přípravu na studium v Německu v rámci tzv. Studienkollegu, DSD II (Stufe 2) certifikuje jazykovou kompetenci na úrovni B2/C1, vyžadovanou pro zahájení vysokoškolského studia v Německu a Rakousku. Zkoušky DSD jsou v ČR organizované českou pobočkou Centrály pro zahraniční školství (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) a vykonávané na partnerských základních školách a gymnáziích.

STANAG 6001 – Standardization Agreement 6001

Zkoušky určené pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR. Hodnotí se ústní a písemný projev, poslech s porozuměním a čtení s porozuměním. Zkoušku z němčiny lze skládat v úrovni začátečníka (SLP 1) nebo mírně pokročilého (SLP 2). Testování zajišťuje výhradně Ústav jazykové přípravy Armády ČR.

Státní jazyková zkouška (SJZ) z němčiny a Osvědčení o základní znalosti jazyka německého

V ČR jsou oficiálním dokladem o dosažené úrovni pokročilosti v němčině, v zahraničí nejsou uznávány. Vydávají je jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Úrovni B1 odpovídá Osvědčení o základní znalosti jazyka, úrovni B2 Státní jazyková zkouška základní (přezdívaná „malá státnice“), úrovni C1 SJZ všeobecná („velká státnice) a C2 SJZ speciální pro obor překladatelský a SJZ speciální pro obor tlumočnický. Na termínu zkoušky vedoucí k získání osvědčení se lze domluvit v jazykové škole individuálně, státnice základní a všeobecné se konají v květnu (písemná část) až červnu (ústní část) a speciální v listopadu. Seznam škol oprávněných k pořádání Státních jazykových zkoušek je k dispozici na webu MŠMT.

 

Jazykové zkoušky z francouzštiny

 

DELF – Diplôme d’études en langue française a DALF – Diplôme approfondi de langue française

Mezinárodní certifikáty dokládající úroveň komunikačních schopností ve francouzštině vydávané centrem CIEP z pověření francouzského Ministerstva školství. Hodnotí porozumění poslechu, mluvený projev, porozumění textu a písemný projev. Kromě základní verze DELF je možné absolvovat verzi tématicky přizpůsobenou dětem – DELF Prim, mládeži – DELF Junior a DELF Scolaire nebo profesní variantu DELF Pro uzpůsobenou pracovnímu prostředí. Diplom DELF zahrnuje nižší úrovně pokročilosti A1 až B2, diplom DALF se vydává na základě zkoušek na úrovni C1 a C2. Zkoušky DELF a DALF je v ČR možné několikrát do roka skládat ve veřejných zkouškových centrech v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Liberci, Pardubicích a Zlíně (DELF Scolaire jsou navíc pořádány ve školách, které podepsaly smlouvu s Francouzským velvyslanectvím v České republice a místním zkušebním centrem).

TFI™ – Test de français international™

Mezinárodně uznávaný certifikát z francouzštiny vydávaný centrem ETS Global. Ověřuje znalosti francouzského jazyka v pracovním prostředí, nezávisle na profesi. U zkoušky se hodnotí porozumění poslechu a psanému textu tak, že zkoušený vybírá vždy jednu ze tří až čtyř nabízených testových odpovědí. Neprověřuje se tedy souvislý psaný ani ústní projev zkoušeného. Kandidáti všech pokročilostí přitom skládají tentýž test, kdy výsledné bodové ohodnocení určí úroveň znalostí každého kandidáta. Z pohledu ETS jsou výsledky testu platné 2 roky. Zkoušku je možné absolvovat skupinově v některé z jazykových škol, jiných vyšších škol nebo firem spolupracujících s ETS.

TCF – Test de Connaissances du Français

Test jazykové úrovně v obecné francouzštině vytvářený na žádost francouzského Ministerstva školství centrem CIEP. Testuje se porozumění mluvenému slovu i textu a užití jazyka, doplňkově je možné prověřit i písemný a/nebo mluvený projev. Kandidáti všech pokročilostí skládají tentýž test, kdy výsledné bodové ohodnocení určí úroveň znalostí každého kandidáta. Je dostupný také ve variantě pro zájemce o francouzské občanství – TCF ANF -a zájemce o studium na francouzské univerzitě – TCF DAP. V České republice lze TCF složit ve Francouzském institutu v Praze a ve Francouzské alianci v Pardubicích. Jeho platnost je omezena na 2 roky.

TEF – Test d’évaluation de français

Tento test vytváří Centre de langue française pro Pařížskou průmyslovou a obchodní komoru (CCIP). Testuje se poslech, porozumění textu, volitelně navíc písemný a/nebo mluvený projev. Kandidáti všech pokročilostí skládají stejný test. Je možné ho podstoupit také ve variantě určené pro žadatele o imigraci do Kanady – TEF Canada – nebo Québecu – TEFaQ. Získané osvědčení má platnost 1 rok ode dne absolvování testu a v ČR ho lze získat pouze ve Francouzském institutu v Praze.

DFP – Diplôme de français professionnel

Diplomy z profesní francouzštiny vydávané Pařížskou průmyslovou a obchodní komorou (CCIP) prostřednictvím Centre de langue française. Hodnotí komunikační schopnosti v oborech obchodní, právnická a lékařská francouzština, diplomacie a mezinárodní vztahy, cestovní ruch a hotelnictví a administrativa: DFP Affaires, DFP Juridique, DFP Médical, DFP Diplomatie et relations internationales, DFP Tourisme et hôtellerie a DFP Secrétariat. Testují přitom porozumění textu, samostatný písemný projev, poslech a samostatný mluvený projev. V závislosti na oboru dokládají jazykové kompetence na úrovni B1 nebo B2, pro obchodní francouzštinu jsou dostupné pokročilosti A2 až C1. Diplomy mají neomezenou platnost a v ČR je lze získat pouze ve Francouzském institutu v Praze.

telc (The European Language Certificates) Français

Jazykové zkoušky z obecné francouzštiny vyvíjené společností telc GmbH. Prověřují porozumění mluvenému i psanému slovu, užití gramatických struktur a slovní zásoby, písemný a ústní projev. Jsou dostupné pro úrovně pokročilosti A1 až B2. Jazykové kompetence v pracovním prostředí testuje varianta telc Français B1 pour la Profession. V ČR je zkoušku telc Français možné složit třikrát do roka na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha.

STANAG 6001 -Standardization Agreement 6001

Zkoušky určené pro testování jazykových schopností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR. Hodnotí se ústní a písemný projev, poslech s porozuměním a čtení s porozuměním. Zkoušku z francouzštiny lze skládat v úrovni začátečníka (SLP 1) nebo mírně pokročilého (SLP 2). Testování zajišťuje výhradně Ústav jazykové přípravy Armády ČR.

Státní jazyková zkouška (SJZ) z francouzštiny a Osvědčení o základní znalosti jazyka francouzského

V ČR jsou oficiálním dokladem o dosažené úrovni pokročilosti ve francouzštině, v zahraničí nejsou uznávány. Vydávají je jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Úrovni B1 odpovídá Osvědčení o základní znalosti jazyka, úrovni B2 Státní jazyková zkouška základní (přezdívaná „malá státnice“), úrovni C1 SJZ všeobecná („velká státnice) a C2 SJZ speciální pro obor překladatelský a SJZ speciální pro obor tlumočnický. Na termínu zkoušky vedoucí k získání osvědčení se lze domluvit v jazykové škole individuálně, státnice základní a všeobecné se konají v květnu (písemná část) až červnu (ústní část) a speciální v listopadu. Seznam škol oprávněných k pořádání Státních jazykových zkoušek je k dispozici na webu MŠMT.

 

Jazykové zkoušky ze španělštiny

 

DELE – Diploma de español como lengua extranjera

Mezinárodně uznávané diplomy ze zkoušky ze španělštiny DELE vydává španělské Ministerstvo školství a jeho jménem je předává Instituto Cervantes. Prověřují znalost španělštiny od úrovně A1 po úroveň C2, mládeži jsou přizpůsobené varianty DELE para escolares na úrovních A1 a A2/B1. Při zkoušce se hodnotí porozumění čtenému textu, písemný projev, znalosti gramatiky a slovní zásoby, poslech a ústní vyjadřování. Konají se šestkrát do roka a v ČR je organizuje Instituto Cervantes v Praze, Brně, Plzni, Českých Budějovicích a Ostravě.

Státní jazyková zkouška ze španělštiny a Osvědčení o základní znalosti jazyka španělského

Doklad o dosažené úrovni ve španělštině platný v ČR, vydávaný jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky. V zahraničí nejsou uznávány. Úrovni B1 odpovídá Osvědčení o základní znalosti jazyka, úrovni B2 Státní jazyková zkouška základní (přezdívaná „malá státnice“), úrovni C1 SJZ všeobecná („velká státnice) a C2 SJZ speciální pro obor překladatelský a SJZ speciální pro obor tlumočnický. Termín zkoušky vedoucí k získání osvědčení záleží na domluvě v jazykové škole, státnice základní a všeobecné se konají v květnu (písemná část) až červnu (ústní část) a speciální v listopadu. Seznam škol oprávněných k pořádání Státních jazykových zkoušek je k dispozici na webu MŠMT.

 

Jazykové zkoušky z italštiny

 

CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera

Mezinárodní certifikát udělovaný Università per Stranieri di Siena, dokládající znalost italštiny. Zkouška hodnotí porozumění poslechu i čtenému textu, testuje se znalost gramatických struktur, volný písemný projev i ústní projev formou rozhovoru. Zkoušky lze vykonávat na úrovních A1 až C2, trvají podle pokročilosti od dvou do pěti a půl hodin. V ČR je možné CILS složit v Italském kulturním institutu v Praze a v Jazykové škole s právem SJZ v Brně každoročně v červnu a prosinci.

PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri

Mezinárodní certifikát vydávaný Società Dante Alighieri, který ověřuje znalost italštiny na úrovních A1 až C2. Pro mládež je vhodná tématicky přizpůsobená varianta zkoušky PLIDA Juniores v úrovních A1 až B2. Zkoušky sestávají z písemné části, kde se hodnotí poslech, čtení a psaní, a z části ústní. V ČR zkoušky PLIDA několikrát do roka organizuje pražská sekce Società Dante Alighieri.

Státní jazyková zkouška z italštiny a Osvědčení o základní znalosti jazyka italského

V ČR slouží coby oficiální doklad o dosažené úrovni v italštině, v zahraničí nejsou uznávány. Vydávají je jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Úrovni B1 odpovídá Osvědčení o základní znalosti jazyka, úrovni B2 Státní jazyková zkouška základní (přezdívaná „malá státnice“), úrovni C1 SJZ všeobecná („velká státnice) a C2 SJZ speciální pro obor překladatelský a SJZ speciální pro obor tlumočnický. Termín zkoušky vedoucí k získání osvědčení si lze domluvit v jazykové škole individuálně, státnice základní a všeobecné se konají v květnu (písemná část) až červnu (ústní část) a speciální v listopadu. Seznam škol oprávněných k pořádání Státních jazykových zkoušek je k dispozici na webu MŠMT.

 

Kde vás na jazykovou zkoušku připraví:

Praha | Brno | Ostrava | Plzeň | Olomouc | Hradec Králové | České Budějovice | Zlín | Most | Třebíč

Jazykové školy Praha

AKCENT International House Prague

 • Pro angličtinu otevíráme standardní semestrální přípravné kurzy na KET, PET, FCE, CAE, CPE, pro děti kurzy YLE Starters, Flyers, Movers a krátké přípravné kurzy na KET, PET, FCE, CAE, CPE, business kurzy pro BEC Preliminary, Vantage, Higher. V semestrálních kurzech němčiny připravujeme na zkoušky Goethe Zertifikat A1-C1.
 • V posledním roce naši studenti skládali zkoušky YLE (526 studentů, 100% úspěšných, KET for schools (137 studentů)/PET for schools (112 studentů) s úspěšností 92%, FCE for schools (90 studentů, 90% úspěšných), FCE (310 studentů, 85% úspěšných), CAE (89 studentů, 85% úspěšných), CPE (37 studentů, 93% úspěšných), KET (21 studentů, 85% úspěšných), PET (73 studentů, 85% úspěšných), BEC Vantage (7 studentů, 90% úspěšných), BEC Higher (13 studentů, 90% úspěšných), BEC Preliminary (4 studenti, 90% úspěšných), Goethe Zertifikat B1 (10 studentů, 100% úspěšných) a Goethe Zertifikat B2 (10 studentů, 100% úspěšných).
 • Skládat přímo u nás je možné všechny výše uvedené zkoušky – škola je platinovým centrem pro zkoušky Cambridge English a certifikovaným centrem Goethe Institutu.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Všichni naši studenti mají k dispozici 1 měsíc e-learningové přípravy zdarma. V semestrálních a krátkých přípravných kurzech studenti absolvují nejméně 2 mock testy, včetně části speaking (doma pravděpodobně nelze), současně získávají zpětnou vazbu od lektorů ohledně chyb a doporučení k dalšímu studiu, proberou zkouškové techniky a v dalším mock testu mohou vidět progres ve své přípravě. Pomáhá také srovnání s ostatními studenty, kteří se na zkoušku připravují.

BOHEMIA INSTITUT

 • V našich kurzech připravujeme na zkoušky z angličtiny (PET, FCE, CAE, TELC, TOEIC, TOEFL), francouzštiny (TFI, DELF, DALF), němčiny (WiDaF, ZD, ZMP), španělštiny (DELE), češtiny pro cizince (TELC),… V posledním roce naši studenti skládali zkoušky PET, FCE, TELC, CAE, TOEIC, TFI atd. Celkem to bylo asi 90 testů, s úspěšností cca 80%. Zkoušky TOEIC, TOEFL a TFI je možné složit přímo v naší škole.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Většinou je potřeba ještě „navýšit“ jazykovou úroveň, nejen se formálně připravit a zrekapitulovat znalosti na uvedenou zkoušku. Navíc velmi žádané jsou zkoušky TOEIC (Angličtina pro firemní praxi) a její francouzská analogie TFI a tyto zkoušky jsou multiúrovňové. Tedy příprava zahrnuje i specifičtější terminologii.

Jazyková škola Britannika

 • Otevíráme přípravné kurzy na zkoušky FCE.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Naši studenti mají instrukce a kontrolu lektorky, dostávají domácí úkoly, děláme pravidelné testování.

Channel Crossings

 • Nabízíme přípravné kurzy na zkoušky FCE, CAE a CPE. V posledním roce naši studenti skládali zkoušky PET (2 studenti, 100% úspěšných), FCE (9 studentů, 89% úspěšných) a CAE (3 studenti, 100% úspěšných). Jsme testovacím centrem zkoušek LanguageCert všech úrovní (nástupce City & Guilds). Cambridgeské zkoušky všech úrovní pro studenty zajistíme v partnerském testovacím centru.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Na Cambridgeské zkoušky se nelze optimálně připravit pouze v rámci samostudia. Kromě běžného jazykového rozvoje musí student důkladně procvičit všechny typy cvičení, které se ve zkoušce vyskytují. Bez zkušeného lektora, který studentům pomáhá osvojit si potřebné techniky, může být úspěšné složení zkoušky ohroženo, i když je konkrétní student jazykově na dostatečné úrovni.

Società Dante Alighieri – specialista na italštinu

 • Studenty připravujeme na zkoušky z italštiny PLIDA (kompletní spektrum pokročilostí A1 až C2) a PLIDA Juniores (A1 až B2). Tyto zkoušky následně mohou studenti vykonat přímo u nás – jsme jediným zkouškovým centrem v ČR. V posledním roce skládalo zkoušku PLIDA 22 našich studentů, přičemž 95% jich bylo úspěšných.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Protože vytváříme podmínky, aby se student perfektně seznámil se zkouškou, vyzkoušel si ji a osvojil si potřebné postupy pro zvládnutí různých částí zkoušky. Takováto průprava se velmi osvědčuje, jelikož studenti často nedokáží sami správně pochopit, co se od nich u zkoušky očekává. V přípravném kurzu obdrží objektivní zpětnou vazbu jak k ústní, tak k písemné části zkoušky.

Jazyková škola Vista

 • Studenty připravujeme na zkoušku z angličtiny FCE, zkoušku z českého jazyka v rámci UJOP UK (úroveň B1, B2, C1), děti připravujeme na jazykové zkoušky při přijímacím řízení na střední školu. V posledním roce naši studenti skládali zkoušky z českého jazyka (100 % úspěšných) a příjímací řízení na víceletá gymnázia.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Příprava se zkušeným lektorem je vždy přínosnější. Naší největší doménou je příprava dětí na přijímací řízení na víceletá gymnázia. Za klienty jezdíme přímo domů. Jednak máme ověřeno, že děti se ve vlastním známém prostředí cítí lépe, ale také se rychleji adaptují a jejich výuka je pak efektivnější. Na druhou stranu rodiče to přivítají, jelikož je to velmi časově nenáročné a děti se připravují v bezpečí domova. Tento styl výuky je v naší škole velmi populární.

Hibernia Language Institute

 • Otevíráme přípravné kurzy na zkoušky z angličtiny FCE, CAE a PET. V posledním roce naši studenti skládali zkoušky FCE a CAE, z 27 jich 90% bylo úspěšných. Přímo v naší škole zkoušky složit nelze, ale jsme partnerskou organizací Britské rady (British Council) a studenty registrujeme ke zkouškám u této prestižní instituce.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Přípravné kurzy na cambridgeské zkoušky (především FCE a CAE) jsou naší specializací už 15 let. Máme zkušené lektory, používáme aktuální materiály reflektující současnou podobu zkoušek a pro své studenty nabízíme zkoušku nanečisto, která je v ceně kurzu.

Barevný svět jazyků

 • Nabízíme přípravné kurzy angličtiny k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázia. Dále připravujeme na FCE a CAE, stejně tak jako na ZD a ÖSD individuální formou.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? U nás lektoři studentům vysvětlí nejasnosti, upozorní na jejich na jejich sllabosti a při zkouškách nanečisto odbourá u studentů pocit trémy. Na základě opakujících testů má student možnost pozorovat jeho vývoj.

Jazykové školy Brno

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN

 • V rámci našich kurzů studenty připravujeme na složení zkoušek Toefl, FCE, DELE B2, Goethe – zertifikat B2.C1, SJZ – všeobecná, SJZ – základní a DELF B2. V loňském roce naši studenti skládali tyto zkoušky: Toefl, FCE, DELE B2,Goethe – zertifikat B2.C1, SJZ – všeobecná, SJZ – základní, Jazyková zkouška B1. Státní jazykové zkoušky všeobecné základní, Jazykové zkoušky B1 je možné složit přímo v naší škole.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? V kurzu vás připravíme na vykonání jazykové zkoušek a vyzkoušíte si i cvičné testy. Celkově upevníme vaše jazykové znalosti, nalezneme vaše stinné i světlé stránky. Rozšíříte si slovní zásobu. Pokud nechcete plýtvat časem s domácí přípravou a doufat, že to klapne, svěřte se do rukou profesionálním lektorům, kteří vám pomohou výrazně zvýšit vaše šance na úspěšné složení zkoušky!

