Tlumočení svatby ve španělštině

K práci soudního tlumočníka vedle tlumočení pro soudy, Policii ČR a další státní orgány a soukromé subjekty patří i situace, kdy klient tlumočníka požádá, zda by mu mohl tlumočit na svatbě.

Protože o této tlumočnické praxi, zvláště pro španělštinu, žádná příručka nepojednává a v poslední době mě několik začínajících kolegů – španělštinářů oslovilo s dotazy, co všechno je třeba v takovém případě udělat, rozhodla jsem se podělit se s nimi o své zkušenosti.

Obecná doporučení

V první řadě je třeba, aby tlumočník požádal klienta o kontaktní údaje příslušného pracovníka matriky, který bude svatební obřad zajišťovat. Pak je třeba se spojit s dotyčným pracovníkem a požádat jej o zaslání písemného projevu oddávajícího, který si tlumočník v klidu předem přeloží.

Je to přece jen slavnostní událost, která je pro snoubence, jejich rodiny a hosty natolik důležitá, že improvizace na poslední chvíli, kterou by se mnohdy za přítomnosti velkého publika dalo leccos pokazit, není namístě. Proto je vhodné připravit si přeložený projev ve vytištěné verzi a dát jej případně ještě před vytištěním zkontrolovat některému rodilému mluvčímu.

Doporučuji opatřit si pěkné rozevírací desky (podobné jako bude držet oddávající), do kterých tlumočník překlad projevu vloží vedle českého originálu, tak aby v průběhu slavnostního projevu mohl oddávajícího sledovat a pohotově reagovat. Tlumočník pak navíc bude působit slavnostním a důstojným dojmem stejně jako oddávající.

Na místo konání slavnostního obřadu se tlumočník musí dostavit včas, a to nejméně 30 minut před začátkem, aby mohl s pracovníky matriky vyřídit všechny potřebné formality, jako je zápis jeho osobních údajů podle občanského průkazu a průkazu soudního tlumočníka spolu s otiskem tlumočnického razítka do matriční knihy. Protože se jedná o slavnostní obřad, není třeba zvlášť zdůrazňovat, že tlumočník by měl být upravený a mít na sobě vhodné sváteční, ale nikoliv vyzývavé oblečení. Při vyřizování formalit s pracovníky matriky je třeba, aby si tlumočník ověřil a pečlivě do svého přeloženého projevu zapsal celá jména a příjmení snoubenců, která by při tlumočení svatebního obřadu nemusel všechna dobře slyšet, a hrozilo by tak nebezpečí zbytečného zkomolení.

V praxi se tlumočník před odchodem do obřadní síně s oddávajícím obvykle domluví, kdy bude oddávající ve svém textu dělat pauzy, aby mohl tlumočník plynule navázat, i jaká dá tlumočník oddávajícímu nenápadná znamení, že přeložený úsek (většinou odstavec) dokončil, aby opět plynule mohl v českém jazyce navázat oddávající. (Je třeba mít na paměti, že ne všichni oddávající ovládají natolik španělský jazyk, aby z tlumočení rozpoznali, že příslušná pasáž ve španělštině už skončila).

V obřadní síni pak tlumočník stojí většinou nalevo od oddávajícího, v některých případech i vedle něho, což záleží opět na domluvě s pracovníky matriky a s oddávajícím. Samotné tlumočení trvá obvykle jen kolem 20 minut, a když se na ně tlumočník pečlivě připraví, může se i pro něho svatební obřad stát slavnostním zážitkem a případná tréma u něho nebude mít šanci.

Užitečné fráze

Na závěr připojuji ve španělštině několik užitečných obvyklých frází, které k tlumočení svatebního obřadu, většinou s drobnými obměnami, podle konkrétní situace patří:

Estimado seňor Concejal,
Permítame que le introduzca a los novios y a sus padrinos de boda.
El novio es un ciudadano de nacionalidad ……….,
el seňor.…………………………………….
La novia es una ciudadana de la República Checa,
la seňorita……………………………………

Como padrinos están presentes:
La seňorita, la seňora………………………
El número del Registro de nacimiento……
El seňor……………………………………..
El número del Registro de nacimiento……

Los dos novios conocen mutualmente su estado de salud y no saben de ninguna circunstancia que obstaculice la contracción de su matrimonio.

Los novios ya han considerado el arreglo de sus futuras relaciones de propiedad, el ajustamiento de su futuro hogar y la manutención material de la familia después de concluído el matrimonio.

Los novios se han puesto de acuerdo en que en adelante usarán el apellido común del esposo y que la mujer utilizará el del esposo y seguido después el propio antes de contraer matrimonio, es decir, …………………………………………………………………

Algunas frases del discurso de boda:

Estimados novios,
Estimados huéspedes, invitados a la boda,
Permítanme que les dé la bienvenida en … (la Municipalidad de…, etc.)

Estimados novios,
Uds. vienen a esta sala de ceremonias con el fin de dar la mano el uno al otro para andar juntos el camino de la vida, para ligar sus vidas con un vínculo firme y para prometer el uno al otro su permanente lealtad y amor.

Y ahora le pregunto a Ud., el novio, si accede voluntariamente al matrimonio con la novia presente, la seňorita …………………………………………
Gracias.
Y le pregunto a Ud., la novia, si accede voluntariamente al matrimonio con el presente seňor ……………………………………………
Gracias.
Habiendo cumplido las condiciones que impone el régimen jurídico de la República Checa para la consumación del matrimonio, declaro legalmente su matrimonio por concluído y válido.
Beso, anillos, firmas
Estimados esposos,
Permítanme que les desee mucha suerte, y éxito en la vida. Que la vida en común siempre les parezca tan hermosa como en el día de hoy, el día de su boda, y que en su vida se cumpla todo lo que están esperando de ella.
A la vez permítanme que sea la primera que les desee !Felicidades!
Que se les cumplan todas las expectativas con las que entran en el matrimonio. !Qué tengan mucha suerte!

Autorka článku je soudním tlumočníkem španělského jazyka.

Přidat komentář