Terminologie IT ve španělštině

Terminologie IT ve španělštině
Od doby, kdy první přístroje informační technologie spatřily světlo světa, uplynula již hezká řádka let, avšak nejvýznamnější rozmach informačních systémů byl zaznamenán až v posledních zhruba 20 letech, a to hlavně díky internetu.

Norma ČSN EN 15038 pro překladatelské agentury

Norma ČSN EN 15038 pro překladatelské agentury
Pokud překladatelská agentura (poskytovatel překladatelské služby) chce svým zákazníkům prodávat kvalitní a komplexní překladatelské služby, měla by všechny své pracovní procesy a postupy provádět v souladu s normami. 

English Style Guide

English Style Guide
V červnu 2010 vyšla již šestá edice příručky Evropské komise nazvaná English Style Guide. Publikace je určena autorů a překladatelům, kteří pracují pro Evropskou komisi, může však být užitečná i pro širší veřejnost.

Překlady webových stránek měst a institucí

Překlady webových stránek měst a institucí
Překlady webových stránek měst ano nebo ne? Jednoznačně ano, význam překladu webových stránek měst je nesporný. Česky nás mluví 10 milionů obyvatel a několik tisíc zahraničních studentů, kteří zde studovali. Čeština je těžký jazyk, který cizinec jen tak ‚nepochytí ‚. O to víc je důležité, aby města měla kvalitní překlady své prezentace na internetu.

Chyby odborných překladů

Chyby odborných překladů
a jak se jich vyvarovat… Chybovat je lidské, ovšem za chyby se také platí. Téma chyb v překladech je velmi široké a těžko je lze pokrýt jedním článkem. Je zbytečné se zabývat zásadami používání jednotného názvosloví, nutností provedení kontroly kvality a pravopisu, neboť odstraňování takových chyb je známé a dá se z velké části automatizovat.

Na trhu překladů se blýská na lepší časy

Na trhu překladů se blýská na lepší časy
Situace na trhu překladatelských služeb byla v roce 2009 velmi nestálá a trh se dostal do problémů stejně jako trhy ve většině ostatních odvětví. Kvůli poklesu poptávky se celkový objem realizovaných služeb snížil o 10 – 15 % (pozn. expertní odhad). 

Literární překlad

Literární překlad
Země se zmenšuje. Vzdálenosti se zkracují. Kultury se prolínají. Lidé se setkávají. Na svých cestách lidé používají na ukrácení času různé tiskoviny, časopisy nebo knihy. Novinami či časopisem můžeme jen tak listovat, případně se ovívat, skládat z jednotlivých stránek origami, psát si na ně nápady či myšlenky, nebo jen tak čárat, vylepšovat obrázky, zkrátka papír...

Překlady očima překladatele

Překlady očima překladatele
Stává se, že zákazník, ať překladatelská agentura nebo firma, zadá překlad a současně s ním pošle překladateli svůj slovníček s odbornými termíny, které jsou pro obor či firmu specifické a vyžaduje je dodržovat. Pro kvalitní překlad a spokojenost zákazníka je to samozřejmě nezbytné, ale podívejme se na to, co to přináší překladateli.

Google translator toolkit vs. CAT nástroje

Google translator toolkit vs. CAT nástroje
Google před rokem představil v rámci služby Google translate tzv. překladatelův balíček (translator toolkit), který nabízí kombinaci klasického strojového překladu s Google translate a prostředí pro ruční editování překládaného obsahu.

Vybíráme překladatele…

Vybíráme překladatele...
Vybíráte překladatele? Pak je dobré zohlednit několik zásad. Lidé zpravidla postupují tak, že hledají na internetu nebo v telefonním seznamu překladatele, který bydlí co nejblíže jejich vlastnímu bydlišti či pracovišti. Jistě, i toto je způsob, výhodnější ovšem je se v době elektronické komunikace zaměřit spíše na oblast překladu.