Certifikát kvality CEPRES:2007

Rozhovor s Josefem Vencem, jedním z tvůrců nové certifikace
překladatelských služeb CEPRES:2007. Certifikát CEPRES je označován za revoluci
na překladatelském trhu – měl by pomoci klientům konečně rozeznat seriozní a
kvalitní překladatelskou agenturu.

Na červnové konferenci Channel Crossings CERTIFIKACE PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB byl představen CEPRES:2007 jako absolutně nový systém.  Jak to bylo s certifikací překladatelských služeb dosud?

Josef Venc: Kvalitu překladatelských služeb dosud nebylo možné certifikovat vůbec. Certifikace poskytovatelů překladatelských služeb (tj. hlavně agentur) je tedy zcela nová záležitost, která bude velmi pravděpodobně znamenat revoluci na českém překladatelském trhu. Dosud mohly překladatelské agentury získat např. certifikát ISO 9001, který se vztahuje obecně na systém managementu jakosti a mají ho firmy ve všech oborech. Tento certifikát však ještě nic nevypovídá o kvalitě překladatelských služeb, které agentury poskytují. A to se teď změní.

 

V květnu 2006 byla vydána evropská norma zaměřená právě na poskytovatele překladatelských služeb (agentury) – v ČR platí od listopadu 2006 pod označením ČSN EN 15038:2006. Tato norma se už týká procesů v překladatelských agenturách, ale je stále ještě hodně obecná. Proto vznikla oborová specifikace CEPRES:2007, která na překladatelské agentury stanovuje zcela konkrétní požadavky. Jde o stejný model, který již funguje v mnoha jiných oborech, kde je kvalita zajištěna pomocí obecné mezinárodní normy ISO 9001, mezinárodních oborových norem a oborových specifikací.

Specifikace CEPRES:2007 v sobě obsahuje obecné požadavky normy ISO 9001 i evropské „překladatelské“ normy EN 15038, které dále vhodně konkretizuje a/nebo doplňuje.

V čem spočívá nejzásadnější změna?

Josef Venc: Revolučnost certifikace překladatelských agentur tkví v tom, že se velmi zřetelně oddělí kvalitní a seriozní agentury, které to myslí s kvalitou překladů vážně, spolupracují pouze s kvalifikovanými překladateli, o zakázkách komunikují s klienty apod., od těch agentur (na českém trhu mnohdy dominantním), které si za dodavatele vybírají levné nekvalifikované překladatele nebo studenty, kvalitu odvedené práce nevnímají jako svoji hlavní prioritu a na trhu bojují hlavně nízkou cenou.

Klienti, kteří jsou často pochopitelně v oblasti překladů laiky, tak budou mít jasné vodítko při výběru dodavatele.

Český trh komerčních překladů byl od počátku 90. let minulého století charakteristický svojí nepřehledností (stovky překladatelů a agentur – stačí ŽL, žádná kvalifikace atd.), nestabilitou (žádné záruky ze strany překladatelů a agentur, neinformovanost zákazníků a přehlížení důležitosti oboru, neodborně vedená výběrová řízení ve firmách i státních institucích atd.) a cenovými turbulencemi (obrovské rozdíly v cenách, chybějící srovnání atd.). To by se brzy mělo změnit ve prospěch profesionality, narovnání cen a celkové osvěty o překladatelském oboru.

Jaké výhody přináší certifikace překladatelům a jaké jejich klientům?

Josef Venc: Certifikace podle CEPRES:2007 je zaměřena hlavně na překladatelské agentury. U překladatelů jde primárně o splnění kritérií na překladatele a korektory jako dodavatele překladatelských agentur. Výhodou je tedy zvýšení prestiže jako překladatele, jehož služby odebírá agentura-držitel certifikátu. Tím mimo jiné také vzniká nárok na vyšší odměnu a lepší pracovní podmínky.

Kdo inicioval vznik certifikace a kdo CEPRES vytvořil?

Josef Venc: Specifikace CEPRES:2007 vznikla z popudu překladatelské veřejnosti – na konferencích, které pro překladatele, překladatelské agentury a jejich klienty již několik let organizuje společnost Channel Crossings, padl podnět vytvořit požadavky na tzv. nejlepší praxi pro poskytovatele překladatelských služeb. V srpnu 2005 proto vznikla pracovní skupina, která začala text této nejlepší praxe (Best Practice) připravovat a konzultovat s relevantními subjekty.

Pracovní skupinu tvořili: Zuzana Jettmarová (Ústav translatologie FF UK), Gabriela Řezníčková (Zentiva), Petr Požár (TRITON Cert) a Josef Venc (Channel Crossings). Výsledkem aktivit této pracovní skupiny je dnešní podoba oborové specifikace CEPRES:2007.

Jak samotný proces certifikace poskytovatele překladatelských služeb probíhá, kdo ji provádí a jaké jsou podmínky pro udělení?

Josef Venc: Proces lze obecně shrnout asi takto: certifikace probíhá podle standardních mezinárodních pravidel pro certifikaci řízení kvality služeb. Protože je specifikace CEPRES:2007 svojí strukturou a duchem těsně navázána na ISO 9001, postupuje se velmi podobně jako při certifikacích podle ISO 9001. Má to i tu výhodu, že agentury, které již mají zavedený systém řízení podle ISO 9001, budou potřebovat menší přípravu na audit a vlastní audit bude menšího rozsahu, takže vše pro ně bude snazší, rychlejší a levnější.

Pochopitelně lze podle CEPRES:2007 provést samostatný certifikační audit i u agentur, které ještě ISO 9001 zavedené nemají. Následně to pro takové agentury bude mít tu výhodu, že pokud se pro ISO 9001 někdy rozhodnou, budou už mít mnohé „předpřipravené“ díky certifikace podle CEPRES:2007.

Audit může provádět pouze oprávněný certifikační orgán, který jednak splňuje mezinárodní požadavky (opět dané různými mezinárodními normami, v ČR jich je dnes pro různé obory asi 90) a který je schválen Národní radou pro certifikaci překladatelských služeb (bude se jednat řádově o několik orgánů, které se budou specializovat také na překladatelské služby). Audit pak kontroluje shodu požadavků oborové certifikace a reálné praxe agentury. Pokud výrok auditora je, že agentura tyto požadavky splňuje, doporučí auditor Národní radě pro certifikaci překladatelských služeb (www.cepres.cz), aby agentuře udělila certifikát. Rada výrok auditora schválí (nebo teoreticky také neschválí) a udělí agentuře certifikát „Odborný poskytovatel překladatelských služeb“.

Proč je dobré certifikovat certifikátem CEPRES?

Josef Venc: Jde o jedinou komplexní certifikaci pro překladatelské agentury, která zkoumá kvalitu řízení překladatelských projektů. Mezi její výhody patří nejen míra specifičnosti, ale (a možná hlavně) vysoká míra systematičnosti a používání kvalitní odborné terminologie. Neméně důležité také je, že specifikace CEPRES:2007 maximálně podporuje komunikaci s klientem jako partnerem při vyhotovování překladatelské zakázky.

Více informací o certifikace CEPRES:2007 naleznete na http://www.cepres.cz/

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář