Soutěž mladých překladatelů

U příležitosti 50. výročí Římské smlouvy pořádá Evropská komise soutěž, jejímž
smyslem je dát studentům příležitost vyzkoušet si, co obnáší práce
překladatele. Sedmnáctiletí studenti budou mít za úkol přeložit krátký text a 27 nejlepších, tj. jeden z každého členského státu,
vyhraje dvoudenní zájezd do Bruselu pro dvě osoby. 

Jak bude soutěž probíhat?

Sedmnáctiletí studenti budou mít za úkol přeložit krátký text. Jazyk textu i jazyk, do kterého budou překládat, si mohou zvolit sami z 23 úředních jazyků Evropské unie.

Co se od studentů očekává 

"Rádi bychom vám nabídli příležitost vyzkoušet si, co to znamená být profesionálním překladatelem. Chceme po vás překlad, který byste psali pro mladé lidi vašeho věku tak, abyste jim pomohli porozumět zprávě psané v jiném jazyce.

Dobrý překlad by měl mít stejný účinek na čtenáře jako originál. Jestliže originál čtenáře rozesměje či mu dá chuť vyrazit do světa za novými zážitky, překlad by měl působit stejně. Překladem se rozumí správné pochopení významu textu v jednom jazyce a jeho následné vyjádření v jazyce druhém, přičemž je třeba dodržet gramatická a stylistická pravidla. 

Ohodnotíme vaše úsilí, zejména vaši schopnost správně používat výrazy vystihující nejlépe smysl originálu, plynně psát v jazyce vaší volby, celkovou čtivost a srozumitelnost vašeho překladu i nalezená tvůrčí řešení."

Co můžete vyhrát?

27 nejlepších překladatelů, tj. jeden z každého členského státu, vyhraje dvoudenní zájezd do Bruselu pro sebe a jednu dospělou osobu. V rámci pobytu se uskuteční slavnostní zakončení soutěže, na němž budou vítězové reprezentovat své školy a obdrží diplom od komisaře pro mnohojazyčnost Leonarda Orbana.

Kdy?

14. listopadu 2007 ve všech 27 členských státech.

Registrace probíhá prostřednictvím webové stránky http://ec.europa.eu/translation od 10. května do 15. června. Další informace naleznete v Pravidlech (pdf).

 

Další informace naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/translation/contest/index_cs.htm.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář