Studijní zahraniční pobyty

Dnešní uspěchaný svět vyžaduje komunikaci na mezinárodní úrovni. Proto je nutné mít skvělé jazykové znalosti jak ústní, tak písemné. A se vstupem do Evropské Unie toto pro nás platí dvojnásob. Dobré zkušenosti s tuzemskými kurzy jsou vítány, ovšem nejsnazším a nejproduktivnějším způsobem je studijní pobyt v zemi, jejíž jazyk chceme nejlépe ovládat.

Zahraniční zkušenosti nám přinesou mnoho pozitivního: zbavíme se jazykových bariér; je to základ pro naši profesi, pro nyní tak žádané sebevědomí, pro vytvoření přátelských kontaktů.

Český jazykový trh nabízí spoustu možností studia v zahraničí pro děti i dospělé, studenty, manažery, odborníky. Některé školy a agentury se specializují na určitou zemi, kde mají vytvořeny stálé a fungující kontakty, další nabízejí studia ve větším počtu různých zemí, servis je ovšem zajištěn též. Dostupnost asistentů se ale může různit, je dobré se na ni informovat předem.

Tento článek je pouze návodem k postupu při výběru agentury. Přesto je otázek k zamyšlení mnoho a zodpovědný potenciální student si jich ještě mnoho vymyslí. Určitě u nás existuje taková agentura, která uspokojí i náročné klienty se všemi jejich požadavky. Její výběr je velmi důležitý; věnujte přípravě ke kontaktu i přímému kontaktu s ní maximální pozornost i čas. Vyplatí se to.

Parametry výběru

Který jazyk v zahraničí studovat – to víme hned od počátku. Pro další výběr agentury, které se se svým studiem a pobytem svěříte, je nutné si ujasnit další požadavky.

Například:

  • Druh kurzu a cíl, kterého chceme dosáhnout (všeobecné, odborné vzdělání).
  • Místo, kde chci studovat (velkoměsto, malé městečko, akademická půda).
  • Klima (bude se mi dobře studovat tam, kde je běžná teplota 40° C či více, nebo je lepší podnebí, na které jsme zvyklí?).
  • Počet a věk studentů ve třídě.
  • Místo a druh ubytování (rodina, kolej, hostel, jedno či více lůžkový pokoj).
  • Délka kurzu, jeho intenzita, počty lekcí i jejich délka, která se pohybuje od 45 do 60 minut. Je nutné si pro vlastní dobrý pocit ze studia naprosto otevřeně přiznat svou vlastní pokročilost – na internetových stránkách různých agentur najdete přesná specifika.
  • Jaký servis od agentury požaduji? Dokážeme si některé formality vyřídit sami či potřebujeme zařídit vše od případného víza, cestovního pojištění, dopravy a ubytování? A jak se jistí samotná společnost, které svěříte do rukou pár týdnů svého života (či jí svěřujete své dítě)?

Sledujte Nazkušenou.cz, kde je studium v zahraničí hlavním tématem článků.

Přidat komentář