Přesný překlad

Přesnost je základním atributem kvalitního překladu. Často je ale přesnost nesprávně chápána. Někdy panuje názor, že přesný překlad je slovo od slova přeložený text bez ohledu na mluvnická pravidla cílového jazyka. Jinak řečeno, doslovný. S jazykem ale takto zacházet nelze.

Kterou si vybrat?

Když stejný text přeloží deset překladatelů, získáváme deset různých verzí téhož textu. Jak je to ale možné, neznamená to, že je většina těchto verzí určitě nekvalitních? Nikoliv nezbytně. Překlad je produktem individuálního cítění každého překladatele, a to i bez újmy na jeho přesnosti. To však neznamená, že musí být doslovný. Úkolem každého dobrého překladatele je nalézt jakýsi rovnovážný stav mezi doslovností překladu a jeho srozumitelností. Překládá-li překladatel příliš doslovně, text se s největší pravděpodobností nebude dát číst, resp. bude velmi strohý a nesrozumitelný. Překládá-li příliš volně, nemusí vždy význam zcela odpovídat originálu.

Flexibilita překladatele, nejen pracovní

Jakou tedy zvolit taktiku? Záleží samozřejmě na účelu překladu. Potýkáme-li se například s lékařskou studií nebo návodem k použití výrobní linky, je kladen velký důraz na přesnost sdělení. Překlad by měl znít tak, aby se v každé větě význam ani trochu neodchýlil od originálu, protože může být dále překládán do dalších jazyků nebo dále interpretován či parafrázován. Konečná verze by neměla připomínat „tichou poštu“. Nemluvě o případech, kdy nepřesný překlad může způsobit nedorozumění, faux pas, nebo v krajních případech dokonce ohrožení na životě (zdravotnická dokumentace).

Naproti tomu, máme-li stylisticky volnější texty, jako jsou neodborné články v časopise, webové stránky, obecně marketingové texty, propagační materiály – zde je dokonce třeba, aby překladatel projevil více kreativity a nepřekládal otrocky, aby texty zněly přirozeně. Klíčovou vlastností těchto textů je jejich srozumitelnost a čtivost, nikoliv přesnost. Překladatel by tedy měl být flexibilní a umět změnit „styl“ své práce podle toho, jaký překlad vypracovává – rozhlasový spot není román a potvrzení od lékaře není dopis z dovolené.

Kalokagathia překladatele, nebo zadavatele?

Někdy dostáváme zadání, že  „překlad musí být bezpodmínečně velmi přesný, tedy nejlépe doslovný, ale měl by být také pěkný a čtivý“. Co s tím, když originál není ani pěkný, ani čtivý. To je teprve překladatelský kumšt. Nicméně každý kreativní a pracovitý překladatel se snaží se tomuto ideálu co nejvíce přiblížit, někdo více, někdo méně. Takovýto ideál je ale v našem světě nedosažitelný.
Přesnost, ne doslovnost

Překladatel, který překládá slovo od slova se minul profesí a měl být přepisovatel. Pokud ale překladatel dává pozor na to, aby jeho překlady byly v každé části významově totožné s originálem, a zároveň se snaží, aby byly srozumitelné pro cílovou skupinu, která je bude číst, troufnu si říct, má vyhráno.

Autor je provozovatelem jazykové agentury ABITURIENT.cz.

překlady angličtiny

korektury angličtiny

Přidat komentář