CAT programy pro překládání

Firmy čím dál více a stále častěji hledají způsoby a možnosti, jak snižovat své provozní náklady. Tyto snahy jsou v poslední době kořeněny každodenními informacemi o prohlubující se finanční krizi. Jednou z oblastí, kde lze významně ušetřit, jsou překladatelské služby.

Důvodem je především množství překládaných textů, neboť s rostoucí
globalizací vzniká požadavek na překládaní textů z jednoho jazyka do
několika dalších. Tato potřeba se objevila především v oblasti
technických textů spojených s různými výrobky (manuály, záruční nebo
reklamační řády), nebo v oblasti mezinárodní legislativy. 

Proto přišly profesionální jazykové a překladatelské agentury s pomocníkem, který překlady zlevňuje, zrychluje a zkvalitňuje. Novým nástrojem v překladatelství jsou CAT programy – Computer Aided Translation, překlad s pomocí počítače. 

Jak pracují CAT programy

CAT programy využívají tzv. překladovou paměť. Tu lze popsat tak, že jakmile se v překládaném textu opakuje určitá část – takzvaný segment, počítač tuto skutečnost okamžitě překladateli oznámí a připomene mu, jak segment přeložil v předchozím případě. Tento princip tak zvyšuje jazykovou soudržnost a především výrazně urychluje vlastní překlad.

CAT programy navíc zajistí, že shodné věty budou shodně přeloženy, což je velmi důležité v normách, manuálech, obchodních smlouvách a jiných dokumentech, kde se určité věty pravidelně opakují.

To vše má pro zákazníka značné výhody – kromě kvality přeloženého textu, rychlosti a zabezpečení stejného překladu u totožných segmentů zaručuje také nižší cenu oproti dosud známému postupu. CAT programy pomáhají dodržet grafickou úpravu a vybrat opakující se sekvence textu. Použití CAT programů tak lze uplatnit především u odborných a technických překladů. Hodí se i pro právní překlady.

Do budoucna pak lze očekávat zapojení tzv. automatického překladu – Machine Translation, který ve spojení s CAT programy bude kvalitnější. Role překladatelů se bude více ubírat směrem revizí a korektur a „klasický“ překlad zůstane víceméně jen u beletrie, marketingových textů apod.

Článek byl vypracován na základě spolupráce se společností CEET s.r.o.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář