Studijní zahraniční pobyty

Studijní zahraniční pobyty
Dnešní uspěchaný svět vyžaduje komunikaci na mezinárodní úrovni. Proto je nutné mít skvělé jazykové znalosti jak ústní, tak písemné. A se vstupem do Evropské Unie toto pro nás platí dvojnásob. Dobré zkušenosti s tuzemskými kurzy jsou vítány, ovšem nejsnazším a nejproduktivnějším způsobem je studijní pobyt v zemi, jejíž jazyk chceme nejlépe ovládat.

Hygienické minimum pro tlumočníky

Hygienické minimum pro tlumočníky
Předsedkyně Jednoty tlumočníků a překladatelů, paní Amalaine Diabová, ve svém příspěvku komentuje základní pravidla pracovní a duševní hygieny, která jsou nezbytná pro poskytování kvalitních tlumočnických služeb.

Certifikát kvality CEPRES:2007

Certifikát kvality CEPRES:2007
Rozhovor s Josefem Vencem, jedním z tvůrců nové certifikace překladatelských služeb CEPRES:2007. Certifikát CEPRES je označován za revoluci na překladatelském trhu – měl by pomoci klientům konečně rozeznat seriozní a kvalitní překladatelskou agenturu.

Soutěž mladých překladatelů

Soutěž mladých překladatelů
U příležitosti 50. výročí Římské smlouvy pořádá Evropská komise soutěž, jejímž smyslem je dát studentům příležitost vyzkoušet si, co obnáší práce překladatele. Sedmnáctiletí studenti budou mít za úkol přeložit krátký text a 27 nejlepších, tj. jeden z každého členského státu, vyhraje dvoudenní zájezd do Bruselu pro dvě osoby. 

Jak spolupracovat s tlumočníkem

Jak spolupracovat s tlumočníkem
Jednota tlumočníků a překladatelů vydala pro širokou veřejnost a především pro klienty tlumočnických služeb příručku TLUMOČENÍ A JAK NA TO aneb Chcete, aby vám rozuměli posluchači (a spolu s nimi i tlumočníci)? Přinášíme ukázky toho, co by klient měl o tlumočení vědět.

Pozvánka pro tlumočníky a překladatele

Pozvánka pro tlumočníky a překladatele
Ve dnech 3. a 4. listopadu proběhne desátý ročník největší specializované akcepro tlumočníky a překladatele v ČR – Jeronýmovy dny. Překladatelé atlumočníci zde mohou získat nejen informace, ale i zajímavé„jeronýmské“ slevy na představené produkty.

Elektronický časopis pro učitele němčiny

Elektronický časopis pro učitele němčiny
IIK (Institut für internationale Kommunikation) Düsseldorf poskytuje učitelům německého jazyka internetový servis v podobě e-mailového časopisu, který je možné zdarma objednat přes internet a poté pravidelně dostávat prostřednictvím elektronické pošty.

Zvládání náročných překladů

Zvládání náročných překladů
Každý, kdo se zabývá překlady, je denně konfrontován s potřebou vyhotovit překlad v maximální kvalitě – a co nejrychleji. Tento rozporuplný trend, který se v překladatelské praxi stále výrazněji prosazuje, se stal „leit“ motivem již čtvrté překladatelské konference.

Studium pro tlumočníky a překladatele

Studium pro tlumočníky a překladatele
Již desátý rok Právnická fakulta UK ve spolupráci s Komorou soudních tlumočníků pořádá doplňkové studium pro (soudní) překladatele a tlumočníky v oblasti práva.

Jazykové školy a www.Jazykovky.cz

Jazykové školy a www.Jazykovky.cz
Již od samého začátku spolupracujeme s projektem databáze jazykových škol a agentur www.Jazykovky.cz. Jsme rádi, že můžeme nyní oznámit, že tento projekt kromě nás oceňují čtenáři i samotné jazykové školy. V květnu portál zaznamenal rekordní příliv návštěvíků, a to téměř 190 000 návštěv měsíčně a 1 400 000 shlédnutých stránek !