TOEFL: seminář pro učitele

TOEFL: seminář pro učitele
Učitelé připravující na zkoušku TOEFL mají od začátku dubna možnost absolvovat bezplatné webové semináře tzv. webináře. Americká testovací organizace ETS, která zkoušku TOEFL pořádá, se zároveň zaměřila na organizaci webinářů i pro školy, které využívají výsledné skóre z TOEFL (tj. např. při přijímacím řízení do programů v angličtině.

Navýšení poplatku za zkoušku TOEFL

Navýšení poplatku za zkoušku TOEFL
Od dubna 2008 dochází ke zvýšení poplatku za složení zkoušky TOEFL. Celosvětově se výsledná suma navyšuje ze 145 na 175 $. Nový poplatek je platný již od dubnových termínů. Nezisková organizace ETS, která je pořadatelem zkoušky, k celkovému navýšení přistoupila i z důvodu poklesu amerického dolaru na světových trzích.

Španělština: průběh zkoušky DELE

Španělština: průběh zkoušky DELE
Jazykové certifikáty z angličtiny či němčiny se stávají standardní možností, jak doložit znalost cizího jazyka. Chtěli byste si však složit zkoušku ze španělštiny a nevíte, jak samotný proces při zkoušení probíhá? Přinášíme bližší informace o průběhu jazykové zkoušky ze španělštiny DELE.

Angličtina: průvodce zkouškou TOEFL

Angličtina: průvodce zkouškou TOEFL
Cambridgeské zkoušky jsou vhodnější spíše pro zájemce o studium či práci v Evropě. Nejen pro ty, kteří se chystají do Spojených států, je určena zkouška TOEFL. Liší se i svou skladbou, registrací a testováním.

Němčina: nové zkoušky Goethe Institutu

Němčina: nové zkoušky Goethe Institutu
V rámci přizpůsobování německých zkoušek Goethe Institutu byly od podzimu 2007 zavedeny 2 nové zkoušky. Goethe Zertifikat B2 a C1 plně vyhovují stupňům dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Proč došlo ke změně a jaké jsou oba nové certifikáty?

Angličtina: certifikáty ESOL (FCE, CAE …)

Angličtina: certifikáty ESOL (FCE, CAE ...)
Mluvíte anglicky a rádi byste svou znalost stvrdili jazykovým certifikátem či zkouškou? Stále více zaměstnavatelů a zahraničních univerzit požaduje, aby zájemce o práci nebo studium byl schopen doložit úroveň svých znalostí anglického jazyka jedním z dostupných certifikátů. V dnešní době jsou nejuznávanějšími a zároveň nejžádanějšími certifikáty cambridgeské.

Němčina aktuálně: nový typ zkoušky ÖSD

Němčina aktuálně: nový typ zkoušky ÖSD
Mezi jazykové zkoušky z němčiny patří od října 2007 nová zkouška z rodiny Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD – Rakouský jazykový diplom z německého jazyka). Jedná se o zkoušku ÖSD C1 Oberstufe, která nahradila na stupni znalostí podle Rady Evropy dosavadní zkoušku ÖSD Mittelstufe.

Zkouška GMAT: zkušební testy zdarma

Zkouška GMAT: zkušební testy zdarma
Pokud se chystáte studovat v USA obor zaměřený na obchod či podnikání, součástí vaší přijímací zkoušky bude s velkou pravděpodobností zkouška GMAT (Graduate Management Admission Test). Tento typ testu je často vyžadován i při přijímacím řízení do programů Master of Bussiness Administration (MBA) nejen ve Spojených státech.

Spoken English Test for Business (SETB)

Spoken English Test for Business (SETB)
SETB je mezinárodně uznávaná kvalifikace, která testuje ústní dovednosti v kontextu obchodní angličtiny. Rozvíjí a hodnotí obecné a specifické jazykové dovednosti v celé řadě realistických profesních situací, které jsou vyžadovány na moderním pracovišti.

English for Business Communications (EBC)

English for Business Communications (EBC)
EBC je mezinárodně uznávaná zkouška zaměřená na testování moderní písemné obchodní angličtiny určené pro obchodní komunikaci.