Zvládání náročných překladů

Každý, kdo se zabývá překlady, je denně konfrontován s potřebou
vyhotovit překlad v maximální kvalitě – a co nejrychleji. Tento
rozporuplný trend, který se v překladatelské praxi stále výrazněji
prosazuje, se stal „leit“ motivem již čtvrté překladatelské konference.

Konference, kterou uspořádala jazyková agentura Channel Crossings ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP), se konala 25. května 2006  v Malém tanečním sále Slovanského domu v Praze.

Komprese času

„Překladatelský projekt lze zkazit všemi možnými způsoby,“ varují autoři brožurky Překlady a jak na to, kterou jako průvodce pro zadavatele překladů před časem vydala JTP. Krátké termíny na vyhotovení překladu pak v seznamu příčin jmenují na prvním místě.

Jak to ale udělat, aby pro expresní překlady neplatilo, že práce kvapná je málo platná? Jednou z krajních možností je zaměřit se na maximální urychlení vlastního překladatelského procesu. Druhým extrémem je snažit se získat na vyhotovení překladu co nejvíce času. V této souvislosti však Roman Čiviš (jednatel poradenské společnosti A TREND ) upozornil na neodmyslitelnou vlastnost moderní doby, která se označuje jako komprese času. „Na co měli naši předkové týdny nebo dny, naši otcové dny a hodiny, tak po nás se chce, abychom to udělali ihned,“ předznamenal směr dalšího uvažování.

Pokud přijmeme fakt, že neliterární překlady pro komerční klienty budou téměř vždy vyžadovat expresní zpracování, je namístě se jednak smířit s tím, že výsledným produktem mohou být pouze tzv. „přijatelné“ nebo „ještě přijatelné“ překlady, a jednak podniknout opatření, která co nejvíce sníží riziko odevzdání „nepřijatelného“ překladu.

Studentský syndrom

Fenomén pozdního zadávání práce vysvětlil Čiviš pomocí jevu zvaného studentský syndrom.
„Když si vzpomenete na svá studia, možná se vám vybaví několik studentů, kteří chodili na všechny přednášky a seminární práce odevzdávali alespoň dva týdny před termínem. Určitě si ale vzpomenete na ostatní, kteří si přednášky kopírovali a na zkoušky se začali učit noc předem,“ připomněl Čiviš. „Podle tzv. Paretova principu nepřímé úměrnosti je těch prvních pouhých 20 %, zatímco těch druhých 80 %. A zadavatelé překladu se určitě nezbavili studentského syndromu – 80 % z nich překlad zadá pozdě, protože jsou tak zvyklí,“ dodal.

Čím lépe, tím hůře

Paretovo pravidlo se odráží i v plánování firemních projektů. „Za 20 % času bývá hotovo 80 % práce“, upozornil Čiviš. Na začátku projektu proto bývá spousta času, ale na konci se zjistí, že je např. potřeba něco přeložit – a úkol se zadá na poslední chvíli. Trénovaný překladatel v takové situaci zpravidla zvládne svoji běžnou denní normu o něco rychleji. Čím je ale překladatel lepší a rychlejší, tím je na tom paradoxně hůře. „Když něco zvládnete přeložit místo za osm hodin za šest, tak příště je šest hodin standard,“ varoval Čiviš.

Při řešení každého projektu včetně překladatelských zakázek je nutné brát v úvahu tři faktory, které ovlivňují výsledek – čas, kvalitu a cenu. „Ačkoli jsou tyto faktory vzájemně provázané,“ řekl Čiviš, „chce se po nás, abychom pracovali rychle, kvalitně a levně“. Je tedy nutné snažit se naučit partnery včetně klientů, aby si času překladatele více vážili. Jedním ze způsobů „výchovy klienta“ je i odmítnutí zakázky. „Tuto metodu volím především tam, kde by nesmyslně krátkým termínem na překlad trpělo mé okolí doma i na fakultě,“ prozradila lingvistka Ústavu translatologie UK Naděžda Abdallaová. Schopnost říci ne také zároveň znamená, že máme jasno v tom, co chceme. „Kdo neví, co chce, musí brát, co je,“ shrnul Čiviš.

Přijetí expresního překladu by proto mělo předcházet pečlivé zvážení vlastní odpovědnosti.

Obsah a záměr překladu

Další oblastí, kde může překladatel ztratit nebo ušetřit čas, je volba a užití vlastní překladatelské strategie. „Bohužel, existuje taková představa,“ řekla Abdallaová, „že hlavním problémem překladu je odborná terminologie, a pokud tento problém nějakým způsobem vyřešíme, máme vyhráno. Podle mého názoru terminologie není největší problém.“ Problémem naopak často bývá pochopení toho, co termín vlastně označuje, a ověření způsobu, jakým se výraz chová v kontextu, s jakými dalšími slovy se nejčastěji objevuje a jaké má stylistické charakteristiky. Překladatel musí mít neustále na paměti, že odlišné jazykové systémy používají také odlišné vyjadřovací prostředky, a měl by být s těmito odlišnostmi, tj. neekvivalencemi, dostatečně obeznámen.

Dobrý překladatel musí překládat nejen obsah, ale i záměr textu, a to bez ohledu na to, kolik času má na překlad k dispozici. „Překladatel by měl vědět o nejčastějších stylistických chybách, aby se například dlouhým nominálním vazbám v češtině vyhýbal naprosto automaticky. Zautomatizování nezbytných posunů, které si vyžadují neekvivalence mezi jazyky, urychluje práci,“ zdůraznila Abdallaová.

Specializace vs. „renesnační typ“ překladatele

Nejbezpečnější přístup z hlediska překladatele je, když se specializuje na několik málo odborností, které sleduje i v době, kdy zrovna nepřekládá. „Nevěřím, že někdo dokáže překládat cokoli. Když se zaměříme na dvě až tři odbornosti, tak urychlíme ten proces tím, že nebudeme nad každým překladem objevovat Ameriku,“ řekla Abdallaová.

Na druhou stranu ale není vždy možné překládat pouze texty z úzce vymezené oblasti. „Pokud jste překladatelem ve firmě, musíte tam překládat všechno,“ uvedla Romana Tomasová, ředitelka pro firemní komunikaci společnosti Central European Media Enterprises. „To znamená že musíte ovládnout obory od financí přes marketing po lidské zdroje. Například překlad business plánu obsahuje specifickou terminologii z mnoha různých oborů,“ doplnila.

Moderní překladatel dnes čelí mnoha výzvám – musí umět efektivně řešit více úkolů najednou, do hloubky ovládnout nemálo počítačových programů a musí být zároveň schopen vnímat řadu oborů a být dostatečně aktivní a zvídavý po celou dobu své překladatelské kariéry. „Moderní překlad vyžaduje renesanční typ překladatele,“ shrnula Tomasová svoje poznatky z firemní praxe.

Autor je manažer sekce Překladů a tlumočení
jazykové agentury Channel Crossings.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář