Jak spolupracovat s tlumočníkem

Jednota tlumočníků a překladatelů vydala pro širokou veřejnost a především pro klienty tlumočnických služeb příručku TLUMOČENÍ A JAK NA TO aneb Chcete, aby vám rozuměli posluchači (a spolu s nimi i tlumočníci)? Přinášíme ukázky toho, co by klient měl o tlumočení vědět.

 

Co je a co není tlumočení

Tlumočení je zprostředkování mluvené komunikace mezi lidmi hovořícími různými jazyky.

Tlumočení není překladem slovo od slova, ale převedením smyslu neboli obsahu sdělení.

Rozdíl mezi překladem a tlumočením spočívá hlavně v tom, že překladatel překládá psaný text, tlumočník tlumočí mluvený projev.

Strategické spojenectví

 • Tlumočník je tu od toho, aby vyjádřil v jiném jazyce jasně a srozumitelně to, co vy potřebujete svým posluchačům sdělit.

 • Tlumočník je váš spojenec, nikoliv ten kdo ruší, když mluvíte.

 • Tlumočník není špion, který odposlouchává soukromé rozhovory na druhé straně stolu (ani ve váš prospěch).

 • Tlumočník není sekretářka ani zapisovatel – zápis z jednání nenapíše a vlastní poznámky nedá z ruky.

 • Tlumočník je povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl na neveřejných jednáních. Případně je vhodné upřesnit mu, která část jednání je důvěrná.

 • Ve vlastním zájmu mu jeho práci usnadněte. Vaši posluchači se pak opravdu přesně a jednoznačně dozvědí, co jste jim chtěli říci.

Spolupráce s tlumočníky

Materiály tlumočníkům dejte předem, optimálně týden předem. Ale tlumočníci ocení i to, když jim dáte alespoň odkaz na webovou stránku, starší materiály, základní slovíčka, seznam používaných zkratek, názvy organizací, odkaz na zákon, o němž se bude hovořit, či z něhož bude citováno – jde o to, aby se tlumočníci v problematice zorientovali a připravili si terminologii. Příruční slovník jazyka českého (1935-1957) má na 250 tisíc hesel. Ta nemůže umět zpaměti ani jeho autor.

Tlumočník potřebuje znát název a téma akce! Stalo se například, že si jedna automobilka objednala na konferenci velký tým tlumočníků, kteří se pracně naučili spoustu názvů karburátorů a rozdělovačů, a pak na místě zjistili, že automobilka pouze sponzoruje konferenci o hrobech starých Etrusků.

Tlumočníci potřebují dostat včas program a jména účastníků. Zkomolená jména jsou nejenom směšná, ale někdo vůbec nepozná, že je osloven.

Chcete-li si s tlumočníky promluvit a sdělit jim své záměry, neváhejte, uvítají to.

Druhy tlumočení

Konferenční tlumočení

Konferenční tlumočení se dělí na dva základní typy tlumočení: tlumočení konsekutivní neboli následné a tlumočení simultánní neboli souběžné.

Při konsekutivním tlumočení sedí tlumočník po levici řečníka (pokud se nedohodnou jinak), před sebou má blok, tužku a sklenici s vodou. Konferenční tlumočení konsekutivní je považováno za nejnáročnější způsob tlumočení. Řečník vysvětluje své stanovisko či názor, dlouze vypravuje nějakou příhodu nebo úvahu a tlumočník jej po celou dobu aktivně poslouchá, analyzuje vyslyšené, ukládá si vše do paměti, přitom stále mlčí a píše si poznámky. Když řečník skončí, začne tlumočit. Pokud si tlumočník zapomene blok a přerušuje řečníka za každou větou, nejedná se o konferenční tlumočení, ale o takzvané „běžné tlumočení“nebo „běžnou konsekutivu”.

Při tlumočení simultánním sedí tlumočník v kabině, ve které může dýchat, dobře slyší a vidí do sálu i na řečníka. V krajním případě vidí řečníka na velké ploché obrazovce s dobrým rozlišením.

Běžné tlumočení

Nejčastější způsob tlumočení je takzvané „běžné“ konsekutivní tlumočení (odborně též liaison). Na rozdíl od konferenčního tlumočení je to tlumočení větu po větě. Používá se při obchodním jednání, při prohlídce mlékárny, na montáži, u pracovní večeře a podobně. Tato technika je nejkomfortnější pro tlumočníka. Poznámky si píše jen minimální, případně žádné, a když na něj řečník zapomene, skočí mu do řeči.

Tlumočení doprovodné je činnost na hranici tlumočení a organizační práce. Jedná se o cizojazyčnou pomoc při komunikaci s hotelovým personálem, číšníkem, lékařem, řidičem, uvaděčkou v divadle, rezervační kanceláří letecké společnosti a podobně. Doprovodný tlumočník není průvodce cizinců. Na rozdíl od průvodce nemusí mít historické ani vlastivědné znalosti.

Největšími problémy pro tlumočníky jsou:

 • Čísla – když jdou rychle po sobě, připadá vám jedno jako druhé

 • Jména, názvy, zkratky (obzvláště ty neobvyklé a nevysvětlené). Tlumočník nemusí vždy znát význam vámi používaných zkratek, je dobré mu poskytnout jejich plný název. V některých případech je to dokonce žádoucí: zkratku italského výboru na stažení jednotek z Iráku – PRT (Provincial Reconstruction Team) nelze česky zopakovat bez komentáře.

 • Odborné termíny a mlhovina administrativního stylu. Odborníci všech možných profesí si někdy libují v nesrozumitelných a vágních termínech. Kdo s takovýmito termíny pracuje, považuje je za zcela srozumitelné a výstižné, ale nikdo mimo obor mu nemusí rozumět (a už vůbec ne cizí tlumočníci pracující z češtiny do své mateřštiny).

 • Citáty, verše – poezii nelze tlumočit. Tu si může tlumočník pouze předem přeložit, nebo spíše vyhledat již existující překlad a pak současně s vaším přednesem ten překlad přečíst. Na to však musí dostat váš originál v předstihu několika dní.

 • Promítáte-li prezentaci, ať ji tlumočníci mají! (a pokud možno ať není na stránce 10 snímků). Z kabiny často není na plátno vidět.

 • Bude-li se pouštět videozáznam, dejte tlumočníkovi kazetu předem a zajistěte, aby slyšel komentář z projekčního zařízení přímo do sluchátek (ne přes mikrofon v sále), jinak má právo odmítnout tlumočit.

 • Vtipy a anekdoty (zvlášť jazykové a vázané na kulturu) – raději se jich vyvarujte. Pokud přece jen chcete nějakou hříčku použít, poraďte se předem s tlumočníkem, zda je váš vtip vůbec přetlumočitelný a zda náhodou neuráží posluchače v jazyce, do kterého je váš projev tlumočen, resp. nevyzní v tomto jazyce naprosto nepochopitelně! Tlumočník by se neměl dostat do situace, kdy ve snaze zachránit, co se dá, říká posluchačům: „Teď to byla nepřeložitelná hříčka slov, ale zasmějte se prosím…”

 • Narážky, ironické poznámky. Jeden cizí expert nám pořád vyčítal, že máme systém jako netopýr. Když tlumočník váhal, zlobil se. „No tak řekněte netopýr! Vy nevíte, co je netopýr?“ Nakonec jsme pochopili, že myslí „ani ryba ani rak”.

V případě zájmu o příručku pište na Jednotu tlumočníků a překladatelů jtp@jtpunion.org

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář