Vybíráme překladatele…

Vybíráte překladatele? Pak je dobré zohlednit několik zásad. Lidé zpravidla postupují tak, že hledají na internetu nebo v telefonním seznamu překladatele, který bydlí co nejblíže jejich vlastnímu bydlišti či pracovišti. Jistě, i toto je způsob, výhodnější ovšem je se v době elektronické komunikace zaměřit spíše na oblast překladu.

Úřední dokumenty a kulatá:-) razítka

Tak například potřebujete přeložit úřední dokument. To bývá zpravidla práce velice nenáročná, ovšem problém nastává, jestliže potřebujete dokument opatřit tzv. „kulatým razítkem,“ tj. mít překlad se soudním ověřením. To vydávají pouze soudní tlumočníci (ano, označení tlumočník je v tomto případě poněkud zavádějící, tlumočník verbálně převádí jednu řeč na řeč jinou, zatímco překladatel pracuje zpravidla v tichu domova s textem), jejichž seznam naleznete u Krajského soudu. Soudní tlumočníci často spolupracují rovněž s překladatelskými agenturami, můžete se tedy obrátit i na větší agentury.

Náležitosti soudně ověřených překladů

Co je důležité vědět v případě nutnosti pořídit si soudně ověřený překlad? Že jste překladateli povinni předložit originál listiny a pokud jej budete ještě v budoucnosti potřebovat nebo se originálu nechcete vzdát, musíte si obstarat notářsky ověřenou kopii, která se poté pevně přikládá k překladu, obě listiny se spojí šňůrkou a pečetí a složka je opatřena tzv. „kulatým razítkem“ stvrzujícím, že originál a překlad doslovně souhlasí.

Ceny soudně ověřených překladů

Překvapením pro klienty bývá cena těchto úkonů – za „štemplík“ se platí více nežli za obyčejný překlad (orientačně průměrně o 200 Kč za NS více ve srovnání s běžným překladem). Na druhé straně je to však i jakousi zárukou kvality, protože překladatelství je v ČR volnou živností – tzn. že pro získání ŽL není potřeba dokladovat vzdělání v oboru!

Odborné texty

Potřebujete-li přeložit odborný text, je lepší nehledět tolik na cenu, ale spíše se zaměřit na to, zda se daný překladatel na „váš“ obor specializuje či jej alespoň již někdy v minulosti překládal nebo jestli je ochoten s Vámi či nějakým odborníkem daný text konzultovat. Pokud tomu tak není, je lepší hledat dále:-).

Mnoho překladatelů sice ovládá daný jazyk, ovšem není v lidských silách orientovat se v celé škále nejrůznějších oborů s jejich specifiky a pokud něčemu nerozumíte česky, těžko to správně přeložíte do cizího jazyka. Proto je výhodné vybírat z překladatelů, kteří přímo daný obor uvádějí např. na svých webových stránkách, či může být například přínosem, má-li překladatel VŠ titul (třeba je-li strojním inženýrem a vy zrovna potřebujete přeložit technický manuál). Vysoká škola sice není zárukou toho, že je daný překladatel inteligentní a přemýšlivý typ, existuje zde však alespoň jakási pravděpodobnost, že by tomu tak mohlo být:-).

Vymoženosti moderní doby

Jak jsem již zmínila výše, ani vzdálenost nemusí být v době již proběhnuvší technické revoluce problém. Dokument můžete naskenovat a zaslat e-mailem, fyzicky poslat například kurýrem,  i platba se dá provést pomocí elektronického bankovnictví a pokud nejde o akci „blesk,“ může celá výměna dokumentů i převod peněz proběhnout v rámci dvou tří dnů.

Je to na vás

Takže tedy: lokální patriotismus je hezká věc, i ušetřená korunka člověku v kapse příjemně zacinká, nechť ale vzdálenost nebo libozvučnost kovu nejsou jedinou podmínkou při vašem rozhodování.

 

Přidat komentář