Mezinárodní zkouška pro učitele angličtiny

Otázka dosažení žádané kvalifikace učitelů anglického jazyka je stále předmětem diskuzí odborné i laické veřejnosti.
S nedostatkem kvalifikovaných učitelů se potýkají jak státní školy, tak
i soukromé a jazykové školy. Na mnoha institucích vyučují lektoři,
kteří ovládají jazyk na patřičné úrovni, mnohdy po pobytu v zahraničí,
ale neabsolvovali žádné pedagogické a metodické studium.

Na řešení tohoto zjevného deficitu aprobovaných učitelů angličtiny ve státním sektoru se zaměřují projekty typu JAME, JARO, MEJA či Brána jazyků, které nabízejí učitelům jazyků metodické a jazykové vzdělávání. Na pedagogických fakultách jsou otevírána kombinovaná studia jazykových oborů. Některými vzdělávacími institucemi jsou nabízeny i mezinárodní kvalifikace v oblasti metodiky, které umožňují svým držitelům i práci v zahraničí. Tyto kvalifikace (např.cambridgeské zkoušky TKT, CELTA, DELTA) jsou zaměřeny především na vzdělávání lektorů na jazykových školách.

Katedra anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně umožňuje od ledna 2007 získat zájemcům mezinárodní kvalifikaci v oblasti metodiky anglického jazyka Access Certificate in English Language Teaching (ACE).

Access Certificate in English Language Teaching

Tato kvalifikace byla vytvořena britskou vzdělávací institucí City & Guilds ve spolupráci s Katedrou jazyka a literárních studií ve vzdělávání Univerzity v Manchesteru UK. ACE je základní metodickou zkouškou pro učitele angličtiny. Klade důraz na komunikativní metodu výuky jazyka.

Zkouška je vhodná pro učitele angličtiny na jazykových školách, kteří potřebují prohloubit své didaktické dovednosti, doplnit a zlepšit svoji kvalifikaci. Dále je určena studentům jazykových oborů pedagogických či filozofických fakult, kteří chtějí získat mezinárodně uznávanou kvalifikaci v metodice výuky anglického jazyka.

Zkouška ACE je součástí skupiny jazykově orientovaných kvalifikací City & Guilds. Rozvíjí především didaktické dovednosti účastníků, ale při práci na svých pedagogických dovednostech účastníci prohlubují také jazykové a komunikační schopnosti.

Přípravný výukový program, který je součástí této kvalifikace kombinuje intenzivní vzdělávání formou seminářů s distančním studiem. Výukový program v jednotlivých modulech se opírá o detailně rozpracované výukové materiály vycházející z publikace How to teach English od autora Jeremy Harmera (Longman, 1998). 11 modulů kurzu se věnuje jak tématům metodickým (např. výuka receptivních dovedností, výuka produktivních dovedností, styly učení, plánování vyučovací hodiny, hodnocení, atd…), tak i tématům obecně jazykovým (např. jazykové systémy anglického jazyka).

ACE vychází z mezinárodních požadavků kladených na učitele anglického jazyka.

Skládá se ze dvou základních pilířů.

Teorie výuky jazyka

Prvním z nich je teorie výuky jazyka. Tento program je kombinací kontaktních hodin a prvků distančního vzdělávání (on-line kurz) v rozsahu 100 výukových hodin a je hodnocen formou závěrečného testu, který lze složit ve čtyřech stanovených termínech ročně.

Výuková praxe

Druhým pilířem je výuková praxe v rozsahu 50 hodin, která probíhá pod dohledem hlavního metodika kurzu a externího metodika City & Guilds. Tato část programu je hodnocena na dvou úrovních. Na konci kurzu kandidáti odevzdají portfolio prací a projektů, které vytvořili v průběhu kurzu. Dále jsou během vyučovací praxe průběžně hodnoceni metodikem kurzu a externím metodikem City & Guilds.

Doufejme, že by tato mezinárodní kvalifikace mohla přispět ke zlepšení kvality výuky anglického jazyka zejména na jazykových školách v České republice.

Více informací na stránkách PedF MUNI www.ped.muni.cz/weng.

Text byl publikován s laskavým svolením organizace City & Guilds.

Více o jazykových zkouškách z angličtiny hledejte na www.jazykovezkousky.cz. A v článku nejen o jazykových zkouškách z angličtiny.
Studijní materiály, testy a vše ke studiu angličtiny naleznete na portále Angličtina Online.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář