ILEC – Právnická jazyková zkouška

Řada institucí, jazykových škol a jazykových agentur nabízí výuku právnické angličtiny či angličtiny pro právníky. Nabízejí však tyto instituce kvalitní, relevantní výuku, která rozšíří studujícím znalosti odborné právní terminologie a prohloubí jazykovou kvalifikaci právníků?

Pokud máte zájem absolvovat kurz právnické angličtiny, je nutno se zejména zeptat: „Kdo tyto kurzy vyučuje?“ Zkušenost ukazuje, že učitel by měl mít:

  • Právnické vzdělání
  • Metodické vzdělání jak učit angličtinu jako cizí jazyk
  • Zkušenost s výukou angličtiny jako cizího jazyka
  • Praxi v oboru

V ideálním případě, vzhledem k tradičním nárokům své profese, by měl být pokud možno výřečný.

Vyhovět takovým požadavkům není snadné, po Praze či jiných místech České republiky nechodí takových odborníků mnoho. Na evropské, ale i světové scéně se sice objevují „právníci – lingvisté“, kteří se snaží ulehčit práci studentům i vyučujícím a píší učebnice či pomůcky obsahující rady, jak vyučovat odborný právnický jazyky a jak se mu učit v kontextu metodiky výuky cizího jazyka, jenže to nejsou praktikující učitelé. Zkuste si jako zájemce o tento typ výuky, či jako ředitel jazykové školy podat inzerát na učitele, který disponuje výše zmíněnou kvalifikací. Asi budete zklamáni, učiníte kompromis a začnete se učit právnickou angličtinu s vědomím, že zdaleka nedostáváte to, co potřebujete.

Alternativní řešení – příprava na ILEC

Dalším řešením je absolvování kurzu angličtiny, který připravuje studenty na složení mezinárodně akreditované zkoušky ILEC (International Legal English Certificate). Zkouška vznikla ve spolupráci s University of Cambridge ESOL Examinations a Translegal , přední evropské společnosti právníků-lingvistů.

Zkouška je uznávána předními právnickými asociacemi, mezi ně patří např. European Company Lawyers Association atd., a je určena těm zájemcům, kteří chtějí prokázat svou schopnost komunikovat v právním kontextu s klienty a odborníky doma i v zahraničí a zároveň být schopni zvládnout informace psané v angličtině.

Kurz je strukturovaný, má stanovené cíle a metody. Cílem přípravného kurzu je zlepšit úroveň písemného vyjadřování; naučit
rychlé orientaci v odborném textu s rychlou a bezchybnou parafrází jak
v písemné, tak ústní podobě; rozšířit a prohloubit slovní zásobu. Pro výuku v tomto kurzu byla připravena učebnice International Legal English (CUP–Amy Krois-Linder a Translegal), která je velmi návodná jak pro studující, tak i pedagogy.

Učebnice právnické angličtiny

Tato učebnice  představuje velký zlom na poli výuky právnické angličtiny, neboť je prakticky zaměřená a učí právní jazyk v reálném každodenním kontextu (company law, contracts, intellectual property, employment law …). Materiály jsou vybírány z běžné praxe z různých zemí celého světa.

Učebnice je určena ke klasickému studiu v rámci tradiční výuky „face to face“, ale může sloužit i pro samostudium.

Komu je kurz určen

Zkouška ILEC je určena mluvčím, kteří dosáhli minimálně úrovně B2. Úspěšný kandidát získá v závislosti na dosaženém výsledku certifikát na úrovni B2 nebo C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Úroveň C1 může sloužit jako doklad o jazykové znalosti právnické angličtiny na úrovni potřebné pro práci v mezinárodním prostředí.

Kurz je určen především právníkům z komerčního prostředí, ale určitě obohatí jazykové znalosti i těch právníků, kteří pracují ve státní správě, neziskových organizacích apod.

Kurz je náročný a vyžaduje svědomitou domácí přípravu, především pro ty studující, kteří chtějí složit jazykovou zkoušku. Studenti, kteří zkoušku nechtějí skládat, si mohou do určité míry vybírat kapitoly či jazykové dovednosti, které jsou pro jejich profesní potřeby relevantní.

Zkouškové termíny vypisuje ESOL – zkouškový syndikát při univerzitě v Cambridge – a zkoušky se konají v květnu a listopadu každého roku.

Autorka Irena Dominiková je ředitelkou jazykové školy The Bell School, a. s.

 

V tomto článku o jazykových zkouškách naleznete další informace o nejen právnických zkouškách.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář