GRE – Zkouška pro studium v USA

GRE (Graduate Record Examination) je americká zkouška, která je obvykle
vyžadována při přijímacím řízení do většiny (post)graduálních programů
(programy Master a PhD.) na univerzitách v USA, ale i jinde. Školy
tento test vyžadují jak od amerických, tak od zahraničních uchazečů.

Test vytvořila a nabízí americká testovací organizace Educational Testing Service (ETS).

Pod jménem GRE se skrývají v podstatě dva testy – GRE General Test a GRE Subject Test. Obvykle se ale vyžaduje pouze GRE General Test.

Předmětově zaměřený Subject Test se vyžaduje navíc k GRE General Test pouze v několika málo oborech: biochemie a molekulární biologie; biologie; chemie; informatika; literatura v angličtině; matematika; fyzika; psychologie.

Kompletní informace o testu najdete na oficiálních stránkách testu testovací organizace Educational Testing Service a v oficiálním bulletinu. Ten lze zdarma vyzvednout např. v Poradenském centru Fulbrightovy komise, což je mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA (nejedná se o organizátora testů GRE).

GRE General Test

Obsah zkoušky

GRE General Test měří verbální, matematické a analytické schopnosti uchazeče bez vazby na konkrétní předmět. Test se skládá ze tří částí: Analytical Writing, Verbal Section a Quantitative.

Forma zkoušky

GRE General Test se v České republice testuje již pouze počítačově, tzv. computer-based test (CBT). Testovaný vybírá z několika (zpravidla pěti) možností odpovědí, z nichž jen jedna je správná.

Základní cena zkoušky

GRE General Test: 160 USD

Testovací termíny a uzávěrky

Počítačový General Test je možno v České republice skládat téměř každý všední den nejčastěji od 14 hodin a o několika sobotách každý měsíc v závislosti na naplněnosti zkušebního centra. Aktuální nabídku volných termínů najdete v kalendáři, který je k dispozici v rámci online registrace. K rozpisu termínů se lze dostat ještě předtím, než se při registraci zadávají osobní údaje, takže lze do něj nezávazně nahlížet.

GRE Subject Test

Obsah zkoušky

GRE Subject Test měří dosažené znalosti v některé z následujících odborných oblastí: biochemie a molekulární biologie; biologie; chemie; informatika; literatura v angličtině; matematika; fyzika; psychologie.

Forma zkoušky

GRE Subject Test existuje pouze v papírové verzi.

Základní cena zkoušky

GRE Subject Test: 150 USD

Testovací termíny a uzávěrky

Papírový Subject Test lze absolvovat pouze v předem stanovených termínech třikrát ročně. Uzávěrky registrací končí zhruba pět týdnů před termínem. Konkrétní aktuální seznam testovacích termínů najdete na oficiálních stránkách a v bulletinu.

Registrace a placení

Zájemci o složení testu GRE se musí registrovat přímo u americké testovací organizace a zaplatit ihned při registraci. Registrovat se lze třemi základními způsoby u General Testu a dvěma u Subject Testu.

Online

Nejpohodlnější a nejlevnější způsob, uskutečnitelný přes oficiální stránky testu (zde pro General Test, zde pro Subject Test) ale možný pouze v případě, že můžete platit online pomocí platební karty.

Kromě výše uvedených minimálních technických dob závisí úspěšnost registrace samozřejmě také na naplněnosti centra. Vzhledem k plně vytíženému testovacímu středisku, se minimální
doba tří dnů prodlužuje na měsíc až měsíc a půl. Zájemci o složení zkoušek GRE by proto s registrací neměli příliš otálet . Mohlo by se stát, že jimi vybrané a předpokládané datum zkoušky bude už obsazeno a tím bude ohroženo včasné dodání výsledků na požadovanou instituci.

Telefonem

Na GRE General Test se lze, pokud můžete platit kartou  nebo platíte voucherem, registrovat také telefonem přes evropskou registrační centrálu v Nizozemí na čísle 0031 320 239 540.

Na Subject Test se telefonicky registrovat nelze.