Jazyková škola Hispánica – Španělština v Brně

 • V našich kurzech studenty připravujeme na složení zkoušek ze španělštiny DELE. V loňském roce 7 z našich studentů skládalo různé úrovně zkoušky DELE, jen jeden z nich neuspěl.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Přípravu u nás vedou přímo certifikovaní zkušební komisaři, kteří následně i zkoušejí, a dokážou studentům zkoušku nanečisto nasimulovat.

Jazykové školy Ostrava

Jazyková škola MIRAMARE

 • Otevíráme přípravné kurzy na zkoušky PET, KET, FCE a CAE. V loňském roce 16 z našich studentů skládalo zkoušku FCE, přičemž 100% bylo úspěšných, a 5 studentů zkoušku PET, kde bylo úspěšných 90%.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Náš vstřícný lektor vás dokonale připraví k úspěšnému absolvování mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny.Seznámíte se jednotlivými částmi zkoušky (speaking and listening, reading, writing, use of English). S pomocí speciálně navržené učebnice procvičíte jednotlivá konverzační témata.Zopakujete si a rozšíříte svou slovní zásobu. Procvičíte gramatické jevy ve zkoušce obsažené. Připravíte se na složení zkoušky pomocí pre-testu na konci kurzu.

Jazykové školy Plzeň

Jazyková škola Lvice

 • V našich kurzech se studenti mohou připravit na složení zkoušek FCE, Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2, Připravujeme také ke zkoušce pro účely udělování státního občanství ČR a na státní maturitu z Aj, Nj, Fj, Rj, Čj. V loňském roce naši studenti skládali tyto zkoušky: FCE, zkouška pro účely udělování státního občanství ČR, státní maturita z Aj.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Zkušení lektoři Vás provedou přípravnými testy a nacvičí s Vámi konverzační části. Předají Vám tipy, jak co nejlépe vyřešit dané úkoly, jak postupovat, abyste dosáhli úspěchu. Zkouška na nečisto Vás zbaví nervozity a strachu z neznámého při samotné zkoušce.

Jazykové školy Olomouc

Jazyková škola ComPass

 • Studenti se v našich kurzech mohou připravit na složení zkoušky z angličtiny FCE.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Připravit se na zkoušku typu FCE vyžaduje spoustu systematické práce, u které je však těžké bez dozoru vydržet. Právě pravidelná příprava pod dohledem lektora pomáhá zajistit, že se nic nepodcení a prostředí školy s dalšími studenty ve třídě motivuje k práci. Student má navíc okamžitou zpětnou vazbu a možnost se kdykoli na cokoli zeptat. Dalším důležitým faktorem je fakt, že na některé typy úkolů je těžké se doma připravit, zejména to platí o Speakingu.

Jazykové školy Hradec Králové

Obchodní akademie, Střední odborná škola Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

 • Studenty připravujeme na zkoušky z angličtiny – FCE, CAE, LanguageCert a Státní zkoušku z anglického jazyka. Zkoušky LanguageCert a Státní zkoušku z anglického jazyka je možné složit přímo v naší škole.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Kurzy na naší škole vedou kvalifikovaní lektoří, kteří jsou zároveň zkoušejícími u mezinárodně platných zkoušek. Lektoři vedou výuku systematicky a zaměřují ji na konkrétní požadavky dané zkoušky, mají přehled o nejčastějších chybách a nejvíce problémových částech zkoušek a cíleně pracují s účastníky kurzů na jejich překonání.

Jazykové školy České Budějovice

CC škola jazyků

 • Otevíráme přípravné kurzy na zkoušky KET, PET, FCE, CAE, CPE a Goethe-Zertifikat. Za poslední rok 7 z našich studentů skládalo buď zkoušku PET, FCE nebo CAE, přičemž 100% bylo úspěšných. Jsme partnerskou školou organizace British Council.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Protože máme dostatek zkušeností na to, abychom poznali, zda je student na zkoušku připraven a na které dovednosti se musí zaměřit, tj. příprava je maximálně efektivní a zkouška úspěšná.

Jazykové školy Zlín

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

 • V našich kurzech studenty připravujeme na zkoušky FCE, CAE a ZD. Za poslední rok 10 našich studentů angličtiny skládalo zkoušku PET (90% úspěšných), 46 zkoušku FCE (92% úspěšných), 24 zkoušku CAE (91% úspěšných) a z němčiny 5 zkoušku ZD (100% úspěšnost). KET, PET, FCE, CAE, ZD a Fit Deutsch je možné složit přímo v naší škole.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Pod vedením zkušených pedagogů se naučíte i důležité strategie pro samotné testy.

Jazyková škola ONLY4

 • Studenty připravujeme na zkoušky z angličtiny – KET, PET a FCE .
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Pouze 4 studenti ve třídě, vlastní efektivní systém výuky ONLY4, spousta vlastních doplňkových materiálů vytvořených naší školou včetně mobilní aplikace na gramatické jevy.

Jazyková škola Lingua

 • Studenty u nás připravujeme na zkoušky z angličtiny – FCE a CAE. V posledním roce 20 z našich studentů skládalo zkoušku FCE (85% úspěšných), 2 studenti zkoušku CAE (100% úspěšných) a 45 studentů zkoušku TOEIC (průměrně získali 800 bodů). TOEIC a TOEFL Junior je možné složit přímo v naší škole.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? V průběhu výuky se student dozví vše o formátu zkoušky, jejich specifikách a úskalích, získá větší jistotu. Může si vyzkoušet testy z minulých období. Odhalí své silné a slabé stránky a zajistí si tak úspěch na zkoušce samotné.

Jazykové školy Most

Mezinárodní jazykový institut

 • Studenty v naší škole připravujeme na složení zkoušek z angličtiny: FCE, TOEIC L+R, TELC A2, B1, B2. Za poslední rok 10 z našich studentů dělalo test z angličtiny TOEIC L+R.
  TOEIC L+R je možné složit přímo v naší škole.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Učitel – kvalifikovaný administrátor testu zná veškeré záludnosti zkoušky, je schopen poradit co a jak se učit. Práce v malé skupině je motivující, příprava doma nezodpoví otázky, které ale zodpoví učitel ve škole. V posledních letech je úspěšnost v testu průměrně 95%.

PERFECT image

 • Studenty připravujeme na složení maturitní zkoušky z cizího jazyka, v posledním roce bylo 100% těchto studentů úspěšných. Zkoušku Pearson Versant je možné složit přímo v naší škole.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Naši lektoři skvěle připraví na zkoušky, které dobře znají a mají s nimi zkušenosti. Příprava v kurzu je mnohem efektivnější než samostudium. Naše kurzy jsou kombinací výuky ve skupině, kdy je ale i studium/úkoly zadány na doma, takže studenti jsou nuceni se studiu věnovat i mimo čas strávený v naší jazykové agentuře. Lektor poskytne zpětnou vazbu a jsou studenti jsou takto více motivováni, než když se učí sami.

Jazykové školy Třebič

Jazyková škola MIRAMARE

 • Otevíráme přípravné kurzy na zkoušky PET, KET, FCE a CAE. V loňském roce 16 z našich studentů skládalo zkoušku FCE, přičemž 100% bylo úspěšných, a 5 studentů zkoušku PET, kde bylo úspěšných 90%.
 • Proč se připravovat v naší škole a ne sám doma? Náš vstřícný lektor vás dokonale připraví k úspěšnému absolvování mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny.Seznámíte se jednotlivými částmi zkoušky (speaking and listening, reading, writing, use of English). S pomocí speciálně navržené učebnice procvičíte jednotlivá konverzační témata.Zopakujete si a rozšíříte svou slovní zásobu. Procvičíte gramatické jevy ve zkoušce obsažené. Připravíte se na složení zkoušky pomocí pre-testu na konci kurzu.

 

Redakce Jazyky.com

Přidat komentář