Občanské sdružení – kurz efektivní práce

Občanské sdružení - kurz efektivní práce
Občanské sdružení Český západ, působící v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku, zahájilo akreditovaný vzdělávací kurz pro pracovníky organizací působících v podobných lokalitách. Celkem 15 účastnic se učí využívat principy komunitní práce, která se jeví jako efektivní metoda sociální práce. Od klasického přístupu se liší hlavně v tom, že nerozvíjí pouze jednotlivce, ale posouvá...

Manuál zadávání jazykových služeb

Manuál zadávání jazykových služeb
AJŠA Asociace jazykových škol a agentur ČR připravuje první pracovní verzi manuálu pro zadavatele zakázek na jazykové služby. Manuál by měl pomoci veřejným ale i privátním zadavatelům kvalitně nastavit podmínky výběrových řízení tak, aby jediným kritériem nebyla cena. Na tom se shodli účastníci zasedání Rady AJŠA ve Zlíně, které proběhlo pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.

Jak efektivně začít s výukou jazyků u dětí

Jak efektivně začít s výukou jazyků u dětí
Dítě a cizí jazyk. Dvě věci, které k sobě patří nebo naopak nejdou dohromady? Názory veřejnosti, matek, odborníků a vědců se v mnohém liší. My jsme se na toto citlivé téma zeptali osoby povolané – Jany Kolářové z Jazykové školy Confucius.

Cizí jazyk už ovládáte a co dál?

Cizí jazyk už ovládáte a co dál?
Máte za sebou roční pobyt v zahraničí, složili jste zkoušku stupně C1, zkrátka vaše angličtina (či jakýkoliv jiný jazyk) je na vysoké úrovni. Energii a čas, které jste věnovali výuce cizího jazyka, teď hodláte dát třeba do zahradničení či pravidelnému večernímu běhu. Dejte však pozor, cizí jazyk je jako svaly. Jakmile je netrénujete, ztratíte sílu.

Učte se anglicky a najděte si nové přátele

Učte se anglicky a najděte si nové přátele
Penfriend je anglické slovo označující kamaráda na dopisování. Klasické dopisy sice ustoupily e-mailům, poštovní přátelství však vznikají i nadále. Vyberte si pro svoji korespondenci anglicky mluvící protějšek a kromě zábavy si také procvičíte svoji angličtinu. Ptáte se, kde si najít takového „penfriend“?

Nejlevnější jazykový kurz – je levný?

Nejlevnější jazykový kurz – je levný?
Vybíráte jazykový kurz a rozhodujete se podle převážně podle ceny? Před zaplacením ceny kurz pořádně prozkoumejte. Částka 4 000 totiž může být někdy menší než 2 999. Že to matematicky nesedí? Čtěte dále.

Indiánské jazyky

Indiánské jazyky
Jako indiánské jazyky označujeme jednoduše všechny jazyky, užívané původními obyvateli amerického kontinentu. Nejedná se o však skupinu jazyků vzájemně příbuzných. Jde o několik jazykových rodin a desítky izolovaných jazyků, tedy takových, které nejsou součástí žádné skupiny ani nejsou prokazatelně příbuzné jinému jazyku.

Tváře namažeme sanskrýnem … a budeme světoví!

Tváře namažeme sanskrýnem … a budeme světoví!
V současné době se čeština – tak jako i jiné jazyky globalizující se euroatlantické civilizace – nachází pod výrazným vlivem angličtiny. Nejpatrnější je tento vliv v oblasti slovní zásoby. Projevuje se nejen přímým přejímáním slov, ale i méně nápadnými způsoby, mezi něž patří tzv. neosémantizace: to je proces, při němž výrazy, které už v češtině fungují, nabudou...

Kanadské supervízum pro rodiče a prarodiče

Kanadské supervízum pro rodiče a prarodiče
Opětovné zavedení vízové povinnosti pro všechny návštěvníky Kanady před dvěma lety, se mezi mnohými nesetkalo s pochopením. Rodinní příslušníci si pro návštěvě svých příbuzných žijících v Kanadě také musí vyřídit vízum. Rodiče a prarodiče však nyní mají novou možnost, jak získat vízum až na dva roky.

Metoda Imitum – poslouchej, mluv a mysli

Metoda Imitum – poslouchej, mluv a mysli
Metoda Imitum vyučuje cizí jazyk stejně přirozeně, jako se děti učí svoji mateřštinu – poslouchají a napodobují. Tímto imitováním dospělých dokáží mluvit a rozumět své rodné řeči dřív, než se ve škole začnou učit gramatiku. Imitum se proto zaměřuje právě na komunikační dovednosti v cizím jazyce.