Jak na jazykové mutace webových stránek

Možná jste při procházení statistik přístupů zaznamenali, že někteří návštěvníci na váš web přicházejí ze zahraničí. Pokud tyto přístupy tvoří více než 20 % z celkového počtu návštěvníků, měli byste zvážit překlad, nebo lépe – lokalizaci vašeho webu do cizího jazyka.

Jak se liší lokalizace od překladu?

Lokalizace webových stránek znamená převedení obsahu webových stránek do cílového jazyka překladatelem (rodilým mluvčím nebo bilingvním mluvčím). Důvodů může být několik, například rozšíření působnosti do konkrétní země, zpřístupnění obsahu cizincům v České republice nebo potenciálním zákazníkům ve více zemích světa. Je-li například 30 % vašich návštěvníků z Německa nebo Rakouska, můžete po vytvoření německé lokalizace zaznamenat zvýšený počet konverzí (procento návštěvníků, kteří provedli požadovanou akci).

Adaptace obsahu pro zahraniční zákazníky

Ačkoliv jsou automatické překladače lákavou a snadnou variantou, nemají nic společného s profesionální lokalizací, u které jde především o zachování původní myšlenky a její adaptace pro cílového čtenáře co nejsrozumitelnějším způsobem. Zjednodušeně řečeno, cílový čtenář by neměl být zmaten nejasnými formulacemi nebo nezvyklým stylem, ani by neměl na webových stránkách marně hledat tlačítko, které je zvyklý používat. Velkou roli hrají také např. registrační formuláře, které by neměly obsahovat žádné položky navíc, ani by v nich neměly žádné chybět.

Někdy může chybná lokalizace způsobit i nehodu. V roce 1999 došlo k havárii sondy Mars Climate Orbiter z důvodu chybného převodu anglických měrných jednotek na metrické. Kvůli této chybě se sonda namísto plánovaných 140 až 150 km dostala do vzdálenosti pouhých 57 km od povrchu planety. Atmosféra (ač řídká) ji spálila už někde mezi 80 až 90 km od povrchu.

Jak lokalizaci zadat?

Důležitým momentem je tvorba zadání pro překladatele. „Přeložte nám webové stránky“ vás asi napadne jako první, ale je potřeba si před zadáním ujasnit několik věcí. Těmi jsou:

  1. jaká je cílová skupina: potřebujete oslovit více trhů (internacionalizace) nebo některý konkrétní (lokalizace)
  2. jaký je účel jazykové mutace (má prodat, vyzývat k jiné akci, nebo jen informovat)
  3. jaká je věková skupina návštěvníků
  4. co vše je potřeba lokalizovat: např. ceny, kontaktní údaje, právní předpisy u obchodních podmínek apod.
  5. zda mají být texty jazykových mutací optimalizovány pro vyhledávače

Pokud sami pochopíte, co jsou vaše priority, dobrý překladatel by měl být schopen na základě vašich konkrétních požadavků navrhnout plán lokalizace webových stránek, který je v souladu s vašimi obchodními cíli.

Překladatel na volné noze nebo překladatelské studio?

Většina překladatelů nebo překladatelských studií má vlastní portfolio, nahlédnutí do něj je tedy dobrým způsobem, jak si ověřit kvalitu překladů textů. Většinou je zadání práce překladatelskému studiu o něco nákladnější, avšak studia většinou dávají garanci přesnosti a srozumitelnosti jazykových mutací pro cílové zákazníky.

Obecně vzato, najmout překladatelské studio na lokalizaci vašich webových stránek se vyplatí tehdy, pokud by tato investice znamenala rozšíření vaší působnosti, které k vám přivede více zákazníků.

Autor je provozovatelem jazykové agentury Abiturient.cz.

 

Přidat komentář