Spoken English Test for Business (SETB)

Spoken English Test for Business (SETB)
SETB je mezinárodně uznávaná kvalifikace, která testuje ústní dovednosti v kontextu obchodní angličtiny. Rozvíjí a hodnotí obecné a specifické jazykové dovednosti v celé řadě realistických profesních situací, které jsou vyžadovány na moderním pracovišti.

English for Business Communications (EBC)

English for Business Communications (EBC)
EBC je mezinárodně uznávaná zkouška zaměřená na testování moderní písemné obchodní angličtiny určené pro obchodní komunikaci.

Zkoušky IESOL a ISESOL akreditovány QCA

Zkoušky IESOL a ISESOL akreditovány QCA
Od letošního července mají čeští studenti větší šanci získat práci v anglicky mluvících zemích, dostat se na vysokou školu do Velké Británie či získat na studium anglické stipendium. Cestu jim ulehčí nová akreditace pro mezinárodní zkoušky angličtiny City & Guilds.

Zkouška SAT ke studiu v USA

Zkouška SAT ke studiu v USA
Zkouška SAT slouží k ověření studijních předpokladů u uchazečů o studium na vysoké škole ve Spojených státech amerických. Informace o SAT ale mohou být zajímavé rovněž pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak probíhá přijímací řízení v USA a na čem je založeno.

GRE – Zkouška pro studium v USA

GRE - Zkouška pro studium v USA
GRE (Graduate Record Examination) je americká zkouška, která je obvykle vyžadována při přijímacím řízení do většiny (post)graduálních programů (programy Master a PhD.) na univerzitách v USA, ale i jinde. Školy tento test vyžadují jak od amerických, tak od zahraničních uchazečů.

ILEC – Právnická jazyková zkouška

ILEC - Právnická jazyková zkouška
Řada institucí, jazykových škol a jazykových agentur nabízí výuku právnické angličtiny či angličtiny pro právníky. Nabízejí však tyto instituce kvalitní, relevantní výuku, která rozšíří studujícím znalosti odborné právní terminologie a prohloubí jazykovou kvalifikaci právníků?

Seminář ACE pro učitele

Seminář ACE pro učitele
Od února 2007 působí nově otevřené akreditované centrum zaměřené na mezinárodní zkoušku z metodiky výuky anglického jazyka City & Guilds ACE – Access Certificate in English Language Teaching. Tímto centrem se stala Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MUNI v Brně.

Mezinárodní zkouška pro učitele angličtiny

Mezinárodní zkouška pro učitele angličtiny
Otázka dosažení žádané kvalifikace učitelů anglického jazyka je stále předmětem diskuzí odborné i laické veřejnosti. S nedostatkem kvalifikovaných učitelů se potýkají jak státní školy, tak i soukromé a jazykové školy. Na mnoha institucích vyučují lektoři, kteří ovládají jazyk na patřičné úrovni, mnohdy po pobytu v zahraničí, ale neabsolvovali žádné pedagogické a metodické studium.

Příprava na Cambridgeské zkoušky

Příprava na Cambridgeské zkoušky
Připravujete se na složení Cambridgeských zkoušek FCE, CAE či CPE? Potřebujete vzorové testy na přípravu a nevíte, kde je sehnat tak, aby to moc nestálo? Máme pro vás tip na stránky, kde je naleznete zdarma. Možností, jak se učit anglicky online, je dnes nepřeberně, tady se ale věnujme čistě přípravě na cambridgeské zkoušky.  

Spuštění nového Revised GRE® zrušeno

Spuštění nového Revised GRE® zrušeno
ETS zrušilo své plány na spuštění nové „revised“ verze testů Graduate Record Examinations (GRE). Zkouška je vyžadovaná při přijímacím řízení do většiny navazujících programů Master`s a Ph.D. na univezitách v USA.