Elektronický časopis pro učitele němčiny

IIK (Institut für internationale Kommunikation) Düsseldorf poskytuje
učitelům německého jazyka internetový servis v podobě e-mailového
časopisu, který je možné zdarma objednat přes internet a poté
pravidelně dostávat prostřednictvím elektronické pošty.

 

Infobrief Deutsch als Fremdsprache – e-mailový časopis pro učitele německého jazyka

Časopis se jmenuje Infobrief Deutsch als Fremdsprache (E-DaF-Info) a obsahuje krátké články, tipy a rady týkající se výuky německého jazyka. Především zde ale nalezneme odkazy na internetové stránky, s nimiž je možné pracovat přímo v hodinách či s jejich pomocí hodiny připravit. Často se jedná o velmi cenné adresy, které poskytují nepřeberné množství podnětů a materiálů pro zajímavou a poutavou výuku.

Obsah – aktuality, recenze, slovníky

Část časopisu je vždy tematicky spjata s aktuálními událostmi, jde tedy zejména o odkazy na stránky týkající se aktuálních reálií německy mluvících zemí (mistrovství světa ve fotbale pořádané v letošním roce v Německu, současní zpěváci či herci německy mluvících zemí, volby do německého parlamentu, pravopisná reforma, Oktoberfest, výročí narození či úmrtí slavných osobností německy mluvících zemí apod.). Dále zde nalezneme stránky informující o tištěných či webových časopisech a publikacích vztahujících se k výuce němčiny , recenze nových učebnic německého jazyka a dalších doplňkových materiálů, odkazy na on-line slovníky nejrůznějších typů (slovníky výkladové, obrázkové, překladové atd.), stránky nabízející stovky gramatických či lexikálních cvičení (které lze použít v hodinách či na ně odkázat studenty) i stránky poskytující materiál pro rozvoj všech řečových dovedností.

Velmi cenným odkazem devátého čísla letošního roku byla například webová adresa www.vorleser.net, na níž nalezneme stovky textů německé literatury nejen v psané podobě, ale také ve formě zvukové, kterou je možné ve formátu mp3 zdarma stáhnout a použít ve výuce či opět dát k dispozici studentům pro samostatnou domácí práci.

Dalšími body jsou nejrůznější diskusní fóra, kde je možné si s kolegy z celého světa vyměnit zkušenosti, dále zde nalezneme aktuální informace o stipendiích, projektech, konferencích apod.

Vzhled, archivy, www adresa 

Časopis vypadá na první pohled nezajímavě a nudně, neboť jde jen o prostý text proložený webovými odkazy, učitelé by se tímto faktem však neměli nechat odradit, neboť po obsahové stránce se jedná o velmi dobrou pomůcku jak pro výuku, tak pro rozšíření vlastních obzorů.

Starší čísla lze v internetovém archívu bez problémů vyhledat.

Adresa, na které je možné si internetový časopis objednat: http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/infodienst/

Autorka je redaktorkou portálu http://cizi-jazyky.blogspot.com.

Další zajímavé materiály ke studiu i výuce němčiny hledejte v rozcestníku Němčina OnLine.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář