Hygienické minimum pro tlumočníky

Předsedkyně Jednoty tlumočníků a překladatelů, paní Amalaine Diabová, ve svém příspěvku komentuje základní pravidla pracovní a duševní hygieny, která jsou nezbytná pro poskytování kvalitních tlumočnických služeb.

Hygienické minimum

Struktury Evropské unie odčerpaly velký podíl profesionálů z našich oborů. Část se nastálo přesunula do úřadů EU, část každý týden do Bruselu dojíždí a část pracuje na překladech EU z domova.

Domácí trh se tím ale nezmenšil. Čeští zákazníci potřebují stále stejné množství překladů a tlumočení, tak jako v dobách, kdy všichni tlumočníci a překladatelé seděli doma a byli k dispozici. V některých jazykových kombinacích tudíž vznikl veliký převis poptávky nad nabídkou. Zdálo by se vám logické, že si čeští tlumočníci a překladatelé začnou více vážit sami sebe, začnou si připadat vzácnější, začnou si vybírat? Naopak, vážení přátelé! Čím méně tlumočníků a překladatelů působí na trhu, v tím horších podmínkách mají, zdá se, pracovat.

Pozor na „šetrné“ agentury

Při simultánním tlumočení musí být v kabině dva tlumočníci, zejména u celodenních a déletrvajících intenzivních akcí. Jelikož na trhu zbylo málo zkušených konferenčních tlumočníků, občas jich nelze sehnat dost na obsazení celé akce. V takovém případě je nutné sáhnout i po méně zkušených tlumočnících. Oni se to také musí někde naučit a teď je vhodná příležitost. Nováček může podat velmi dobrý výkon. Ale nikdo nemůže podat dobrý výkon, když bude unavený. Už slyším blazeované hlasy některých jedinců, „to je blbost, oni s tím střídáním nadělají, nejsem bábovka.“ Tak těm doporučuji, aby si jednou vzali do kabiny magnetofon a nahráli svůj výkon ráno hned na začátku, chvíli před obědem a pak v půl páté večer. Až si to poslechnou, pochopí, o čem mluvím. Nebo aspoň doufám, že něco pochopí.

Nedávno jsem dostala oběžník od Rodericka Jonese, vedoucího českých tlumočníků v Evropské komisi, kde nás právě vyzýval, ať nenecháváme nikdy kolegu tlumočit moc velký kus bez přestávky a tam psal mj.: „Vědecký výzkum práce tlumočníků ukázal, že zkušený simultánní tlumočník pracuje méně dobře po průměrně 35 minutách. Stejný tlumočník si je vědom, že je unavený a že pracuje hůře, po průměrně 45 minutách. To znamená, že existuje velice nebezpečné „okno“ 10 minut, kdy zřejmě pracujeme podprůměrně, aniž bychom si to uvědomovali!

Je rozdíl mezi vlastními pocity a skutečností. Ani zkušený simultánní tlumočník netlumočí dobře po více než půl hodině.

Buďte kolegiální

Pak jsem také slyšela argument ekonomický: „V našem kraji je práce málo, tak jsem rád, že mám aspoň nějaký kšeft a přece si nepustím do rajónu konkurenci“. Bohužel, to že někdo má práce málo, mu ještě nedovoluje dělat ji špatně.

V civilizovaných zemích platí úzus, že všichni zúčastnění na akci dodržují normy společenského chování, a tak se nic nestane a vše je v pořádku. Ano, navenek. Nesmíme se však nechat zmást. To, že kabina tiše hučí a v sále je ospalý klid, neznamená, že je tlumočení dobré.

Posluchač – objednavatel – nemusí ani poznat, že je tlumočení špatné. Může se domnívat, že simultánní tlumočení je prostě těžké a že jeho pocit nepohodlí pramení ze samotné podstaty této „neosobní“ techniky. V tom však tkví riziko, že příště už nikdo tlumočnickou kabinu neobjedná. Buď si zvolí tlumočení konsekutivní v naději, že když na sebe s tlumočníkem vidí a je víc času, mohou posluchači tlumočníka opravovat (což je krajně nepříjemné) anebo prostě zavede, že propříště se bude mluvit anglicky a „aspoň si budeme konečně rozumět“.

Jinými slovy, kdo špatně tlumočí, zmenšuje trh. Tím si nejen přivodí hromy a blesky od kolegů, ale hlavně se časem sám připraví o práci bez ohledu na svou cenovou politiku. Jak říká kolega Staša, „zákazník si neobjedná tlumočení, protože je ve slevě, ale protože se potřebuje domluvit“. Ani velmi laciné špatné tlumočení nikdo nechce.

Základem je dostatečný odpočinek

Základem úspěchu je dostatek odpočinku, aby se člověk dokázal maximálně soustředit. To nejlepší, co mohu pro zákazníky udělat, je jít před akcí brzo spát a pak se po krátkých úsecích 15 až 30 minut střídat s kolegou v kabině. Jedině tak člověk může tlumočit v pohodě – a pohoda je padesát procent úspěchu.

(Převzato z časopisu Jednoty tlumočníků a překladatelů ToP , redakčně kráceno).

 

Přidat komentář