Jazykové korektury textu

S jazykovými korekturami se setkáváme zejména při psaní textů, které mají být publikovány. Jazykovou korekturou procházejí články v novinách a časopisech, závěrečné vysokoškolské práce a nejrůznější propagační a informativní materiály. Jazykové korektury textu jsou také nezbytnou součástí práce překladatele při překládání z/do cizích jazyků.

Jazykové korektury v češtině

Cílem jazykové korektury textu je přehlednost a čitelnost korigovaného textu, tj. odstranění stylistických chyb a neobratností, a dosažení jazykové vytříbenosti a stylové čistoty. Dále pak oprava gramatických a pravopisných chyb, které necvičenému oku pisatele často unikají.

Dobrý jazykový korektor má výbornou znalost českého jazyka a musí mít „načteno“, což souvisí i s délkou jeho korektorské praxe. Nezbytností je i orientace v daném kulturním prostředí a alespoň částečné v terminologii daného oboru.

Jazykové korektury překladů cizojazyčných textů

Jazykové korektury textů přeložených do češtiny provádí odborník na český jazyk, který  konzultuje odbornou terminologii s oborovým specialistou.

Jazykové korektury textů přeložených do angličtiny, němčiny aj. vypracovává často rodilý mluvčí, který zná nejen drobné místní jazykové odlišnosti (americká, britská, australská angličtina nebo rakouská, německá němčina), ale i regionální specifika kulturní.

U důležitých překladů může být kontrola vícestupňová nebo lze provádět paralelní překlad jinými překladateli (v tomto případě je konečný zásah jazykového korektora nezbytný, aby byl text jazykově, stylisticky  a po terminologické stránce sladěn).

Redakční úpravy textu

V případě zájmu o hloubkovou jazykovou a kulturní korekturu (např. u tiskových zpráv, propagačních letáků aj.) je vhodné nechat text projít pečlivou redakční úpravou, která je provedena rodilým mluvčím v cílové zemi.

Korektury textů v praxi

Jazykové korektury textů nabízejí korektorské firmy i překladatelské agentury. U překladů bývá alespoň minimální jazyková korektura součástí samotného překladu textu.

Při výběru jazykového korektura se ptejte na metodiku provádění jazykové korektury, která charakterizuje její hloubku, kvalitu i cenu. Pokud si nejste jisti nutností použití jazykové korektury na váš typ textu, ověřte si, jaké jsou u těchto typů dokumentů běžné zvyklosti.

článek je zkrácenou verzí textu Jazykové korektury textu z portálu Tlumočení-překlady.cz.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář