Norma ČSN EN 15038 pro překladatelské agentury

Pokud překladatelská agentura (poskytovatel překladatelské služby) chce svým zákazníkům prodávat kvalitní a komplexní překladatelské služby, měla by všechny své pracovní procesy a postupy provádět v souladu s normami. 

 • jak s normou, která definuje požadavky na systém managementu kvality všeobecně, tedy v souladu s EN ISO 9001:2008,
 • tak i s normou ČSN EN 15038:2006 , která stanovuje konkrétní požadavky na
  poskytování překladatelské služby – tj. požadavky, které má splňovat
  překladatelská agentura.

Nástrojem pro kontrolu, jak jsou plněny požadavky těchto norem, je systém interních a externích auditů, které musí být prováděny pravidelně.

Norma 15038 kromě jiného stanovuje:

 • požadavky na profesionalitu a odbornost překladatelů i korektorů,
 • minimální požadavky na systém managementu kvality (ty úplné stanovuje norma ISO 9001),
 • požadavky na management projektu (projekt musí sledovat projektový manažer, který zodpovídá za to, že vše bude provedeno podle objednávky zákazníka a stanovených postupů v agentuře, že reklamace budou analyzovány, stanoveny příčiny chyb, že budou uplatněna opatření, aby se chyby neopakovaly atd.),
 • jak mají být řízeny vztahy mezi zákazníkem a agenturou s ohledem na poptávku (zákazník musí stanovit účel překladu, poskytnout speciální terminologii, definovat styl aj.) – což také znamená, že zákazník je povinen, pokud chce dostat překlad v nejvyšší kvalitě, komunikovat a spolupracovat s agenturou,
 • že musí být posouzena proveditelnost poptávky, zaslána nabídka, uzavřena dohoda,
 • že vše musí být dokumentováno, monitorováno, analyzováno,
 • že se všemi informacemi se musí nakládat podle stanoveného systému (např. ochrana dat),
 • jak má vypadat spolupráce všech zainteresovaných stran (že musí být zajištěna správná komunikace, předány všechny potřebné informace včetně překladatelské paměti nebo slovníku odborných výrazů – pokud existují, vyjasněn zdrojový text atd.),
 • že musí být zjišťováno, zda byly splněny požadavky zákazníka.

 

Zjišťování a zvyšování spokojenosti zákazníka přesně stanovuje zase norma 9001.
Z uvedeného je zřejmé, že tyto dvě normy se opravdu velmi vhodně doplňují a že použití jen jedné z nich nemůže zajistit ten nejlepší výsledek.
U obou norem je také patrné, že na první místo je vždy kladena spokojenost zákazníka.

Autor článku je majitelem překladatelské agentury Zelenka.

 

Přidat komentář