Jak správně zadávat překlad

V současné době, kdy většina velkých společností i malých firem obchoduje se zahraničními partnery, narůstá nutnost komunikace v cizím jazyce. Pokud komunikaci nezvládnou sami zaměstnanci, jsou osloveny většinou překladatelské agentury a překladatelé, aby společnostem a firmám pomohli a vyhotovili pro ně písemné překlady z nejrůznějších oblastí.

Aby se firma „nespálila“ a obdržela co nejkvalitnější překlad
odpovídající zdrojovému textu, je nutné přesně definovat a specifikovat
účel použití překladu. Z naší praxe bychom Vám rádi poradili, jak
efektivně zadávat překladatelské projekty, ať už u agentury či u
jakéhokoliv překladatele.

Před zadáním zakázky si zodpovězte několik dotazů a zvažte několik důležitých aspektů.

1. Je překlad skutečně nutný?

Před zadáním překladu se pečlivě rozhodněte, zda je skutečně nutné nechat přeložit celý (mnohdy několikasetstránkový) dokument. Nechejte přeložit jen ty nejnutnější části a vypusťte informace, které jsou jen jakousi „omáčkou“ a mohly by působit dokonce kontraproduktivně. Uvědomte si také, že kupříkladu použitím správných piktogramů a obrázků ušetříte nejen peníze za překlad, ale rovněž jimi zaujmete své obchodní partnery a v případě reklamních letáčků a propagačních materiálů také své potenciální klienty.

2. Nenechte se unést krásou, ale i spletitostí zdrojového jazyka

Pokud si chcete nechat přeložit text z českého jazyka do jakéhokoliv jiného, vyvarujte se používání typických českých obratů, slovních hříček a rádobyvtipných narážek. Je-li to nutné, ponechejte ve zdrojovém textu jisté místní rysy, ale pečlivě je prokonzultujte s oddělením, které má na starosti úpravy dokumentů pro zahraniční partnery.

3. Výběr dodavatele aneb za kolik kdo překládá

Pokud se neumíte rozhodnout, u které agentury či překladatele zakázku zadáte, udělejte si průzkum. Prvotním zdrojem by mělo být doporučení Vašich známých, přátel, či dokonce obchodních partnerů. Vyhledejte si na internetu na oborových serverech dodavatele překladatelských a tlumočnických služeb a oslovte je s poptávkou. Soukromé překladatele i agentury působící v ČR najdete např. v Registru překladatelských firem, kde Vám výběr usnadní množství ověřených recenzí od zákazníků.

Nechejte si zaslat reference či ukázky prací. Oprostěte se však od skutečnosti, že společnost, která je obecně známá a působí na trhu již řadu let, nutně musí být Vaší první volbou.

4. Sdělte agentuře či překladateli účel překladu

Nezapomeňte překladatelskou agenturu či překladatele informovat, k čemu má překlad sloužit. Jen tak obdržíte co nejkvalitnější výstup, čili překlad, který zaujme a osloví příslušnou cílovou skupinu. Uvědomte si, že text určený „pro informaci“ není totéž, co text určený k reprezentaci společnosti.

5. Buďte nápomocni při překladu

Zadáním překladu do agentury celý proces neskončil. Kvalitní překladatelskou agenturu poznáte, mimo jiné, i tak, že Vás bude v průběhu překladu Vašich dokumentů kontaktovat s požadavky na doplnění informací či osvětlení určitých pojmů. Dobrý překladatel totiž nejdříve celý text zanalyzuje a teprve poté jej začne překládat. Nechápejte to jako známku toho, že překladatel není kvalifikovaný, pokud má neustále nějaké dotazy. Buďte nápomocni a snažte se pomoci, jak nejlépe můžete. Jen tak získáte kvalitní překlad, v němž Vám Vaši zahraniční partneři nevytknou nejmenší chybičku či nedorozumění.

6. Cena překladu

Cena za překlad se běžně účtujte za 1 normostranu, což je 1800 znaků na stránce včetně mezer. Některé překladatelské agentury účtují cenu za zdrojové slovo. Výhodou je, že tak většinou víte hned, kolik ve finále zaplatíte. Cena za překlad může být nízká, ale i vysoká. Vysoká cena nemusí být nutně zárukou kvality, nízká cena nemusí znamenat, že kvalita překladu bude mizerná. Přesto si uvědomte, že pod určitou cenou stěží získáte překlad, který očekáváte. Při volbě dodavatele překladatelských služeb mějte na paměti, kolik času jste strávili vývojem produktů či služeb, které chcete v zahraničí nabízet. Nemáte-li dostatek prostředků na zaplacení kvalitního profesionálního překladu, zvažte, zda jste skutečně připraveni vstoupit na zahraniční trh.

 

Přidat komentář