Frankofonie a francouzština

Frankofonie a francouzština
Co si představíte pod pojmem frankofonie? Lásku ke všemu francouzskému; spolupráci zemí, kde se mluví francouzsky či vědu věnující se francouzskému jazyku? B je správně. Frankofonní země jsou státy, kde je francouzština oficiálním či kulturním jazykem, mateřskou řečí, případně jazykem dané vrstvy či oblasti. Kromě kulturního poslání má však Frankofonie také ekonomický i politický význam.

Menšinové jazyky Francie

Menšinové jazyky Francie
Francouzština spolu se slovenštinou jsou považovány za zvukomalebné řeči. Při opalování na francouzské pláži či poznávání místních památek však můžete zaslechnout i jiný jazyk. Pojďte s námi na krátkou ochutnávku francouzských menšinových jazyků.

Čeština za hranicemi

Čeština za hranicemi
Přestože čeština nespadá rozhodně mezi jazyky světové, oblastí, ve kterých se tímto slovanským jazykem mluví, je po světě rozeseto nemálo – uživatelů českého jazyka mimo území České republiky je na dva miliony. Souvisí to mimo jiné i s tím, že ne vždy byly v naší zemi dobré podmínky pro obživu, a proto naši krajané odjížděli do zahraničí,...

Jazykové vzdělávání seniorů

Jazykové vzdělávání seniorů
Jejich podíl na populaci roste, ale přesto jsou často opomíjeni. Řeč je o seniorech. Učí se starší lidé cizí jazyky? Co je k tomu vede? A má vůbec význam pro ně nabízet speciální kurzy? Jaká kritéria by měl takový kurz splňovat a jak na potřeby dříve narozených reagují jazykové školy? Odpovědi přinášíme v tomto článku.

Německý a rakouský pracovní trh bez omezení

Německý a rakouský pracovní trh bez omezení
Otevření německého a rakouského trhu práce 1. května 2011 udělalo radost všem, kteří se do těchto zemí chystají vycestovat za prací. Sedmileté omezení, které si „staré“ země EU vynutily pro nové příchozí členy tak padlo k poslednímu dubnu roku 2011.

Daně a pojištění ve Velké Británii

Daně a pojištění ve Velké Británii
Vyřízení všech formalit při hledání práce v cizině je často složitý proces. Kromě nalezení té správné práce však nezapomeňte myslet také na důležité informace týkající se daní, sociálního a zdravotního pojištění. Hodit se vám budou i informace o tom, jak zažádat o navrácení přeplatku na daních, pokud jste pracovali ve Velké Británii.

Jazykové znalosti průvodce pro turisty

Jazykové znalosti průvodce pro turisty
Být průvodcem je náročné a pestré, zvláště pak být českým průvodcem turistů. Není na rozdíl od např. anglicky mluvícího průvodce  ten náš v nevýhodě obyvatele malé země s „nesvětovým“ jazykem? Jsou na českého průvodce kladeny vyšší nároky co se jazykových znalostí týče?

Worcesterská omáčka, švédský stůl a ruské vejce

Worcesterská omáčka, švédský stůl a ruské vejce
Existuje mnoho ustálených jazykových spojení, kde důležitou roli hraje zeměpisný název. Mám na mysli např. označení švédský stůl, tatarská omáčka, francouzská bageta apod. U některých z nich je etymologie jejich vzniku zcela jasná. U jiných se zase spíše dohadujeme – co to přesně znamená. Pojďme se podívat na několik z nich.

Poplatky do USA – nejen za víza

Poplatky do USA – nejen za víza
Pro krátkodobé pobyty v USA občané České republiky nepotřebují vízum již téměř dva roky. Podmínkou pro bezvízový vstup do Spojených států je však vyplnění elektronické cestovní registrace ESTA před začátkem cesty. Tato registrace byla od 8. září zpoplatněna. 

Brněnský hantec

Brněnský hantec
Hantec je vnímán jako zajímavá, vtipná, ale těžko pochopitelná brněnská mluva. Pro většinu obyvatel Brna je však paradoxně stejně nesrozumitelný jako pro ostatní. V první polovině 20. století tak mluvily jen nejnižší společenské vrstvy a později byl hantec spíše jen zábavou bohémských kruhů.