Google translator toolkit vs. CAT nástroje

Google před rokem představil v rámci služby Google translate tzv. překladatelův balíček (translator toolkit), který nabízí kombinaci klasického strojového překladu s Google translate a prostředí pro ruční editování překládaného obsahu.

Dříve bylo v rámci služby Google translate možno překládat dvěma způsoby – kopírováním textu do příslušného překladového okna a zvolením odpovídající jazykové kombinace, případně volbou internetové stránky určené k překladu. Přeložený text pak bylo možno kopírovat do editoru a dále upravovat dle potřeby. Nový toolkit nabízí mnohem širší možnosti uplatnění, včetně funkcí, na které jsme zvyklí u standardních CAT nástrojů.

Najdeme zde tedy klasické funkce CAT nástrojů:

  • vytváření projektů, import souborů obsahujících originální text (toolkit zatím podporuje formáty doc, html, odt (Open Office), txt a rtf, do velikosti 1 MB) či import kompletních webových stránek (viz obrázek); zdrojovým jazykem musí být bohužel vždy angličtina
  • připojování pamětí ve formátu tmx (prozatím omezeno na 50 MB)
  • vytváření a připojování glosářů ve formátu csv
  • využití on-line slovníků.

V rámci překladového podokna pak jsou k dispozici možnosti jako „najít a nahradit“, „připojit komentář“ apod. Toolkit nám nabízí fuzzy matches podobně jako jiné CAT nástroje a v rámci procesu předpřeložení kombinuje technologii strojového překladu a vyhledávání obsahu v překladové paměti.

U všech zdrojů lze nastavit, zda je chcete sdílet či ne (skutečné garantování důvěrnosti u služeb Google je samozřejmě vděčným a možná i věčným tématem).

Co mě hned na první pohled zaujalo je i možnost jednoduchého sdílení projektů s dalšími uživateli, což je určitě věc, která se u webové aplikace tohoto typu nabízí. Představuje to zajímavé možnosti např. pro provádění korektur nebo spolupráci několika překladatelů na společném projektu.

Můžeme se jenom dohadovat, co Google uvedením této služby sleduje, jestli se spokojí s tímto jednoduchým nástrojem pro širokou veřejnost, který přes svoje zajímavé vlastnosti nemůže z mnoha důvodů konkurovat běžným CAT nástrojům, nebo jestli stojíme na počátku revoluce v oblasti překladatelských nástrojů (službu Google translator toolkit lze pochopitelně používat zdarma). Můj první dojem je ten, že představením této aplikace se Google především snaží získat pro svoji technologii statistického strojového překladu kvalitnější obsah pro další rozvoj a zdokonalování strojového překladu.

 

Přidat komentář