Proč Asociace konferenčních tlumočníků…

Před časem jste si na stránkách jazyky.com mohli přečíst rozhovor s dvěma tlumočnicemi, které svou praxi simultánního tlumočníka vykonávají již více jak 20 let. Dnes vám nabízíme pozvání mezi tlumočníky z jiné strany. Rozhovor s paní Zuzanou Stašovou, z ASKOTu – Asociace konferenčních tlumočníků vám tuto organizaci představí.

Tlumočníky a překladatele zaštiťuje Jednota tlumočníků a překladatelů, proč tedy vznikl ASKOT a jaké jsou jeho cíle?
JTP je velmi kvalitním sdružením tlumočníků a překladatelů, a to od roku
1990, má dnes kolem tisíce členů, členství však není podmíněno
výběrovými kritérii. ASKOT vznikl ve stejné době jako JTP, ale jako
česká obdoba světové Asociace konferenčních tlumočníků s cílem vytvořit
výběrovou organizaci, která by sdružovala nejlepší konferenční
tlumočníky v Čechách, prosazovala jejich zájmy, ale také zájmy zákazníků
co do kvality práce. Na rozdíl od JTP musí mít naši kolegové odpracován
určitý počet dní v oboru a mít doporučení od pěti členů organizace.

Co přesně znamená konferenční tlumočení? Jak se liší od ostatních druhů tlumočení?
Konferenční tlumočení je v podstatě tlumočení kabinové (simultánní),
tedy to, kdy např. na konferenci kolegové sedí v kabinách a tlumočí
prakticky souběžně projev řečníka. V širším slova smyslu zahrnuje i tzv.
vysokou konsekutivu, tedy tlumočení následné, po úsecích, a to na
nejvyšší úrovni (státní návštěvy, parlament, senát apod.). Vedle toho
rozlišujeme běžné (ne lehké) konsekutivní tlumočení (např. obchodní
jednání) a dále tzv. chuchotage, kdy tlumočník sedí u zákazníka a
jednání nebo třeba večeři tlumočí do zákazníkovi šeptem.

Jak se může tlumočník stát členem ASKOTu?
Je členství doživotní? Proč by se konferenční tlumočník měl stát členem?
Co mu to přinese?
Jak jsem již uvedla výše, naši členové musí mít v kabině odpracováno
určité penzum dní a získat doporučení pěti kolegů, kteří již členy jsou a
kteří se svým podpisem zaručí, že nový člen bude dodržovat veškerá
požadovaná kritéria kvality i etiky. Pokud se pak člen nedopustí žádného
opravdu vážného porušení těchto pravidel, zůstává členem, starším
kolegům je pak nabídnuto emeritní členství. Význam členství spočívá
zejména v tom, že ASKOT si již vybudoval určitou pozici na trhu,
představuje záruku kvality a na jeho členy se nejvyšší státní instituce,
ale samozřejmě i soukromý sektor.

Připravuje ASKOT pro své členy vzdělávací semináře či jak jinak pracuje na zvyšování kvality svých členů?
ASKOT si vždy na dva roky volí svůj výbor o pěti členech, který
monitoruje situaci na trhu, sleduje kvalitu technických zařízení a
samozřejmě pořádá pro své členy i různé akce podle aktuální potřeby,
nebo spolupracuje na akcích, pořádaných JTP či organizací soudních
tlumočníků.

Existují asociace konferenčních tlumočníků v zahraničí. Pokud ano, spolupracuje s nimi ASKOT?
Naším partnerem ve světě je AIIC, světová asociace konferenčních
tlumočníků, která nám také byla vzorem při vypracovávání našich stanov a
etických pravidel. Někteří naši členové jsou rovněž členy této
organizace, která nás pravidelně informuje o svých aktivitách ve světě a
zve naše členy na své akce.

Kdo jsou klienti ASKOTu? Jakých služeb nejčastěji využívají?
Našimi klienty jsou státní instituce počínaje Kanceláří prezidenta ČR, 
přes senát, parlament a ministerstva. A samozřejmě pracujeme pro
soukromý sektor – na mezinárodních konferencích na nejrůznější témata,
pro podniky u nás i v zahraničí, advokátní kanceláře apod. Mnoho našich
členů pracuje pro evropské instituce, ať už Evropský Parlament,
Evropskou radu či Komisi.

Proč by měl klient zvolit služby tlumočníka, který je členem ASKOTu? Garantuje organizace kvalitu svých tlumočníků?
Zákazník, který se obrátí na některého našeho člena může očekávat toto:
kvalitu, etický přístup (mlčenlivost je samozřejmostí), poctivou
přípravu na akci a cenu bez agenturní přirážky. Naší členové jsou také
schopni zajistit kompletní tlumočnický tým  i technické vybavení
(kabiny, sluchátka apod.).
Ještě bych ráda připomenula, že chce-li zákazník mít opravdu kvalitně
odvedenou práci, je potřeba, aby tlumočníkovi poskytl co nejvíce
informací o akci, o tématu, firmě…

V případě, že je klient s tlumočníkem nespokojen, může se obrátit i na ASKOT?
Pochopitelně, může se obrátit na některého člena výboru či napsat na
info@askot.cz. Naštěstí takové stížnosti přicházejí jen velmi zřídka
:-))

Přidat komentář