Do kolika jazyků byl přeložen Harry Potter?

Chcete znát odpověď na tuto otázku? Pak hledejte v Index Translationum od UNESCO. Tato databáze vás dozajista okouzlí, a to zejména v případě, že se profesionálně zabýváte překladem krásné či odborné literatury nebo je pro vás překladová literatura pouze krásným koníčkem, zdrojem obživy či je základem vašeho vědeckého výzkumu.

Co Index Translationum vlastně je?

UNESCO jak známo ochraňuje kulturní dědictví naší planety a k němu nedílně patří jazyky, literatura, a tedy také překlad. Databáze Index Translationum byla vytvořena v roce 1932 a jde o nejucelenější seznam knih, které byly doposud na světě přeloženy, o mezinárodní bibliografii překladů.

Její on-line verze (v anglické, francouzské nebo španělské podobě) obsahuje souhrnné bibliografické informace o knihách přeložených a zveřejněných od roku 1979 v téměř 150 zemích světa – členských státech UNESCO – od Albánie až po Zimbabwe. V současné době čítá na 2 000 000 bibliografických záznamů a zahrnuje všechny oblasti lidského vědění: filozofii, náboženství, sociální vědy, právo, vzdělávání, ekonomiku, exaktní a přírodní vědy, medicínu, vědu a technologii, zemědělství, management, architekturu, umění, historii, sport, biografii a literaturu.

Najdeme zde na 462 302 autorů a více než 1 100 jazyků. Každý bibliografický záznam obsahuje podrobné informace (jméno autora i překladatele, název přeloženého díla a často i jeho původní název, vydavatele, rok vydání, původní jazyk a počet stran), podle nichž lze v databázi zároveň vyhledávat.

Jak tedy Index Translationum funguje?

Na stránce Index Translationum v sekci Bibliographic Search stačí zadat jedno jediné heslo – jméno autora nebo díla, případně rok vydání či jazyk originálu – a databáze vám poskytne potřebné údaje. Čím více údajů zadáte, tím přesněji databáze požadované vyhledá, chybí tu totiž bohužel zcela funkce filtrace, a tu je možné alespoň částečně nahradit podrobným zadáním vyhledávacích kritérií. Nicméně některých výsledků prostě bez filtru nedocílíte a údaje bude asi potřeba zkopírovat jinam, kde je budete moct vyfiltrovat (např. do některého z databázových programů).

A jak moc budou vyhledané informace nové? Aktualizace databáze probíhá jednou za rok, a to alespoň o 100 000 nových odkazů. Bibliografická centra a národní knihovny členských zemí každoročně posílají do kulturního oddělení UNESCO bibliografické údaje o přeložených knihách ze všech oblastí, vyjma periodik, článků z časopisů a brožur. Tam jsou data ověřována, tříděna a nalévána do databáze. Do budoucna se plánuje aktualizace každé čtyři měsíce.

Odkazy registrované před rokem 1979 lze nalézt v tištěných vydáních Index Translationum, které jsou k dispozici v depozitářích národních knihoven (i v Národní knihovně ČR) a v knihovně UNESCO v Paříži.

K čemu je to dobré?

Využít tuto databázi můžete při překladech krásné i odborné literatury, učebnic či recenzí, na příklad pro citace titulů děl. V případě, že se vám líbí nějaká kniha a rádi byste ji přeložili nebo nechali přeložit do češtiny, můžete v této databázi zjistit, zda už byla přeložena, případně do jakých jiných jazyků.
Knihovníci, dokumentaristé, výzkumní pracovníci, nakladatelé, knihkupci, novináři, překladatelé, studenti – ti všichni mohou konzultovat Index Translationum, aby zjistili, zda určitý autor byl, kdy a kým přeložen do kterého jazyka.

Kromě toho je databáze vynikajícím zdrojem pro sestavování statistik týkajících se překladů, z nichž lze získat nepřeberné množství kulturně historických informací. Podle témat překládaných knih je možné odvodit vývoj myšlení v určité zemi či porovnat vkus mezinárodní čtenářské veřejnosti. Zjistíte, kdo jsou nejčastěji překládaní autoři, jaký vliv měl v určité době literární nebo vědecký život v jedné zemi na zbytek světa, jak se literatury jednotlivých jazykových oblastí vzájemně ovlivňovaly a ovlivňují. Zjistíte zde také, který autor a které dílo má opravdu univerzální charakter, což může být často v rozporu s tím, co se učíme v učebnicích, i s tím, jak bylo či je jeho dílo v určité době slavné.

Mimo to naleznete na stránkách odkazy na odborné časopisy o překladu a literatuře v mnoha jazycích, které mohou být neocenitelným zdrojem informací o vývoji překladu a literatury pro odborníky.

Co se české literatury týče, tu lze v databázi samozřejmě také nalézt, na stránkách Obce překladatelů však existuje i podobná česká databáze s názvem Český umělecký překlad po roce 1945. Ta vznikla v roce 2002 a je průběžně aktualizována, ovšem vzhledem k tomu, že za ní nestojí tak silná organizace, jako je UNESCO, jsou s její aktualizací trochu problémy. A, jak již v jejím názvu zmíněno, jde výlučně o český umělecký překlad, a tedy jen o krásnou literaturu.

Co dodat?

Co bych databázi Index Translationum vytknula, je pro mne poněkud nepřehledná struktura webových stránek a nemožnost nalezené záznamy filtrovat, což je při větším počtu záznamů a pro potřeby vytváření statistik nebo analýz značně nepraktické. Na stránkách je také několik (doufejme) dočasně nefunkčních odkazů, na které bych byla zrovna zvědavá. Kromě toho si myslím, že je ke každé databázi vždy třeba přistupovat s nadhledem, neboť informace v ní obsažené nemohou být nikdy kompletní – na světě denně vychází a je překládáno tolik knih, že ihned po každoroční aktualizaci aktuální být přestává. Nicméně lepší, ucelenější a obsáhlejší přehled zřejmě nikde jinde získat nelze a doufejme, že UNESCO bude v katalogizaci pokračovat i nadále.

Kulturní rozvoj a zlepšování úrovně vzdělávání po celém světě vede k rostoucí potřebě a touze po výměně názorů mezi různými jazyky a civilizacemi, proto bude úloha Index Translationum stále důležitější a její význam do budoucna určitě poroste.

Přeji vám během práce s databází hodně zajímavých a zábavných objevů!

 

Přidat komentář