Pozvánka pro tlumočníky a překladatele

Ve dnech 3. a 4. listopadu proběhne desátý ročník největší specializované akcepro tlumočníky a překladatele v ČR – Jeronýmovy dny. Překladatelé atlumočníci zde mohou získat nejen informace, ale i zajímavé„jeronýmské“ slevy na představené produkty.

Zahájení Jeronýmových dnů 2006

Program přednášek, seminářů, besed a školení předznamená páteční tradiční představení „Bubeníčci“ v divadle na Prádle.

"Bubeníčci" jsou překladatelské kabarety, na nichž sami překladatelé, ale i přední herci a hudebníci seznamují diváky s překlady "ze šuplíku", čili díly ještě nevydanými, či z různých důvodů nepublikovanými. Po mnoho let je mistrovsky připravuje a režíruje principálka Hana Kofránková.

Sobotní program na Senovážné

Samotný sobotní program bude probíhat v K-centru na Senovážném nám. 23. Vstup na všechny pořady je zdarma.

Podrobný program najdete na adrese http://www.jtpunion.org. 

Programové bloky jsou tematicky i časově vymezeny a až na výjimky se tyto programy nekryjí, čili je možno navštívit jich dle chuti i několik po sobě a v přestávkách mezi nimi nakoupit slovníky, encyklopedie či překladatelské softwary s výraznými "jeronýmskými" slevami.

Po celý den, od 10. do 18. hodin, probíhá prodej tištěných i elektronických slovníků, softwarů a dalších produktů nakladatelů a softwarových firem, jejich prezentace a konzultace, je možné zúčastnit se promítání dokumentu o konferenčním tlumočení ve světě (z produkce Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků AIIC) a mnoho dalšího.

Návštěvníci si mohou výhodně nakoupit v "book-sekáči", čili knižním second-handu, kde najdou stovky slovníků, encyklopedií, ale i domácí a zahraniční beletrie a odborné literatury za ceny věru lidové, v pravém slova smyslu "smluvní". Opravdu se smlouvá, často systémem holandské dražby – konečná cena nesmí klesnout pod 1.- Kč.

Novinky

Novinkou, která vyjde právě k Jeronýmovým dnům a bude na nich v prodeji, je publikace "TLUMOČENÍ A JAK NA TO aneb Chcete, aby vám rozuměli posluchači (a spolu s nimi i tlumočníci)?". Jedná se o příručku pro zadavatele tlumočení, ale i pro řečníky, kteří mají být tlumočeni. Měl by ji mít každý zákazník, aby věděl, co po tlumočníkovi má a co nemůže chtít a co mu má poskytnout, aby bylo jeho sdělení správně přetlumočeno.

Mimo výše zmíněných prodejů najdou návštěvníci zdarma i řadu zajímavých domácích a zahraničních časopisů z oboru překladu a tlumočení a pozvánky na další akce z oboru. Na místě je možno přihlásit se a zaplatit si účast na kondičních kurzech konferenčního tlumočení, které teprve proběhnou.

Trocha historie 

Jeronýmovy dny se konaly poprvé v roce 1996, letos se tedy jedná už o desátý ročník. Původně se přednášky konaly na svátek sv. Jeronýma, patrona překladatelů, tedy 30. září, teprve později byly přesunuty na první listopadový víkend a správnost této volby již několik let osvědčuje stále vzrůstající počet návštěvníků.

Svatý Eusebius Jeroným (* kolem roku 340 v illyrském Stridonu, zemřel v Betlémě), západní církevní otec, papežský tajemník, římský kardinál, představený jeruzalémského kláštera, poustevník, polyhistor, polemik, homiletik, hagiograf, biblický exageta a překladatel.

Jeroným opustil zkostnatělé zásady doslovného překladu, řečnických pravidel, literárních předpisů a uměleckých fint. Ve svém díle se snažil řídit větší volností s prostotou vyjadřování, lidovou a přitom vznešenou syntaxí. Dílo přetlumočil do čtivé formy, věren originálu a maje stále na zřeteli čtenáře. Byl to moderní překladatel své doby – a proto je patronem překladatelů.

Pořádáte také akce zajímavé rpo naše čtenáře? Pošlete nám informace o nich na mail redakce@jazyky.com.

Další podobné pozvánky hledejte v našem přehledu akcí.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář