Simultánní tlumočení na konferencích

Pořádáte konferenci a zjišťujete, že budete potřebovat tlumočníky? Víte o tom, že počet tlumočníků nutných pro tlumočení závisí nejenom na počtu uchazečů, ale i na typu zvoleného tlumočení? A počítáte s tím, že budete muset zajistit konferenční servis? Na všechny tyto otázky vám odpoví článek o simultánním tlumočení.

Tlumočíme nejen šeptem

Simultánní tlumočení (též konferenční, kabinové) = tlumočení současné se využívá zejména na nejrůznějších konferencích a sympoziích. Tlumočník nečeká, až řečník domluví, aby začal tlumočit. Tlumočí současně s projevem řečníka.

Mezi simultánní tlumočení se řadí i tzv. šušotáž, tedy tlumočení šeptem, kdy se tlumočí bez jakýchkoli technických pomůcek šeptem do ucha klienta. Využít lze i tzv. šeptákové soupravy, kdy tlumočník používá mikrofon a posluchači bezdrátové přijímače. (Tento typ tlumočení však není využíván na konferencích).

Tlumočnické kabiny a konferenční servis

Klasické kabinové simultánní tlumočení vyžaduje speciální tlumočnickou techniku, což jsou především mikrofony a sluchátka, která umožňují volbu různých kanálů (lze poslouchat řečníka v sále nebo ostatní kolegy v jiných kabinách). Při tomto typu simultánního tlumočení je využívána tlumočnická kabina, což je označení místnosti pro tlumočníky, příp. týmu několika tlumočníků, kteří tlumočí do stejného jazyka.

Kabina může být i přenosná, ale její obecné charakteristiky a vybavení podléhají normě ČSN ISO 2603.

Potřebujete-li zajistit veškerý konfereční servis (tlumočnickou techniku, odborníka na akci, instalaci ozvučení aj.) můžete využít služeb překladatelských agentur či specializovaných firem.

Pilotáž nemá s letectvím nic společného

Při kabinovém tlumočení, kdy se na konferenci mluví více jazyky, se někdy používají různé způsoby tlumočení.

Pilotáž je způsob tlumočení, při němž je projev tlumočen do jednoho pilotního jazyka, kterému rozumějí všichni ostatní tlumočníci. Z něj dál pak tlumočí do svých jazyků. Můžeme se setkat s tím, že existuje více jazyků, přes něž se dále tlumočí (řecký řečník je např. zároveň tlumočen do češtiny a angličtiny a z těchto dvou jazyků je potom tlumočeno dál). V tom případě mluvíme o relay.

Na velkých konferencích pracují kabinoví tlumočníci někdy v režimu retour, tzn. že zajišťují převod pouze do svého mateřského jazyka. Mluví-li tedy řečník česky, česká kabina mlčí.

Simultánní tlumočení patří k nejnamáhavějším činnostem, a proto by se tlumočníci měli pravidelně střídat ( zhruba po 20 minutách) – tlumočníci proto při jednom tlumočeném jazyku musí být minimálně dva.

Simultánní tlumočení má i vyšší náklady (tlumočnická technika i práce tlumočníka) než konsekutivní tlumočení (tlumočník interpretuje proslov po částech, mluvčí nechává dostatek prostoru pro tlumočení).

Tlumočení a speciálně simultánní je velmi náročné, protože "tlumočení je analýza smyslu, nikoli převádění slov."

Jak usnadnit práci tlumočníkovi při simultánním tlumočení

  • Pokud nemáte poznámky ke své řeči, poskytněte tlumočníkovi alespoň nástin témat, o kterých budete mluvit.
  • Mluvte zvolna, udržujte s obecenstvem oční kontakt, aby vás mohl sledovat i tlumočník.
  • Číselné údaje a statistiky vždy poskytněte předem. Dejte dopředu i seznam účastníků konference a dalších jmen, která budou na konferenci vyslovena – předejdete tak možnému zkomolení jména.
  • Pozor na nejrůznější slovní hříčky a vtipy – nemusí být v cizím jazyce pochopeny.
  • Snažte se mluvit přímo do mikrofonu (pokud se během řeči budete pohybovat, musíte mít mikrofon s sebou), aby vás do kabiny bylo srozumitelně slyšet. 
Další tipy a články o tlumočení naleznete na portálu www.tlumoceni-preklady.cz.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář