Uchazeči o práci podceňují jazykovou vybavenost

Celkem 670 návštěvníků pracovního veletrhu Profesia Days se zúčastnilo testu jazykových znalostí, který připravila jazyková škola Channel Crossings. Zájemci si mohli vybrat z pěti cizích jazyků, někteří využili i testování češtiny. Největším favoritem se mezi potenciálními uchazeči o práci, pro které je veletrh určen, stal test z angličtiny. Vyzkoušelo si ho téměř 460 zájemců. Menší zájem vzbudily testy z němčiny a francouzštiny, které skončily na druhém a třetím místě, češtinu absolvovalo 25 zájemců.

Veletrh Profesia Days nabízí každoročně svým návštěvníkům maximum informací o možnostech pracovního uplatnění, rekvalifikací a vzdělávání. Nejvíce návštěvníků veletrhu bylo z věkové skupiny 25–34 ­­let, 41 % tvořili středoškoláci, 44 % vysokoškoláci a 27 % absolventi*. Návštěvníci, kteří chtěli zjistit svou jazykovou vybavenost, se mohli u stánku jazykové školy Channel Crossings nechat otestovat z angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, španělštiny či češtiny.

Nepodceňujte svoji znalost jazyka!

„Výsledky testování ukázaly jeden zajímavý fakt. Čeští uchazeči o práci mají tendenci podceňovat svou jazykovou úroveň. Například u testů z anglického jazyka, kterých bylo přes dvě třetiny z celkového počtu, uvedlo předem 86 % testovaných horší úroveň, než jakou ukázaly výsledky testů. Podobná tendence se objevila i u testů z ostatních jazyků,“ říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové agentury Channel Crossings.

Komunikativní úroveň o ničem nevypovídá!

Naopak mnoho uchazečů o práci ve svých životopisech tvrdí, že jejich angličtina nebo jiný cizí jazyk jsou na „komunikativní“ úrovni. Tento vágní termín je sice poměrně rozšířený, ale nevhodný, protože nabízí subjektivní výklad. Kdy je tedy znalost jazyka „komunikativní“? „Aby uchazeč mohl v cizím jazyce skutečně komunikovat, musí mít úroveň znalostí alespoň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,“ upřesňuje Bican a pokračuje: „Jak je vidět z výsledků našeho průzkumu, u angličtiny nebo němčiny je to jen zhruba třetina uchazečů. Dvě třetiny uchazečů mají tedy před sebou ještě velký kus práce, než budou moct s klidným svědomím označit svoje znalosti za komunikativní.“

Tabulka ukazuje zjištěnou úroveň znalostí tří nejčastějších testovaných jazyků:

Jazyk Znalost na úrovni A1-B1 (začátečníci – středně pokočilí) Znalosti na úrovni B2 a vyšší (pokročilí + velmi pokročilí)
angličtina 61%  39 %
němčina 66 %  34 %
francouzština 84 %  16 %

Jazyková agentura Channel Crossings

Jazyková agentura Channel Crossings patří již dlouhá léta mezi prestižní instituce v oblasti vzdělávání. Zabývá se poskytováním jazykové výuky pro firmy i veřejnost, mezi jednu z hlavních aktivit, kromě překladatelské činnosti, patří i zprostředkovávání jazykových kurzů v zahraničí ve spolupráci s řadou akreditovaných škol po celém světě. V České republice působí od roku 1993 a brzy se stala špičkou ve svém oboru, což dokládají i mnohá ocenění. Jazyková škola Channel Crossings je zakládajícím členem ACERT, Asociace certifikovaných jazykových škol, a v letošním roce se stala členem AJŠA, Asociace jazykových škol a agentur ČR.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách.

* zdroj dat: Statistiky veletrhu společnosti Profesia CZ

 

 

Přidat komentář