Komunitní tlumočení

Už jste si někdy říkali, že i v českém prostředí s česky mluvícími lidmi, potřebujete tlumočníka? Např. u lékaře, na úřadech či soudech? Jazyk oficiálních institucí není mnohdy příliš srozumitelný ani nám, Čechům. Zkuste si představit, že se do podobné situace dostane cizinec, který hovoří špatně česky či Čech se ztrátou sluchu. V těchto případech je možné využít tzv. komunitního tlumočení.

Práce komunitního tlumočníka

Komunitního tlumočníka lze využít kdykoli, když předpokládáme, že nebudeme úplně dobře rozumět. Tlumočník je často svědkem velmi osobních jednání, která (zejména u cizinců při jednání s úřady) jsou často nepříjemná a vyčerpávající. Jde o náročnou profesi, ve které se dobře uplatní znalosti z psychologie, ale také schopnost empatie a porozumění skupiny, ze které
klient pochází.

Stojí jako prostředník mezi oběma stranami a zprostředkovává komunikaci mezi nimi (tedy i pro úředníka či lékaře nejen pro svého klienta). Nemusíte se bát o zachování svých důvěrných informací, protože tlumočník je vázán mlčenlivostí a měl by dodržovat Etický kodex tlumočníka.

Komunitní tlumočení pro neslyšící

Tlumočení pro neslyšící je často odsouváno na poslední kolej v oblasti překladatelsko-tlumočnických služeb. Neslyšící jsou mnohdy považováni za osoby s omezenými schopnostmi a inteligence. Při setkání s nimi se obrací na tlumočníka a tlumočeného klienta téměř ignorují.

Komunitní tlumočník pro neslyšící však tlumočí stejně jako tlumočníci cizích jazyků. Platí tedy, že veškerá rozhodnutí činí neslyšící a tlumočník pouze jednoznačně převádí smysl sdělení. Tlumočník zkrátka není sociální pracovník.

Komunitní tlumočení pro cizince

S tímto druhem komunitního tlumočení se nejčastěji lze potkat na úřadech (např. cizinecká policie), a komunitní tlumočník se snaží kromě běžného tlumočení zprostředkovat také porozumění – být klientovi rádcem a průvodcem po cizí zemi (tzv. mezijazyková komunikace).

Více o překladech a tlumočení najdete na portálu www.tlumoceni-preklady.cz.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář