Zkouška SAT ke studiu v USA

Zkouška SAT slouží k ověření studijních předpokladů u uchazečů o
studium na vysoké škole ve Spojených státech amerických. Informace o
SAT ale mohou být zajímavé rovněž pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jak
probíhá přijímací řízení v USA a na čem je založeno.

Zkoušku SAT vytvořila a nabízí americká organizace College Board.
Tuto zkoušku pro přijímací řízení ovšem nevyžadují povinně všechny vysoké školy.

Pod názvem SAT se skrývají dva druhy zkoušek – obecný SAT Reasoning Test a SAT II: Subject Tests. Předmětové Subject Tests jsou vyžadovány jen výjimečně, obvykle pouze velmi výběrovými školami.

Obsah zkoušky

SAT Reasoning Test
Ověřuje obecné předpoklady. Zkouška má několik částí – Math, Critical Reading a od jara 2005 také Writing. Writing hodnotí schopnost vyjadřování písemnou formou. Critical Reading hodnotí schopnost porozumění čtenému textu a slovní zásobě v souvislostech. Matematická část ověřuje znalost řešení matematických úloh vyučovaných během středoškolského studia.
Zkouška trvá 3 hodiny 45 minut.

SAT Subject Tests
Ověřuje znalosti z vybraného oboru. Na výběr je 21 Subject Tests: English, Literature, U.S. History (formerly American History and Social Studies), World History, Mathematics Level 1, Mathematics Level 2, Biology E/M, Chemistry, Physics, Chinese with Listening, French, French with Listening, German, German with Listening, Spanish, Spanish with Listening, Modern Hebrew, Italian, Latin, Japanese with Listening, Korean with Listening.
Více informací po kliknutí na název předmětu na oficiálních stránkách SAT.

Forma zkoušky

SAT se testuje v papírové formě. Testovaný vybírá nejčastěji z několika (zpravidla pěti) možností odpovědí, z nichž jen jedna je správná, ale v matematické sekci existují i otázky, kde k výsledku musí dojít sám vlastním výpočtem.

U eseje student dostane přidělené téma, o kterém bude psát.

Testovací termíny a uzávěrky

SAT je možno skládat pouze v předem stanovených termínech. Testovací termíny bývají až šestkrát během školního roku, počínaje říjnem a konče červnem, obvykle v sobotu. Uzávěrky registrací končí zhruba pět týdnů před termínem. Konkrétní aktuální seznam testovacích termínů najdete na oficiálních stránkách a v bulletinu.

Cena testu

SAT Reasoning Test: USD 41.50 + International Processing Fee USD 21 = 62.50 

Subject Test: Cena závisí na druhu testu a počtu zvolených testů (jeden test stojí USD 8 resp. jazykový test s poslechem stojí USD 19 + k registraci na Subject Testy je vždy třeba připočítat základní registrační poplatek USD 18)

Registrace a placení

Na test se nelze registrovat a platit za něj v ČR (mimo Standby registraci, viz níže). Zájemci o složení testu se musí registrovat před stanovenou uzávěrkou pro každý termín přímo u americké testovací organizace. Za test se platí při registraci.

Registrovat se lze dvěma základními způsoby:

Online
Nejpohodlnější způsob přes oficiální stránky testu, ale možný pouze v případě, že můžete platit online pomocí platební karty.

Poštou
Zdlouhavější, protože je třeba připočítat čas nutný k doručení formuláře do USA, ale jediný možný způsob, pokud nemůžete platit kartou. K vyplněnému formuláři je třeba zároveň přiložit platbu. A to buď ve formě bankovního šeku v cizí měně nebo International Money Orderu (IMO). IMO vystavuje např. pobočka American Express v Praze. Šeky i IMO musejí být vystavené nejlépe v dolarech a splatné testovací organizaci College Board, Princeton, New Jersey, USA.

Standby registrace
Pokud uchazeč zmeškal uzávěrku, může ještě zkusit tzv. standby registraci. Pokud má testovací centrum dostatek místa a testových materiálů, pak může zájemce zaregistrovat na místě. Za standby registraci se platí poplatek navíc ve výši USD 36 (opět buď kartou nebo bankovním šekem či IMO).

Místo a den testu

V České republice se zkouška skládá na International School of Prague v Nebušicích. Škola ale neprovádí registrace (kromě standby), pouze administruje fyzické složení testu v testovacím termínu.

Předem zaregistrovaný uchazeč by měl od testovací organizace nejpozději dva týdny před testem obdržet tzv. Admission Ticket. Na testování je třeba donést spolu s Admission Ticket i platný identifikační průkaz – občanku nebo pas, dvě tužky (měkké, číslo 2) a gumu. Lze si vzít i kalkulačku.

Na místo je třeba dorazit obvykle před osmou hodinou ranní, pokud Admission Ticket neuvádí jinak.

Výsledky testu

Výsledkem testu je bodové skóre za každou část zkoušky v rozmezí 200-800 bodů. Celkové skóre představuje součet bodů za jednotlivé částí.

Na výpisu budou uvedeny budou rovněž tři podskóre – 20-80 za otázky ze sekce Writing a skóre 2-12 za esej (součet známek od dvou hodnotitelů eseje).

Uchazeč by měl obdržet výsledek v době mezi čtyřmi až osmi týdny po složení testu. V registračním formuláři může testovaný zadat také další příjemce výpisu skóre, např. školy, kam se hlásí. V základní ceně testu jsou čtyři instituce, za další výpisy se platí. Dodatečné výpisy lze za poplatek objednat také později.

Další informace 

Od zkouškového termínu v březnu 2005 se testuje nová verze SAT tzv. New SAT, který se liší od verze testované do té doby. Často kladené dotazy ke změnám, které test potkaly a které patří mezi největší za uplynulá desetiletí, si můžete stáhnout zde.

Kompletní informace o SAT najdete na http://www.collegeboard.com/ a v oficiálním bulletinu, který lze zdarma vyzvednout v Poradenském centru Fullbrightovy komise.

Informace a tipy k psaní esejí americkým způsobem naleznete v článku amerického studenta Bryce Aukera Americká esej – důmyslné mučení? nebo ve starším článku Jak psát americkou esej.

Další informace o zkouškách nejen k přijímacím zkouškám na americké univerzity hledejte v databázi Jazykové zkoušky – rubrika Odborné zkoušky pro studium v USA nebo v naší rubrice Zkoušky a certifikáty.

Text byl uveřejněn s laskavým svolením Fulbrightovy komise v ČR.

Komise
J. W. Fulbrighta vznikla v roce 1991 dohodou mezi vládami USA a ČR za
účelem správy Fulbrightova stipendijního programu v České republice.
Tento vládní stipendijní program byl již před 60 lety a jeho hlavním
cílem je na základě vzájemných studijních a vědeckých pobytů zvyšovat
porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými
zeměmi. V letech 1991 až 2006 se programu zúčastnilo 434 českých a 385
amerických stipendistů. Součástí organizace je rovněž poradenské
centrum EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o studium ve
Spojených státech. Více informací o aktivitách Fulbrightovy komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář