Slovník roku 2008

Každý rok je udělována cena Slovník roku, která oceňuje ty nejlepší slovníky vydané během roku. O cenu Slovník roku se ucházejí anglicko-české slovníky, slovníky cizích slov, ale i běžné turistické encyklopedie se slovníkovými hesly. Která díla byla oceněna v březnu 2008?

 

Slovník roku po patnácté

V 15. ročníku soutěže, kterou
pořádá Jednota tlumočníků a překladatelů
bylo přihlášeno 159 soutěžících slovníků.
Porota zasedala v odborném složení zástupců
překladatelských a tlumočnických organizací z
České i Slovenské republiky a udělila následující
ceny:
 

Slovník roku 2008
Kolektiv: Novohradské hory –
příroda, historie, život. Baset, Praha 2007
Kolektiv: Krkonoše – příroda,
historie, život. Baset, Praha 2007
 

Slovník 15 let
F. Čermák a kol.: Slovník
české frazeologie a idiomatiky. Výkladový
slovník s cizojazyčnými ekvivalenty v angličtině,
němčině, francouzštině a ruštině. Academia, Praha 1983-1984
 

Cena poroty za všeobecný
překladový slovník
Francouzsko-český
česko-francouzský velký knižní slovník,
Lingea, Brno 2007
 

Cena poroty za odborný
překladový slovník
Fraus velký ekonomický
slovní anglicko-český česko-anglický, Fraus,
Plzeň 2007
 

Cena poroty za výkladový
slovník
J. Balhar a kol. : Český
jazykový atlas 1-5 díl. Academia, Praha, 1993-2006

Cena poroty za encyklopedické
dílo
G. Santi-Mazzini: Militaria, dějiny
evropských armád a mocností od Karla Velikého
po rok 1994. Olympia, Praha 2006
 

Cena poroty za biografický
slovník
V. Bystrov: Průvodce říší
zla. Academia, Praha 2007
 

Cena poroty za elektronický
slovník
J. Rejžek: Český etymologický
slovník. Leda, Voznice 2007
 

Cena poroty za slovník vydaný
ve Slovenské republice
K. Buzássyová, A.
Jarošová a kol. : Slovník súčasného
slovenského jazyka (A-G). Veda, Bratislava 2007
 

Porota také udělila několik
čestných uznání:

J. Smýkal: Tyflopedický
lexikon jmenný. Technické muzeum v Brně, Brno 2006
H. Šmalcel, G. Nozadze: Frekvenční
slovník gruzínsko-arménsko-azerbajdžánsko-ruský.
European Center for Minority Issues, Tbilisi 2006
L. Kozlová, G. Nazzi:
Furlansko-český slovník. Clape Culturâl
Aquillee, Udine 2006 

Všechny ostatní místa
(tj. 2.-3.) jsou k nahlédnutí na stránkách
JTP. Pro rok 2009 se již rozběhl 16. ročník soutěže o
slovník roku.!

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář