Jak objednat technický překlad?

Mohlo by se zdát, že objednat technický překlad u překladatelské agentury je banální záležitost, kterou zvládne kdokoliv. Většina lidí si myslí, že stačí najít levnou, rychlou a kvalitní překladatelskou agenturu, tzn. stanovit kritéria pro výběr, poslat poptávku na technický překlad pár vybraným agenturám, potom jednu zvolit, poslat objednávku a očekávat tu nejvyšší kvalitu.

Bohužel není tomu tak

Aby byly technické překlady

  • na vysoké úrovni (jak po stránce odborné terminologie, tak po stránce lingvistické),
  • provedeny co možná nejlevněji (z hlediska celkových nákladů),
  • zhotoveny co nejrychleji (mimo jiné pomocí nejvhodnějších překladatelských nástrojů),

potom je nutno,

aby mezi zákazníkem a poskytovatelem jazykových služeb probíhala co nejkvalitnější komunikace.
Aby bylo možno splnit všechna očekávání zákazníka, překladatel by měl se zákazníkem intenzivně komunikovat a vyjasnit si s ním maximum východisek, která ovlivňují kvalitu všech překládaných textů:

1) Terminologický slovník
Máte vytvořen firemní terminologický slovník?
Nabízí vám vaše současná překladatelská agentura spolupráci při tvorbě a sdílení terminologického slovníku pro vaši firmu?
Nejste schopni se sami sjednotit na používání určitých odborných nebo vlastních speciálních firemních či slangových výrazů?
Nevíte, jak na to?

2) Překladatelský software a překladatelská paměť
Poskytuje vám vaše současná překladatelská agentura poradenství?
Víte, kdy je vhodné použít CAT software?
Víte, jestli takový software používá vaše agentura pro vaše překlady?
Komunikuje s vámi o této problematice?
Víte o tom, že použitím tohoto softwaru je možno ušetřit za určitých podmínek mnoho peněz?

 

 

3) Style guide
Máte stanovena speciální pravidla pro vytváření svých firemních dokumentů?
Máte sjednocen textový obsah i celkový vzhled svých technický překladů?
Víte, že tím můžete ušetřit spoustu dodatečné práce – hlavně na korekturách?

4) Účel použití hotového překladu a provádění korektur
Ptá se vás váš dodavatel překladů, k jakému účelu potřebujete objednávaný překlad?
Doporučuje vám, jaké druhy korektur by se měly provést?
Víte, jaké druhy korektur existují a kdo (s jakými znalostmi) je může provádět?
Oznamuje vám přesně vaše překladatelská agentura, jaké korektury máte v ceně překladu?
Nabídne vám velmi nízkou a lákavou cenu za překlad, ale potom zjistíte, že je nutno ještě provést (a tedy i zaplatit) příslušné korektury?

5) Formát zdrojového a cílového textu
Víte o tom, že formát zdrojového textu (tzn. toho textu, který se bude překládat) je velmi důležité východisko?
Že významně ovlivňuje jak grafickou kvalitu překladu, tak jeho terminologickou jednotnost, termín zhotovení nebo i cenu za překlad?
Požaduje po vás váš dodavatel technických překladů zdrojový editovatelný formát?

6) Minulé a budoucí překlady
Jistě víte, že stabilní spolupráce s ověřeným obchodním partnerem šetří čas i peníze. Chcete-li mít překlad hotový v „šibeničním“ termínu, není možno v té chvíli začít hledat novou překladatelskou  agenturu (provádět cenový průzkum, výběr agentury, uzavření smlouvy atd.) – to vše zabere příliš mnoho času.

Také není možné ihned získat od nově vybrané agentury veškeré množstevní slevy a výhody.
Nově vybraná agentura nebude vědět, jaký překladatelský software používáte, ani nebude mít ihned k dispozici překladatelskou paměť nebo váš terminologický slovník.
Dlouhodobá spolupráce toto umožňuje a je podnikatelskou výhodou.

Víme, že ten, kdo objednává překlady, se těmito záležitostmi nehodlá příliš zabývat, ale věřte tomu, tato komunikace má opravdu zásadní vliv na kvalitu a rychlost provedení technických překladů.

Důvod je prostý a spočívá v samotném charakteru obchodních služeb. Aby mohl dodavatel službu realizovat, je nutná určitá míra součinnosti obsluhovaného zákazníka. Především je potřeba vyměňovat si informace, které objasňují, jakým způsobem a s jakým výsledkem má být služba poskytnuta.

Proč se nás kadeřnice vždycky ptá „Jak to chcete?“ nebo „O kolik to můžu zkrátit?“? Protože se snaží zjistit zákazníkovy požadavky a odvést svou práci k jeho maximální spokojenosti.

Je hodně zákazníků, kteří se při výběru překladatelské agentury zaměřují pouze na nejnižší cenu. Nejvyšší možnou kvalitu zřejmě považují za samozřejmost, přičemž o výše uvedené odborné problematice (terminologický slovník, překladatelský software atd.) nekomunikují, případně ani nevědí, co které východisko znamená.

Nejnižší ceny u první objednávky u nové překladatelské agentury je sice možno bez výše uvedené komunikace a bez příslušných opatření dosáhnout, ale potom je nutno počítat s nižší kvalitou, celkovými vyššími náklady a možnými následujícími problémy.

Pokud jako objednavatel překladu přijmete cenu, která bude přiměřená poskytnutým službám, a zvolíte dlouhodobější spolupráci s partnerem, který je schopen vám odborně poradit, je možno dosáhnout solidní kvality, nebudete mít vysokou cenu dalších překladů, nebudou problémy s komunikací, terminologie bude správná a jednotná, nebudou žádné dodatečné neplánované náklady na opravu textů atd.

A v konečném důsledku tato správná komunikace a správný postup prací a poradenství od poskytovatele překladatelských služeb přinese jak vysokou kvalitu technických překladů, tak i nejnižší celkové náklady za delší období stabilní spolupráce.

Autor je majitelem překladatelské agentury Zelenka.

Přidat komentář