Tlumočení v zahraničí

Připravujete obchodní jednání či konferenci v zahraničí? Nejste přesvědčeni, že zcela porozumíte a úspěšně zvládnete komunikaci a prezentaci v cizí řeči? Obraťte se na odborníky a soustřeďte se už jen na svůj business. Využijte služeb tlumočníka, profesionála na poli jazykovém i odborném. Tlumočník se může stát důležitým klíčem k úspěchu vašeho jednání nebo prezentace.

Na co se zaměřit před poptávkou tlumočení?

V případě, že se rozhodnete pro služby tlumočníka, je třeba si rozmyslet, co od tlumočníka očekávám a jak je daná akce koncipována. Z toho vyplyne nejvhodnější způsob tlumočení a to buď konsekutivní zajištěné jedním tlumočníkem nebo simultánní s použitím tlumočnické techniky, při kterém jsou přítomni dva tlumočníci.

Konsekutivní tlumočení znamená postupné tlumočení po úsecích, při kterém řečník přerušuje svůj projev. Celkový přednes se z tohoto důvodu může prodloužit až o polovinu, je proto potřeba počítat s dostatečným časovým prostorem. Konsekutivní tlumočení zároveň není možné využít v případech, kdy se na akci hovoří třemi a více jazyky.

U simultánního tlumočení se jedná o souběžné tlumočení převážně v kabině. Výhodou tohoto tlumočení oproti konsekutivnímu je nepřerušený přenos informací a plynulost projevu, která umožňuje posluchačům lépe se orientovat v obsahu sdělení.

Proto rozhodující při volbě formy tlumočení nejsou jen náklady na tlumočníka, ale i důležitost akce, plynulost programu, počet účastníků a prostorové možnosti.

Jaká jsou specifika tlumočení v zahraničí?

Pokud tlumočení probíhá v zahraničí, vyčleňte si dostatečný časový prostor na celkovou organizaci. Počítejte s tím, že z tlumočníka se stane účastník jednání či konference a měl by být zahrnut do organizace akce.

Náklady spojené s dopravou a ubytováním tlumočníka nejsou zpravidla součástí základní tlumočnické  sazby. Tlumočníkovi náleží odměna za odpracované hodiny, má také nárok na pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravu. Berte v potaz, že  tlumočník je k dispozici po celou dobu trvání akce včetně příjezdu a odjezdu a jeho čas strávený na cestě a mimo zasedací místnost je ceněn obdobně jako je to např. u konzultantů či právníků.

V odměně tlumočníka je také zohledněna příprava před samotnou akcí, která je důležitou součástí jeho práce. Aby byla opravdu kvalitně odvedena, musí být tlumočník obeznámen s obsahem přednášek, referenčními materiály a programem. Až 40 % úspěchu jeho práce  závisí na kvalitě zpracování podkladů a jejich včasném dodání. Věnujte náležitou pozornost  dodání podkladů v dostatečném časovém předstihu a nepodceňujte nutnou přípravu tlumočníka. Pokud nastane situace, že například některý z řečníků začne číst projev, který tlumočník nikdy neviděl, nemá téměř žádnou šanci, aby čtení stíhal tlumočit.

Jak správně vybrat tlumočníka?

Obraťte se na některou z překladatelských agentur, sdělte jí svá přání a požadavky a poraďte se o možnostech. Agentura poskytuje profesionální tlumočníky a díky svým zkušenostem navrhne nejvhodnější řešení pro konkrétní akci. Solidní dodavatel se postará i o zajištění tlumočníkovy dopravy a ubytování a vám tím ubere spoustu starostí.

Překladatelskou agenturu vybírejte nejen podle ceny,  ale i dle referencí a šíře tlumočnického servisu. Za kvalitní agenturu hovoří spokojení zákazníci. Nebojte se ověřit profesionalitu služeb u těch, kteří jich již využili. Zjistíte, že investice do prověřeného dodavatele se vám určitě vyplatí.

Autorka je manažerkou překladů a tlumočení jazykové agentury Channel Crossings.

 

Přidat komentář