Juvenes translatores 2009

Třetí ročník překladatelské soutěže Juvenes Translatore bude odstartován 1. září, kdy se na necelé dva měsíce otevře registrace. Soutěž si klade za cíl podpořit studium cizích jazyků a překladatelskou práci mezi mladými lidmi. Do soutěže se mohou přihlásit pouze studenti škol z Evropské unie, kterým je v letošním roce 17 let.

Soutěž mladých překladatelů

Přihlášku do soutěže podávají učitelé či školy (tj. ne jednotliví studenti) a samotná registrace probíhá od 1. září do 20. října,
kdy bude uzavřena organizátory, jenž následně losováním vyberou
jednotlivé školy. 

Jazykové požadavky na mladé překladatele

Organizátoři soutěže nepožadují žádné speciální jazykové znalosti, překlady budou hodnotit na základě správného užití slov v textu, schopnosti psát plynule a srozumitelně. V úvahu bude brána i tvořivost zvolených řešení.

Soutěžní den

Samotné překládání soutěžního textu proběhne 24. listopadu, kdy Generální ředitelství pro překlady Evropské
komise poskytne školám překládané texty. Překlady (psané čitelně a
rukou!) musí být ve stejný den zaslány poštou do Bruselu (rozhoduje
razítko pošty), kde komise překlady vyhodnotí.

Škola musí zabránit podvádění a dodržet podmínky soutěže (není např. povoleno používání elektronických slovníků aj.).

Vyhráli jste?

Z každé země bude vybrán nejlepší překlad a jeho autor bude s doprovodem pozván na slavnostní předání cen do Bruselu (náklady na cestu a ubytování hradí budou uhrazeny).

Termíny

20. říjen 2009 –  termín pro předložení přihlášky střední školy
 24. listopad 2009 – datum soutěže
první pololetí 2010 – zveřejnění seznamu vítězů

Pro bližší informace a podmínky soutěže navštivte webové stránky Evropské komise.

Je vám 17 a rádi byste se zúčastnili? Oslovte svého učitele jazyků či ředitele školy. Prvotní náklady pro účast jsou minimální!

Informace z oblasti překladů a tlumočení najdete na specializovaném portálu www.tlumoceni-preklady.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář