Metoda: Montessori vzdělávání dětí

Zakladatelka Maria Montessori se při vzdělávání svých svěřenců řídila heslem „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Na tomto principu je založena její pedagogická teorie, která se snaží umožnit plnohodnotný rozvoj dítěte. Jedná se o alternativní metodu vzdělávání, která má stále větší oblibu i u nás. Dnes se na tento způsob výuky podíváme podrobněji. Novým trendem je i výuka cizích jazyků metodou Montessori.

Alternativní vzdělávání pro všechny děti

Zájem o alternativní vzdělávání vzrostl v České republice po roce 1989. Alternativní vzdělávání není určeno pro děti s problémy nebo pro bohaté rodiny. Tento systém je odlišný od systému
školství nabízeného státem. V dnešní době si můžete vybrat do jaké školy bude vaše dítě chodit a jak bude ve výuce postupovat. Jednou z metod této výuky je i metoda Marie Montessori.

 

Montessoriovská pedagogika se soustřeďuje na rozvoj dítěte zejména prostřednictvím speciálních pomůcek. Didaktický materiál se dělí do 5 výukových oblastí na smyslový materiál, materiály
pro praktický život, český jazyk, matematiku a kosmický materiál. Každé dítě se v tomto systému rozvíjí samostatně a učí se samo rozpoznat své chyby. Nejde ovšem jen o vzdělání ve školkách nebo školách, v metodě
Montessori je důležitá i účast rodičů na výchově dítěte. S dítětem se pracuje určitým stylem přes den bez rodičů, je tedy důležité uplatnit principy výuky i doma.

Průlomová žena Maria

Maria Montessori se narodila v roce 1870 a jako první žena byla promována doktorkou medicíny. Po studiu medicíny pracovala jako asistentka na psychiatrické klinice v Římě. Při své práci se zaměřila na mentálně postižené děti a jejich výchovu. Postižení považovala za psychický problém, nikoli lékařský a snažila se k dětem přistupovat jinak.

Své poznatky a myšlenky výchovy a vzdělávání šířila po celém světě. Působila v Itálii, Španělsku, Německu i Indii. Během třicátých let vzniklo v Evropě množství montessoriovských školek, škol a dalších institucí. Po válce Maria Montessori přednášela především v Holandsku a v roce 1950 získala dva roky před svou smrtí za celoživotní humanistickou práci Nobelovu cenu za mír.

Dítě pracuje samostatně, ale cíleně

Pedagogika Montessori se skládá ze základních principů:

  • dítě se učí v prostředí, které mu vyhovuje
  • učí se pomocí speciálních pomůcek formou pokusů a omylů – učí se tedy samostatně
  • učení probíhá spontánně, od konkrétního k abstraktnímu
  • dítě dokáže porovnat svoji vlastní práci s předlohou
  • učí se pečovat o sebe a životní prostředí

V pedagogice Montessori je nezbytné dodržování pevného řádu a stanovených principů. Dítě se učí respektovat a dodržovat stanovená pravidla pro danou skupinu. Je pro něj tak jednodušší se orientovat v prostředí, ve kterém se učí.

Využití při výuce jazyků

Nejdůležitější ve vývoji dítěte jsou první roky jeho života. Maria Montessori zastávala názor, že to jaké máme dětství (převážně předškolní věk) formuje náš celý život. V období od narození
do šesti let
věku se dítě učí základním návykům, schopnostem a získává dané poznatky. Tato metoda se dá aplikovat i na studium cizího jazyka. Bilingvní prostředí nezpomalí proces vývoje rodného jazyka, ale naopak ho obohatí. Děti, které se v této době učí dva a více jazyků, mají tendenci být šikovnější pro čtení a psaní ve svém rodném jazyce. Rozšiřuje se jejich slovní zásoba, mají lepší analytické a sociální schopnosti než děti, které používají pouze jeden jazyk.

Doplňující informace

Montessori pedagogikou vyučují v několika desítkách mateřských i základních škol po celé republice. Své ratolesti můžete zapsat i do rozličných jazykových kurzů pro děti inspirovaných touto metodou.

Anglické výukové školky a kurzy vyučující dle metody Montessori mají speciálně upravené prostředí pro výuku, které respektuje individualitu dětí. Pracují ve skupině, kde starší děti pomáhají mladším a malé děti se učí od starších kamarádů. Lektoři mají nejen výbornou znalost angličtiny (často se jedná o rodilé mluvčí), ale jsou také vyškolení v principech Montessori pedagogiky.

Zajímavé odkazy s tématikou

  • Aktuální nabídka kurzů angličtiny pro děti metodou Montessori se slevou na SlevyKurzu.cz

 

Přidat komentář