Zkoušky IESOL a ISESOL akreditovány QCA

Zkoušky IESOL a ISESOL akreditovány QCA
Od letošního července mají čeští studenti větší šanci získat práci v anglicky mluvících zemích, dostat se na vysokou školu do Velké Británie či získat na studium anglické stipendium. Cestu jim ulehčí nová akreditace pro mezinárodní zkoušky angličtiny City & Guilds. 

Zkouška SAT ke studiu v USA

Zkouška SAT ke studiu v USA
Zkouška SAT slouží k ověření studijních předpokladů u uchazečů o studium na vysoké škole ve Spojených státech amerických. Informace o SAT ale mohou být zajímavé rovněž pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak probíhá přijímací řízení v USA a na čem je založeno.

GRE – Zkouška pro studium v USA

GRE - Zkouška pro studium v USA
GRE (Graduate Record Examination) je americká zkouška, která je obvykle vyžadována při přijímacím řízení do většiny (post)graduálních programů (programy Master a PhD.) na univerzitách v USA, ale i jinde. Školy tento test vyžadují jak od amerických, tak od zahraničních uchazečů.

ILEC – Právnická jazyková zkouška

ILEC - Právnická jazyková zkouška
Řada institucí, jazykových škol a jazykových agentur nabízí výuku právnické angličtiny či angličtiny pro právníky. Nabízejí však tyto instituce kvalitní, relevantní výuku, která rozšíří studujícím znalosti odborné právní terminologie a prohloubí jazykovou kvalifikaci právníků?

Seminář ACE pro učitele

Seminář ACE pro učitele
Od února 2007 působí nově otevřené akreditované centrum zaměřené na mezinárodní zkoušku z metodiky výuky anglického jazyka City & Guilds ACE – Access Certificate in English Language Teaching. Tímto centrem se stala Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MUNI v Brně.

Mezinárodní zkouška pro učitele angličtiny

Mezinárodní zkouška pro učitele angličtiny
Otázka dosažení žádané kvalifikace učitelů anglického jazyka je stále předmětem diskuzí odborné i laické veřejnosti. S nedostatkem kvalifikovaných učitelů se potýkají jak státní školy, tak i soukromé a jazykové školy. Na mnoha institucích vyučují lektoři, kteří ovládají jazyk na patřičné úrovni, mnohdy po pobytu v zahraničí, ale neabsolvovali žádné pedagogické a metodické studium.

Příprava na Cambridgeské zkoušky

Příprava na Cambridgeské zkoušky
Připravujete se na složení Cambridgeských zkoušek FCE, CAE či CPE? Potřebujete vzorové testy na přípravu a nevíte, kde je sehnat tak, aby to moc nestálo? Máme pro vás tip na stránky, kde je naleznete zdarma.

Spuštění nového Revised GRE® zrušeno

Spuštění nového Revised GRE® zrušeno
ETS zrušilo své plány na spuštění nové „revised“ verze testů Graduate Record Examinations (GRE). Zkouška je vyžadovaná při přijímacím řízení do většiny navazujících programů Master`s a Ph.D. na univezitách v USA.

Italština: Certifikáty CILS

Italština: Certifikáty CILS
CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – Certifikát z italštiny jako druhého jazyka měří a hodnotí úroveň studentovy pokročilosti v italském jazyce. Je užitečným dokladem pro ty, kteří budou v denním kontaktu s mluvčími italštiny v práci či při studiu, i pro ty, kteří chtějí pouze osvědčení o dosažené úrovni v italském jazyce. 

Španělština – Certifikáty DELE

Španělština - Certifikáty DELE
Diplomy DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) jsou mezinárodně uznávaným oficiálním dokladem potvrzujícím úroveň znalosti španělštiny jako cizího jazyka. Uděluje je Institut Cervantes jménem španělského Ministerstva vzdělání a vědy.