Slovník roku 2013 vyhlášen

Letošní dvacátý ročník soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů byl opět plný velmi zajímavých titulů. Celkem se přihlásilo 80 publikací a odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací a dalších odborníků, rozhodla o nejlepším.

Slovníkem roku 2013 byla vyhlášena publikace Hesla české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1910-1958. Heslář je kolektivním projektem, jehož cílem je rekonstrukce vybraných stěžejních pojmů a konceptů, které česká umělecká avantgarda zavedla zejména do literatury a výtvarného umění. Heslář vydala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v nakladatelství Togga v Praze.

Na dalších místech se umístil Grécko-slovenský slovník, od Homéra po kresťanských autorov, vydaný v loňském roce v Bratislavě, jehož autorkou je Helena Panczová. Dále komise ocenila kolektivní dílo nakladatelství Academia Přehled hub střední Evropy, autorů Jana Holce, Antonína Bielicha a Miroslava Berana.

Pozornosti neunikly ani elektronické slovníky na internetu. Oceněnými byl Jaroslav Malina a kolektiv za slovníky Člověk-auto-encyklopedie, Encyklopedie antropologie a Encyklopedie sexuality, erotiky a lásky všech kultur v projektu Masarykovy Univerzity Brno.

Podrobnější informace o dalších udělených cenách získáte na stránce Jednoty tlumočníků a překladatelů.

 

 

Přidat komentář