Poštou

Zdlouhavější způsob, ale jediný možný, pokud nemůžete platit kartou.

Na počítačový GRE General Test se registrujete pomocí formuláře International Test Scheduling Form, který lze najít v bulletinu nebo jej lze stáhnout z oficiálních stránek.

Vyplněný formulář s návrhem testovacích termínů se odesílá do evropské registrační centrály v Nizozemí na adresu:

Thomson Prometric Attn: PTC Registrations Europe
P.O. Box 2024
8203 AA Lelystad
Lelystad
The Netherlands

Číslo pražského testovacího centra, které se uvádí ve formuláři, je 8014. Kód země je 142.

Na papírový GRE Subject Test se registruje pomocí formuláře, který je vložen v obálce uprostřed bulletinu (viz výše). Obálka se odesílá do USA.

K vyplněným registračním formulářům je třeba zároveň přiložit platbu ve formě bankovního šeku. Šeky by měly být vystavené nejlépe v dolarech a splatné ve prospěch testovací organizaci ETS-GRE, Princeton, New Jersey, USA.

Testovací místo

GRE General Test

V České republice se počítačová zkouška General Test skládá v testovacím centru na US Business School Praha v Truhlářské ulici 13, Praha 1, tel. 224 813 704. Škola ale neprovádí registrace, pouze administruje samotné složení testu v počítačovém testovacím centru.

GRE Subject Test

Testování papírového Subject Testu se odehrává obvykle v pronajatých učebnách Strojní fakulty ČVUT, Technická 4, Praha 6.

Výsledky testu 

Výsledkem testů je bodové skóre.

GRE General Test

U General Testu by měl uchazeč obdržet výsledek během zhruba čtyř týdnů po složení testu. V testovacím centru může testovaný zadat také další příjemce výpisu skóre, např. školy, kam se hlásí. V základní ceně testu jsou čtyři instituce, za další výpisy se platí. Dodatečné výpisy lze za poplatek objednat také později.

GRE Subject Test

U Subject Testu je výsledek rozesílán zhruba po šesti týdnech od složení testu.

Příprava na GRE

Bezplatná

Každý kandidát má možnost stáhnout si zdarma software GRE Powerprep obsahující dva zkušební GRE General Tests s hodnocením a další cvičné otázky pro všechny sekce. Ukázku testu zdarma si lze stáhnout i pro GRE Subject Test. Informace o těchto a o dalších materiálech zdarma zájemci najdou na oficálních stránkách Educational Testing Service.

Velmi častým problémem českých studentů bývá vytvoření slovní zásoby vhodné pro test GRE. K tomu lze využít např. bezplatnou stránku Number2.com nebo stránku Sungwoo Park`s GRE Word List, kde najdete ke stažení seznamy slov používaných ve verbální části testu. Další možností je stáhnout si zdarma k vyzkoušení program Vocabulary Wizard, který slouží k procvičování slovíček, které se v GRE testech objevují.

Placená

Mezi oficiální placené přípravné materiály patří Practicing to take the GRE General Test. Další oficální placené přípravné materiály a služby jsou uvedeny na oficiálních stránkách.

Mezi známá nakladatelství, vydávající přípravné materiály pro test GRE, případně nabízející přípravné kurzy, patří Barron`s, Kaplan, Peterson`s nebo Princeton Review.

Přípravné kurzy pro test GRE v ČR podle našich zjištění neexistují. Zájemci mohou ale využít alespoň online přípravné kurzy, nabízené např. společnostmi vydávajícími přípravné materiály, viz výše.

Text byl uveřejněn s laskavým svolením Fulbrightovy komise v ČR.

Komise J. W. Fulbrighta vznikla v roce 1991 dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova stipendijního programu v České republice. Tento vládní stipendijní program byl již před 60 lety a jeho hlavním cílem je na základě vzájemných studijních a vědeckých pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi. V letech 1991 až 2006 se programu zúčastnilo 434 českých a 385 amerických stipendistů. Součástí organizace je rovněž poradenské centrum EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Fulbrightovy komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.

Více informací o jazykových zkouškách hledejte na JazykovéZkoušky.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář