Tlumočení v zahraničí

Tlumočení v zahraničí
Připravujete obchodní jednání či konferenci v zahraničí? Nejste přesvědčeni, že zcela porozumíte a úspěšně zvládnete komunikaci a prezentaci v cizí řeči? Obraťte se na odborníky a soustřeďte se už jen na svůj business. Využijte služeb tlumočníka, profesionála na poli jazykovém i odborném. Tlumočník se může stát důležitým klíčem k úspěchu vašeho jednání nebo prezentace.

Hygienické minimum pro tlumočníky

Hygienické minimum pro tlumočníky
Předsedkyně Jednoty tlumočníků a překladatelů, paní Amalaine Diabová, ve svém příspěvku komentuje základní pravidla pracovní a duševní hygieny, která jsou nezbytná pro poskytování kvalitních tlumočnických služeb.

Překladatelská soutěž pro mladé překladatele

Překladatelská soutěž pro mladé překladatele
Redakce časopisu Slovanský jih a Společnost přátel jižních Slovanů v ČR vypsaly již 18. ročník překladatelské soutěže pro mladé a začínající překladatele z balkánských jazyků.

Obec překladatelů udělila anticenu Skřipec

Obec překladatelů udělila anticenu Skřipec
Letošní anticena Skřipec, kterou v rámci veletrhu Svět knihy udělila Obec překladatelů, patří norské knize Slepá skvrna od Torkila Damhauga. Anticena „vyzdvihuje“ překladová díla s nevalnou úrovní překladu. Na úrovni překladu se podepsali Miluše Juříčková a Štěpán Lichorobiec.

Jak správně zadávat překlad

Jak správně zadávat překlad
V současné době, kdy většina velkých společností i malých firem obchoduje se zahraničními partnery, narůstá nutnost komunikace v cizím jazyce. Pokud komunikaci nezvládnou sami zaměstnanci, jsou osloveny většinou překladatelské agentury a překladatelé, aby společnostem a firmám pomohli a vyhotovili pro ně písemné překlady z nejrůznějších oblastí.

Jídelní lístky a jejich překlady

Jídelní lístky a jejich překlady
Loni v létě se autor tohoto článku vydal na regulérní dovolenou a strávil příjemné čtyři dny v oblasti Českého Švýcarska. Protože při tom byl odkázán na stravování v pohostinských zařízeních, byla to pro něho  příležitost zamyslet se nad jedním z nejpozoruhodnějších fenoménů, s nimiž se překladatel může setkat: totiž nad překlady názvů jídel a jídelních či nápojových lístků obecně.

Soudní, úřední či notářsky ověřený překlad?

Soudní, úřední či notářsky ověřený překlad?
Moderní doba poznamenaná nárůstem obchodních příležitostí v zahraničí s sebou logicky přináší nutnost překládání nejrůznějších materiálů do jazyků země, v níž firmy hodlají investovat, či s místními podnikatelskými subjekty spolupracovat. Aby byla taková spolupráce legální a oficiální, vyvstává povinnost mít k dispozici přeložené také úřední listiny.

Cena Josefa Jungmanna 2011

Cena Josefa Jungmanna 2011
Beletristické překlady. Špatně placené a navíc často s opožděnými honoráři. A přesto obyčejní čtenáři, kteří večer sáhnout po knize, práci překladatelů beletrie vítají. Přínos překladatelů je každoročně oceněn i Obcí překladatelů, která vyhlašuje nejlepší beletristický překlad roku.

Překlady jídelních lístků

Překlady jídelních lístků
Jeden příklad za všechny. Když jsem hovořil s jedním známým z Anglie, který zavítal do České republiky a jedna z jeho zastávek byla i restaurace nabízející typické české speciality, neudržel jsem se smíchy. Na štítu hostince byl velký nápis hrdě hlásající „Old Czech kitchen“, tedy doslova „stará česká kuchyň“ (ovšem kuchyň ve smyslu vybavení, nikoliv...

Rozhovor: Tlumočník se musí neustále vzdělávat

Rozhovor: Tlumočník se musí neustále vzdělávat
Když se o někom dozvíte, že odmaturoval z češtiny, němčiny, italštiny a angličtiny, ani vás nepřekvapí, že cizí jazyky se staly jeho celoživotním posláním. Toto je přesně případ tlumočnice a překladatelky Mgr. Nory Doušové z Brna. Přinášíme vám rozhovor o náročnosti překladatelské profese, soudním tlumočení a o tom, jak tlumočník relaxuje.