Skype v jazykové výuce

Skype v jazykové výuce
V oblasti výuky jazyků se v poslední době objevuje celá řada inovací, a tak kromě e-learningu v mnoha podobách jazykové školy nabízejí i novinky vycházející z internetových technologií. Může jít například o výuku přes oblíbenou komunikační technologii Skype.

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců
Každý zaměstnavatel se určitě někdy zamyslel nad otázkou, proč vůbec vzdělávat své zaměstnance. Dovedl ho k tomu pravděpodobně vývoj trhu a jeho proměnlivost, nové poznatky a technologie, zaměření na zahraniční partnery. Nedílnou součástí vzdělávání jsou i jazykové kurzy. 

Kreolština není jeden jazyk

Kreolština není jeden jazyk
Kreolština není jeden konkrétní jazyk, ale označení pro řeč vzniklou vlivem jiného jazyka na mateřský jazyk. Často dochází k mylné představě, že jednotlivé formy kreolštiny jsou si navzájem podobné. V článku vám přiblížíme, co to jsou kreolské jazyky, jak vznikly, co mají společného a kde se s nimi můžete setkat.

Studujte jazyk každý den

Studujte jazyk každý den
Možná vám návrh v titulku zní jako čirá utopie a ťukáte si na čelo, který idealista může mít takové nápady. Přitom je ale všeobecně známo, a potvrzují to jak zkušení pedagogové, tak psychologové, že nejlepších výsledků dosáhnete učením třeba v menších dávkách, ale za to co nejčastěji. Angličtiny, němčiny i francouzštiny! V tomto článku vám poradíme, jak na...

Učební styly pomáhají ve výuce jazyků

Učební styly pomáhají ve výuce jazyků
Také se vám zdá, že některé aktivity a postupy ve výuce vám pomáhají nové učivo lépe pochopit a zapamatovat si ho? Dáváte přednost grafickému znázornění probíraného učiva? Nebo jste snad typ studenta, kterému stačí v hodinách pozorně poslouchat, aby si doma látku bez většího úsilí vybavil?

Erasmus v Česku: oblíbil jsem si fidorky

Erasmus v Česku: oblíbil jsem si fidorky
Zatímco obvykle vás informujeme o možnostech studia v zahraničí, tentokrát se na zahraniční pobyt podíváme z trochu jiné perspektivy. Přinášíme vám rozhovor s německým studentem, který studoval rok v rámci programu Erasmus na české univerzitě. 

Jazyky.studium.práce na Facebooku!

Jazyky.studium.práce na Facebooku!
Na Facebookové stránce jazyky.studium.práce najdete všechno to, co se z nejrůznějších důvodů nevejde do klasického zpravodajství na jazyky.com. Tipy na zajímavé jazykové blogy, aktuality týkající se cizích jazyků, odkazy na internetové stránky k výuce a samozřejmě také na nové texty samotného časopisu.

Nový rok, cizí jazyky a humor

Nový rok, cizí jazyky a humor
Příchod nového roku se slaví téměř na celé zeměkouli, i když to vždy nemusí být ve stejný den. Země, které se řídí gregoriánským kalendářem jej slaví 1. ledna, existuje však také juliánský kalendář a jejich Nový rok připadá na 14. ledna (po přepočtu na náš čas). Čínský nový rok (neboli lunární) je pohyblivý mezi 21....

Jediný světový jazyk

Jediný světový jazyk
Globalizace, multikulturní či otevřená společnost apod. To jsou témata objevující se v médiích stále častěji. V jejich souvislosti se skloňuje i myšlenka společného jazyka. Jediného celosvětového. Stane se jím esperanto (lze se setkat i s názvem evropština), globish, angličtina či zůstaneme u zhruba 5 000 světových jazyků? 

Školní výuka vs. mimoškolní vzdělávání

Školní výuka vs. mimoškolní vzdělávání
Jazyková výuka je určena stále mladším dětem. Na některých základních školách však učí nekvalitní učitelé, děti nemají dostatečný počet hodin výuky či potřebují individuální přístup lektora. Proto se někdy rodiče uchylují k soukromým jazykovým kurzům pro své ratolesti. Jaké jsou výhody školní výuky a mimoškolního vzdělávání vám napoví náš článek.