English for Business Communications (EBC)

EBC je mezinárodně uznávaná zkouška zaměřená na testování moderní písemné obchodní angličtiny určené pro obchodní komunikaci.

Komu je zkouška určena?

Zkouška je vhodná pro studenty ekonomických oborů a zaměstnance českých i mezinárodních společností, kteří chtějí či potřebují prokázat znalost a dovednost moderní písemné komunikace a práce s realistickou obchodní dokumentací v angličtině.

Zkoušku lze doporučit i zaměstnancům institucí státní správy ČR, neboť je zařazena do seznamu standardních jazykových kvalifikací MŠMT jako certifikáty prokazující znalost anglického jazyka zaměstnanců státní správy ČR.

Obsah zkoušky

Důraz zkoušky je kladen především na rychlost a přesnost. Kontextem zkoušky jsou reálné obchodní situace, ve kterých musí kandidát v roli pracovníka ve výkonné pozici fiktivní firmy prokázat dovednost práce s autentickými obchodními texty a ostatní obchodní dokumentací jakými jsou např. obchodní dopisy, memoranda, faxy, oběžníky, faktury, objednávky, grafy, tabulky, kalkulace, smlouvy, protokoly, reporty, záznamy porad, atd…

Testování je zaměřeno na čtení s porozuměním a psaní.

Úrovně a délka zkoušky

Zkouška existuje na třech úrovních Jednotného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rada Evropy): Level 1 (A2), Level 2 (B2) a Level 3 (C2) a její délka se pohybuje od 1 h 45 min do 2 h 45 min.

Kandidát na základě prostudované zadané dokumentace připraví od 4 do 6 dokumentů dle úrovně.

Hodnocení zkoušky

Vypracované dokumenty jsou hodnoceny z hlediska využitých jazykových prostředků (gramatika, pravopis, interpunkce, registr, koheze), organizace a obsahových náležitostí. Procentuální hranice pro úspěšné složení zkoušky je 60% („Pass“) ve všech částech zkoušky.

Pokud kandidát dosáhne 75 % ve všech částech zkoušky, získá výsledek „First Class Pass“ („Uspěl s vyznamenáním“). Výsledky a certifikáty má centrum k dispozici do 8 týdnů od konání zkoušky. Opravu a hodnocení zkoušek zabezpečuje britská centrála City & Guilds a provádějí ji zkušení britští metodici za dodržení přísných kritérií stanovených Ministerstvem vzdělávání Velké Británie.

Struktura zkoušky

EBC Level 1 Level 2 Level 3
Délka zkoušky 1 h + 15 min příprava 2 h + 15 min příprava 2 h 30 min + 15 min příprava
Úrovně zkoušky dle (SERR) A2 B2 C2
Počet úloh 4 úlohy na sobě nezávislé 5: některé úlohy na sobě nezávislé, některé jsou propojené 6: některé úlohy na sobě nezávislé, některé jsou propojené
Hodnocení 1 úloha – 25% výsledku 1 úloha – 20% výsledku 4 úlohy – 20% výsledku/1 úloha
2 úlohy – 10% výsledku/1 úloha
Čtení s porozuměním -Externí i interní korespondenci (dopisy, emaily, memoranda, telefonní vzkazy, faxy)
-Vyplnit/získat informace ze základních typů obchodní korespondence (objednávky, faktury, poptávky, kalkulace)
-Získat informace z jednoduchých grafů a časových plánů
-Jednoduché příklady externí i interní korespondence (dopisy, emaily, oběžníky, telefonní vzkazy, faxy)
-Vyplnit/získat informace z obchodní dokumentace (objednávky, faktury, poptávky, kalkulace, grafy, tabulky, harmonogramy, cestovní plány)
-Jednoduché příklady externí i interní korespondence (dopisy, emaily, oběžníky, telefonní vzkazy, faxy)
-Vyplnit/získat informace z obchodní dokumentace (objednávky, faktury, poptávky, kalkulace, grafy, tabulky, harmonogramy, cestovní plány, oficiální prohlášení, firemní protokoly a předpisy, atd…)
Psaní Jednoduché dopisy
Oběžníky
Faxy
Jednoduché dopisy
Oběžníky
Faxy, články, tiskové zprávy, reklamní dopisy
Report
Obchodní dopisy, oběžníky
Faxy, oznámení, pozvánky, projevy, programy schůzí, záznamy ze schůzí, reklamní a propagační dokumentace, tiskové zprávy,
Analytický report

Kdy a kde lze zkoušku EBC složit?

Zkoušky lze skládat prostřednictvím sítě akreditovaných testovacích center po celé České republice (viz www.cityandguilds.cz).

Termíny zkoušek nejsou fixně stanovené, centra je vyhlašují dle potřeby, kandidáti je tedy mohou skládat, jakmile jsou dostatečně připraveni. Termíny zkoušek naleznete na webových stránkách jednotlivých center.

Ke zkouškám je nutné se předem registrovat, v době čtyř až šesti týdnů před vyhlášeným termínem. V případě zájmu o složení zkoušky je možné si zvolit libovolné akreditované centrum. Zde obdrží každý zájemce přihlášku, informace o zkoušce, způsobu zkoušení a o poplatku za zkoušku.

Přípravné kurzy a učebnice

Většina akreditovaných testovacích center nabízí přípravné kurzy, ať již celoroční, či intenzivní, popř. předtesty, kdy je možné se seznámit s testovým formátem. V případě zájmu je nejlépe se obrátit na nejbližší centrum a požádat o bližší údaje.

Pro zkoušky EBC a SETB jsou vytvořené metodické sylaby a sady vzorových testů, které lze najít na webových stránkách www.cityandguilds.cz. Pro zkoušku EBC a SETB existuje sada přípravných učebnic. Na zkoušku však není nezbytně nutné využívat pouze tyto učebnic. Je možné čerpat z více zdrojů. Ve spolupráci s lektorem, který je seznámen s metodikou zkoušek EBC a SETB, je možné pro přípravu vybrat z existujících moderních britských učebnic obchodní angličtiny a anglické korespondence opírajících se o Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR).

V následujících článcích naleznete informace i o Spoken English Test for Business, který prověřuje úroveň mluvené obchodní angličtiny.Autorka je zástupkyní zkušební organizace City and Guilds v České republice.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: tlumočení italština, překlady z angličtiny, překlad němčina a překlad španělština.

Přidat komentář