Cizí jazyk už ovládáte a co dál?

Cizí jazyk už ovládáte a co dál?
Máte za sebou roční pobyt v zahraničí, složili jste zkoušku stupně C1, zkrátka vaše angličtina (či jakýkoliv jiný jazyk) je na vysoké úrovni. Energii a čas, které jste věnovali výuce cizího jazyka, teď hodláte dát třeba do zahradničení či pravidelnému večernímu běhu. Dejte však pozor, cizí jazyk je jako svaly. Jakmile je netrénujete, ztratíte sílu.

Učte se anglicky a najděte si nové přátele

Učte se anglicky a najděte si nové přátele
Penfriend je anglické slovo označující kamaráda na dopisování. Klasické dopisy sice ustoupily e-mailům, poštovní přátelství však vznikají i nadále. Vyberte si pro svoji korespondenci anglicky mluvící protějšek a kromě zábavy si také procvičíte svoji angličtinu. Ptáte se, kde si najít takového „penfriend“?

Nejlevnější jazykový kurz – je levný?

Nejlevnější jazykový kurz – je levný?
Vybíráte jazykový kurz a rozhodujete se podle převážně podle ceny? Před zaplacením ceny kurz pořádně prozkoumejte. Částka 4 000 totiž může být někdy menší než 2 999. Že to matematicky nesedí? Čtěte dále.

Indiánské jazyky

Indiánské jazyky
Jako indiánské jazyky označujeme jednoduše všechny jazyky, užívané původními obyvateli amerického kontinentu. Nejedná se o však skupinu jazyků vzájemně příbuzných. Jde o několik jazykových rodin a desítky izolovaných jazyků, tedy takových, které nejsou součástí žádné skupiny ani nejsou prokazatelně příbuzné jinému jazyku.

Tváře namažeme sanskrýnem … a budeme světoví!

Tváře namažeme sanskrýnem … a budeme světoví!
V současné době se čeština – tak jako i jiné jazyky globalizující se euroatlantické civilizace – nachází pod výrazným vlivem angličtiny. Nejpatrnější je tento vliv v oblasti slovní zásoby. Projevuje se nejen přímým přejímáním slov, ale i méně nápadnými způsoby, mezi něž patří tzv. neosémantizace: to je proces, při němž výrazy, které už v češtině fungují, nabudou...

Kanadské supervízum pro rodiče a prarodiče

Kanadské supervízum pro rodiče a prarodiče
Opětovné zavedení vízové povinnosti pro všechny návštěvníky Kanady před dvěma lety, se mezi mnohými nesetkalo s pochopením. Rodinní příslušníci si pro návštěvě svých příbuzných žijících v Kanadě také musí vyřídit vízum. Rodiče a prarodiče však nyní mají novou možnost, jak získat vízum až na dva roky.

Metoda Imitum – poslouchej, mluv a mysli

Metoda Imitum – poslouchej, mluv a mysli
Metoda Imitum vyučuje cizí jazyk stejně přirozeně, jako se děti učí svoji mateřštinu – poslouchají a napodobují. Tímto imitováním dospělých dokáží mluvit a rozumět své rodné řeči dřív, než se ve škole začnou učit gramatiku. Imitum se proto zaměřuje právě na komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Menšinové jazyky Francie

Menšinové jazyky Francie
Francouzština spolu se slovenštinou jsou považovány za zvukomalebné řeči. Při opalování na francouzské pláži či poznávání místních památek však můžete zaslechnout i jiný jazyk. Pojďte s námi na krátkou ochutnávku francouzských menšinových jazyků.

Čeština za hranicemi

Čeština za hranicemi
Přestože čeština nespadá rozhodně mezi jazyky světové, oblastí, ve kterých se tímto slovanským jazykem mluví, je po světě rozeseto nemálo – uživatelů českého jazyka mimo území České republiky je na dva miliony. Souvisí to mimo jiné i s tím, že ne vždy byly v naší zemi dobré podmínky pro obživu, a proto naši krajané odjížděli do zahraničí,...

Jazykové vzdělávání seniorů

Jazykové vzdělávání seniorů
Jejich podíl na populaci roste, ale přesto jsou často opomíjeni. Řeč je o seniorech. Učí se starší lidé cizí jazyky? Co je k tomu vede? A má vůbec význam pro ně nabízet speciální kurzy? Jaká kritéria by měl takový kurz splňovat a jak na potřeby dříve narozených reagují jazykové školy? Odpovědi přinášíme v tomto článku.