Jak efektivně začít s výukou jazyků u dětí

Dítě a cizí jazyk. Dvě věci, které k sobě patří nebo naopak nejdou dohromady? Názory veřejnosti, matek, odborníků a vědců se v mnohém liší. My jsme se na toto citlivé téma zeptali osoby povolané – Jany Kolářové z Jazykové školy Confucius.

Otázka výuky cizích jazyků u dětí předškolního věku je hodně diskutované téma jak mezi rodiči, tak mezi pedagogy a jazykovými školami. Jaké největší výhody má osvojení cizího jazyka u předškolních dětí?

19167821Je dokázáno, že děti od narození do 2 let vnímají jazyky nejvíce. Tuto schopnost postupně ztrácejí, a to až do 7 let. Osvojování nového u dětí je rychlejší než později v životě. Děti jsou jako houby, které nasávají nové informace a nová slova naprosto přirozeně. I malá miminka rozpoznávají mateřský jazyk od cizího.

Při rozhovorech s maminkami jsem se často setkala s názorem, že by se nejdříve měli děti naučit pořádně mateřský jazyk a pak až cizí. Co si o tom myslíte?

Děti se mateřský jazyk učí a vnímají už v prenatálním období. Je jejich naprostou součástí a samozřejmostí. Vzhledem k tomu, že u malých dětí lze využít k setkání s cizím jazykem formu hry a společných aktivit. Děti se naprosto přirozeně učí nová slova, aniž by měli pocit něčeho nepřirozeného.

Nemůže výuka cizího jazyka narušit osvojení mateřského jazyka?

Jak jsem již zmínila v předešlých odpovědích, tyto dvě záležitosti nelze srovnávat. Osvojování mateřského jazyka se děje přirozenou formou. Cizí jazyk je pro děti příjemná a zábavná záležitost.

 Ideální věk pro výuku jazyků se v různých výzkumech liší. Nejčastěji se uvádí, že je vhodné začít právě v předškolním věku. Kdy je podle vás nejlepší začít na dítě mluvit jiným jazykem a vystavit ho kontaktu s rodilým mluvčím?

Právě proto, že se názory na věk dětí, kdy začít s výukou cizího jazyka, liší, nelze na tuto otázku odpovědět jednoznačně. Moje osobní zkušenost je uskutečnit kontakt dítěte s rodilým mluvčím co nejdříve. Je to ideální pro schopnost malého dítěte intenzivně vnímat nová slova a také pro jeho bezprostřednost je správně a bez ostychu interpretovat.

Výuka cizího jazyka někdy může být také výsledkem nenaplněných ambicí u rodičů. Sami anglicky umí, používají jazyk při práci nebo studiu a chtějí to naučit i své dítě. Jaké jsou hlavní nevýhody, když rodič učí dítě sám doma?

30381891Hlavní nevýhodou je, že se dítě učí výslovnost, pokud není rodič rodilý mluvčí, zkresleně. Dítě může být do budoucna těmito chybami zatíženo. Dítě se navíc v kolektivu vrstevníku učí snadněji a přirozeněji.

Názory odborníků se většinou shodují, že je lepší, aby na dítě mluvit rodilý mluvčí nebo pedagog s výbornou výslovností. Co ale když se chtějí učit i rodiče? Existuje možnost společné výuky?

Odborníci ve většině případů zastávají společnou výuku rodiče s dětmi jako kladnou, i jako upevnění vzájemných vazeb mezi nimi a dítětem.

Řekněme, že rodič navštěvuje s předškolním dítětem kurz angličtiny. Dítě si jazyk osvojuje, naučí se, že ve školce se mluví jinak než doma. Je potřeba na to navázat dále? Nebo tento základ stačí pro následné navázání na angličtinu na prvním stupni základní školy?

Je důležité, aby dítě předtím, než se začne cizí jazyk učit jako povinný předmět na prvním stupni ZŠ, nepřerušilo kontakt s jazykem. Umožní mu to nejen lépe zvládnout pozdější učivo, ale naprosto přirozeně a s určitým vědomostním náskokem před ostatními dětmi, bude považovat hodiny cizího za svůj oblíbený předmět.

Děkujeme za vaše odpovědi.

Jazyková škola Confucius představuje ideální systém vzdělávání pro všechny!

32873434Jazyková škola Confucius je školou pro všechny věkové kategorie – děti, teenagery a dospělé. Nabízí širokou škálu kurzů – obecných, konverzačních, kurzů obchodního jazyka nebo jinak zaměřených. Dále u nás najdete kurzy pro rodiče s dětmi. V případě, že rodiče chtějí studovat bez svých ratolestí a nemají je kam v době výuky umístit, děti jim pohlídáme.

Naše škola Confucius byla založena v roce 2010, čeká nás tedy třetí sezóna fungování. Náš lektorský tým čítá celkem 16 lektorů. Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, ruštinu, čínštinu a Czech for foreigners.

S novým školním rokem u nás studenty čekají rozšířené prostory o 2 nové učebny a také nová on-line knihovna, kde budou mít k dispozici velký výběr doplňkových materiálů.

Další informace o studiu:

Jazyková škola Confucius

Salmovská 498/7

Praha 2, 120 00

E-mail: kurzy@confucius.cz

www.confucius.cz

 

Přidat komentář